Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Wij moslims zijn al eeuwen egoistisch
Samira al-Onal, een hoogopgeleide moslima aan het woord

Offeraar    Samira al-Onal, een hoogopgeleide moslima aan het woord 
Offercode   wfor0322
Offerdatum   17 juni 2008

Wij moslims zijn al eeuwen egoïstisch

Samira al-Onal, 11-06-2008 11:06

Eindelijk eerlijk tegenover niet-moslims.
Een onderzoek van enige jaren.

Met klem verzoek ik de redactie van de Volkskrant dit artikel op te nemen.
Hiermede streef ik twee doelen na. Het ene is het eeuwenoude egoïsme van mijn volk waarbij het welzijn van niet-Moslims, qua geweldadige acties, nooit in acht is genomen.

Heel weinig Islamieten keuren iets menens af. Het andere is het meestal ten onrechte denken dat anderen Islamieten met opzet in kwaad daglicht willen stellen.
Het gaat hier om doordenken en zeker niet om Islamieten te beledigen of te stigmatiseren.

Denk aan het spreekwoord:

verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Wanneer je erin slaagt over dergelijke thema's met Moslims te praten, verdedigt men zich met te wijzen op de wandaden van het christendom of de christelijke cultuur. Dit betekent dat we weten welke fouten wij maken. Waarom corrigeren wij onze fouten dan niet?

In de media wordt nu en dan gezegd dat er Moslim-haat oftewel Islamofobie bestaat.

Of dat er afkeer is van Moslims. Hoe komt het dat wij heel anders wereldwijd "reageren" dan anderen die eeuwenlang in diverse vormen uitgebuit, vernederd en vermoord zijn en worden. Durven wij te denken, durven wij in onze eigen geschiedenis te kijken en onze fouten toe te geven.

Immers, wij verwachten dan wel eisen van niet-Moslims om ons geloof te respecteren, aan onze culturele wensen te voldoen en ons financieel te steunen. Wat wij anderen ongevraagd hebben gegeven, volgt hieronder. Een oorzaak in onze onwetendheid.

Laten we beginnen met het dagelijkse leven in Nederland. In het publieke leven is ons algemeen gedrag vrij respectloos, zinloos geweld plegen, weinig sociale regels of fatsoen in acht nemen, doen in hoge mate aan medische consumptie, vinden dat anderen rekening moeten houden met ons, klagen veel, enzovoort. Enige concrete vormen van het negatieve gedrag volgen nu.

In een drukke straat liep een aantal autochtone dames. Een aantal Turkse of Marokkaanse jongens van rond 15 jaar kwam uit de tegengestelde richting en een schuurt tegen een van die dames. De autochtone vrouw kon nauwelijks iets zeggen, of een van de jongens zegt: "Kanker vrouw, ….." . De dochter van deze vrouw vertelde aan mij dat mensen zo een hekel krijgen aan Moslims.

Zelfs op de zeer drukke markt lopen moeders met kinderwagens die zij zomaar ergens, bijv. midden op het pad, laat staan. Anderen ergeren zich daaraan of vallen erover heen. Of een aantal loopt naast elkaar, in de breedte van het pad, wandelend, zonder rekening te houden met anderen.

In het voortgezet onderwijs met veel Moslim-deelnemers in een school is het extra zwaar voor de niet-Islamitische leraren. De meeste van deze deelnemers gedragen zich onbeschoft, brutaal, zijn afhankelijk van de economie van Nederland, maar zijn anti-Europees en zijn in vergelijking met deelnemers van andere culturele groepen het ergst. Zoveel jongens hebben liever geen les van vrouwelijke docenten of soms sowieso van niet-Islamitische leraren. De anti-westerse houding komt er nog bij.

Sommige Islamitische buurt-hulpverleners verschuilen zich achter het idee dat de allochtone groepen onderling geen problemen hebben. Met andere woorden: het ligt aan de autochtonen.

Er zijn zoveel aanwijzingen dat andere allochtone groepen (veel) problemen ondervinden van Islamieten.

Zo kan ik veel meer feitelijke voorbeelden weergeven. De politiek kan zeggen dat mensen die klagen over dit soort gedrag en daardoor Geert Wilders steunen een zondebok zoeken of discrimineren. Wat klopt hier niet?

Politici wonen of werken niet samen met dit deel van de bevolking. De mensen die er dagelijks mee te maken hebben op straat, markt, winkels, scholen, openbaar vervoer, e.d. voelen het en weten waar zij het over hebben. Het is uiteraard van vitaal belang om discriminatie te bestrijden, maar is er altijd wel sprake van discriminatie? Hebben de mensen het niet over feiten die een mening oproepen. Dit betekent dat Islamieten zouden moeten werken aan menings- en gedragsverandering met betrekking tot het openbare leven en aan respect voor mensen van andere geloven, godsdiensten of andere opvattingen.

Over het algemeen hebben autochtonen moeite met het accepteren van mensen van niet-Europese afkomst. Dit verergeren wij door het beeld dat wij helpen vormen, terwijl wij namen uit het geloof hebben, zoals Mohammed, Hassan, Hoessein, Ali, e.d.

Behalve dat wij deze heilige namen misbruiken via onacceptabel gedrag (moord, doodslag, vrouwen slaan, diefstal, geen respect voor normen en waarden van andere culturen) veroorzaken wij een negatief beeld over ons.

Aan de andere kant heeft de profeet met zijn aanhang oorlogen gevoerd met eigenhandige moord en doodslag. Een bedoeling hiervan was niet-Moslims te bekeren.Zijn de genoemde namen dan wel heilig.

Wij Islamieten kunnen al veel van onze eigen geschiedenis leren. Dus hoeven anderen ons weinig of niets voor te houden. Maar willen wij wat zien, weten of ontdekken? Hebben wij lef?

Zelf heb ik met steun van mijn doordenkende ouders tijd genomen en moed opgebracht om een diepe kijk te nemen in de Islamitische geschiedenis. Je zult, in zeer grote lijnen, nu kennis nemen van de volgende activiteiten van ons volk in het verleden.

Te beginnen met de biografie van de profeet Moammed, met name het Sirat-un-Nabi.

Hierin is vermeld of kan afgeleid worden dat Mohammed op oorlogspad ging om niet-Moslims te bekeren.

Neem in acht dat vanaf eeuwen vóór Christus, het gebied Iran, Irak, Syrië, Egypte, Israël, Afghanistan, Turkije, delen van Griekenland en Rusland een geheel was. De namen van deze landen zijn van later. Het was een groot gebied, waarin tastbare bewijzen zijn gevonden van het boeddhisme en brahmanisme (een bulk (geestes)kennis van de brahmanen in de vorm van edicten, tempels, e.d. Het boeddhisme en brahmanisme zijn geen geloven, maar betreffen wetenschappelijke kennis in diverse studierichtingen, dus ook geesteskennis.

Ook aan de andere kant van Azië was er één groot gebied met andere grenzen en namen, dat later tot China, Thailand, e.d. is geworden. Ook in dit grote gebied was eeuwen vóór het aangenomen jaar nul, de Oud-Indiase Sanskrit-wetenschappelijke kennis door Oud-Indiase geleerden verspreid, waaronder hoogwaardige volgelingen van Boeddha.

Die kennis had ook praktische toepassingen voortgebracht. Zo komt het dat we hedentendage zoveel van de Sanskrit-cultuur in de Europese en in onze Islamitische cultuur aantreffen. Je vindt het nu direct, onder andere, in de taal/grammatica, exacte wetenschappen, filosofie, wiskunde/rekenkunde, medicijnen, lichaamsverzorging, numerologie, de bekende gokspelen, muziekkennis, enz.

Oud-Indiase geleerden gingen in die eeuwen in Baghdad en Athene doceren. Pythagoras had in Oud-India gestudeerd en werd daar Pitar Guru genoemd. De naam Pythagoras is de vergrieksing van Pitar Guru. Dus de Grieken hadden vóór het jaar nul Oud-Indiase kennis overgenomen en via hen kwam die kennis bij de Romeinen terecht. Begin 800, na het jaar nul, vielen Arabieren West-India binnen, hebben er huisgehouden en de Sanskrit-kennis vertaald in het Arabisch meegenomen.

Tijdens hun veroveringstocht in Europa hebben de Arabieren de Sanskrit-kennis in Toledo, Andalusië, Seville, Granada,Valencia gedeponeerd. In deze plaatsen kwamen vertalers uit verschillende landen van Europa om de Sanskrit-kennis uit het Arabisch in hun eigen talen te vertalen en mee te nemen.

Bijvoorbeeld: in Frankrijk was het Marseille, in Engeland was het Hereford, in Italië was het Cluny. Die kennis was via deze routes in heel Europa verspreid. Ook de Joden en Franciscanen namen die kennis in Spanje over. De Universiteitsbibliotheek te Leiden heeft boeken hierover. Enige titels zijn "The legacy of Islam", "India in Hispano-Arabic literature", …. Ook de pauwentroon van de Shah van Iran is van India, want die was rond de Middeleeuwen meegenomen van een plundertocht.

De Islam waar wij trots op zijn, moet direct begrippen hebben overgenomen van de Bijbel (Christenen) en de Tora (Joden). Uit diverse nieuwe onderzoeken blijkt dat basisbegrippen van deze heilige boeken gemakkelijk te traceren zijn in geesteswetenschappen van het Sanskrit- of Pali (de taal van het boeddhisme).

Denk ook aan zo'n 2000 jaar oude Boeddhistische Bamiyan-tempel in de bergen van Afghanistan die enige jaren geleden door de Taleban is opgeblazen.

In het gebied van Galilea, eromheen en Egypte liepen Boeddhistische geestesgeleerden rond en droegen hun kennis over. Een principe van hun was de innerlijke ontwikkeling of godswetenschap. Deze geleerden zijn in de Europese taal gnostici genoemd.

Indien wij eerlijk durven zijn, hebben Joden, Christenen en Islamieten deze innerlijke ontwikkeling zich niet eigen kunnen maken. Anders waren deze drie niet met elkaar in "oorlog" geweest. Dit gemis is de reden dat in de huidige christelijke wereld een grote vraag is naar het boeddhisme en Sanskrit-kennis. Denk maar aan yoga, vegetarisme, de Ayurveda (dikke holistische, medische, boeken met kennis van ziektes, medicijnen, geneesmethoden: operaties, plastische chirurgie, accupunctuur, massage, voetreflexmassage, babymassage, drukpuntmassage, aromatherapie, muziektherapie, numerologie, therapie met energie en vibratie, hypnose, enz. Zelfs de huidige operatiemessen hebben dezelfde vorm).

Hieronder wordt een ander deel van de Islamitische onwetendheid weergegeven.
Het gaat om acties die wij ontkennen en die door onze geleerden verborgen zijn gehouden.

Het gebied van de Kaaba en de landen die boven zijn genoemd, waren bewoond door mensen die een ideologie praktiseerden met beelden erin. Dit was onderdeel van het brahmanisme. Islam begon met te vinden dat je van God geen beeld moest maken.

Dit was al een voorname reden om overal waar beelden te vinden waren te plunderen, kort en klein te slaan, de mensen desnoods met geweld, moord en doodslag te bekeren. Onze geschiedschrijvers van toen schrijven hier met trots over, want zij zagen het als een geslaagde heldendaad.

De huidige Kaaba, volgens een bron, is de vervanging van een belangrijke tempel met beelden erin en in de Kaaba is er nu nog iets van te vinden. Alleen is de binnenkant van de Kaaba niet toegankelijk voor de meeste mensen. Rondom deze belangrijke tempel waren kleine tempels met beelden erin. De tempels met de beelden erin werden vervangen met moskeeën en vaak werden de moskeeën gebouwd met het materiaal van die tempels.

Dus hebben deze oude moskeeën nog steeds het geraamte en de "spieren" van die tempels in zich. Dus bekeerden onze voorouders niet alleen de mensen, maar ook letterlijk hun geestelijke huizen. Zoals de geestelijke "huizen" werden uitgeroeid, zo werden mensen logischerwijze vermoord, indien zij zich niet wilden laten bekeren. Wij verkeerden/verkeren in de waan dat wij met de bekering van de muren, pilaren, dak en gevel de kwaliteit verbeterden en de harten veroverden/veroveren. Dit was/is een kat in de zak kopen.

Deze trend van heldendaad is nog steeds te zien. In Nederland bijv. kopen wij kerken op en veranderen die in een moskee. Sommige autochtonen zeggen: "Wij hebben geen cultuur meer en overal zie je moskeeën." Hetgeen wij niet doorhebben, is dat wij door het vervangen van tempels of kerken met een moskee zeggen dat Islam letterlijk in hun geestelijke theorie geworteld is en dat Islam ondergeschikt is aan de tempel of kerk.

Anders hadden onze voorouders van dat niet-heilige, "domme", materiaal geen moskee gebouwd. Dus onbewust bevestigden zij in materiële zin wat zij aan geestelijke theorie van anderen hadden overgenomen.

Een andere trend van heldendaad is de onthoofdingen van niet-Islamieten die in Irak en Pakistan in naam van Allah zijn verricht. Wij kijken stilzwijgend toe, maar gaan wel de straat op (in Engeland, e.d.) bij een prentje in een krant en dreigen daarbij ministers met de doodstraf.

Er zijn toen niet-Islamitische ambassades neergehaald en sommigen zijn in deze periode doodgegaan aan onze passie van heldendaad. Terwijl in onze cultuur, hedentendage, heilige elementen van niet-Islamitische culturen steeds belachelijk worden gemaakt. Dit vinden wij normaal, net als in eerdere eeuwen. Aangezien de mensen van deze niet-Islamitische culturen niet protesteren, maakt duidelijk dat zij wijzer zijn dan wij.

Wat hebben wij ooit van beelden begrepen? Beelden hebben slechts andere vormen, maar vorm is vorm, want de Kaaba en het pilaar el Mina waarnaar tijdens de hadj 7 stenen gegooid worden hebben ook een vorm en worden als zodanig vereerd ! Indien Islam geen anderssoortige beelden wil kennen, past het gooien van stenen er niet bij ! De metalen hand van Fatima die wij als symbool uitdelen en die zou beschermen tegen kwaadheid is toch ook een beeld. Een hoge mate van domheid ??

Aangenomen dat Allah hoort dat in Zijn naam mensen werden/worden onthoofd of de kogeldood gegeven. Waar is het bewijs dat Allah deze daad goed vindt/vond? En waar is er een aanwijzing dat de zelfmoordcommando's als martelaren bij Allah terechtkomen?

Immers, ook niet-Moslims zijn Allah's kinderen. Hoe kan Allah dan toestaan dat de ene groep "kinderen" de andere vernederd, pest, of vermoord.

Het moet ons toch lukken om binnen Islam een beetje rust te brengen
Weer blind geloof?

Nog een trend van heldendaad is onze bekeringsdrang, want wij vinden het geweldig dat Islam groeit. Ook hier zie je blind geloof, want er wordt niet stilgestaan bij de kwaliteit van de Islam. Geloven kan je altijd alles, maar blind geloof zonder enige aanwijzing van bewijs getuigt toch van sterke onwetendheid.

Een recentelijke, Islamitische, heldendaad is dat een paar jaar geleden, in Frankrijk, onze Islamitische broeders en zusters, zelfs met kinderwagens, massaal demonstreerden tegen de afschaffing van de hoofddoek. Echter, wij gaan niet de straat op voor niet-Moslims die over de hele wereld in naam van "Allah ho Akbar" (Allah is Groot) zijn en worden verjaagd en vermoord. Voor een hoofddoekje zijn de straat en de media wel te vinden.

In India worden zoveel maal in het jaar - dus veel meer dan in het Westen - treinen, bussen, tempels en andere gebouwen door Islamieten in naam van Allah opgeblazen. Zelfs de Hindoestaanse feestdagen respecteren wij niet eens, want in eerdere eeuwen respecteerden onze voorouders ook die niet. Daarom is het beter om Islamitische bronnen of boeken die diep in het archief gestopt zijn te lezen. Want, de daden die daarin vermeld zijn, plegen wij nog steeds.

Lees dus het Sirat-un-Nabi, Hadiqah-i Shuhada, Hindustan Islami Mein, Sultan Mahmud of Ghasmin (in 1924 geschreven door professor Mohammed Habib), Sahih Muslim, Fatawa-i Alamgiri, Muraqqah-i Khusrawi, Fasanah-i Ibrat, Tabqat-i-Nasiri, Tarikh-i-Tabari, Hedaya, enz.). Wanneer je deze boeken hebt gelezen, zul je, indien je eerlijk durft te zijn, zien wat wij eeuwen geleden anderen hebben aangedaan.

In India begon Islamitische inval rond 700 na het jaar nul. Islamieten hielden India bezet tot ergens in de 19e eeuw. In die eeuwen hebben "wij" India met veel geweld bezet gehouden en er tempels geplunderd (goud, e.d.). De geestelijke leiders hier en andere geleerden werden vermoord en hun bloed gestrooid over de beelden.

Op plekken van beelden werden toiletten gebouwd. Zoveel tempels zijn vaak met het materiaal van de tempel veranderd in moskeeën. Na deze rage waren de inwoners in hun eigen land tot tweede rangse burgers gemaakt. Christenen, joden en hindoes mochten geen goede banen hebben, moesten godsdienstbelasting betalen en moesten gebruik maken van rantsoen (levensmiddelen).

Wij, maar ook de Europese cultuur, zijn India veel schuldig, want onze culturen zitten geworteld in Oud-Indiase kennis. Bij het geridderd zijn van Salman Rushdie in Engeland, gingen wij op 22 juni jl. in Londen, Pakistan en India de straat op. Dan spreekt de Moslim-broederschap over de hele wereld. Maar bij de moord of het vernederen of heilig schennis plegen van niet-Moslims in diverse landen kijken wij de andere kant op.

Bijvoorbeeld: in Maleisië worden nog steeds beelden in Hindoetempels door Moslims kapotgemaakt; in Kazachstan zijn een groep niet-Moslims door een groep Moslims uit hun huizen verjaagd, hun huizen in brand gestoken en de mensen letterlijk in de vrieskou gelaten; in Bangladesh worden niet-Moslims vermoord of letterlijk verjaagd en hun land ingepikt waarbij de politiek stilzwijgend toekijkt; in Kashmir wordt zo'n zelfde strategie toegepast; in Iran mogen niet-Moslims geen universitaire studie volgen; in Afghanistan worden niet-Moslims bespuugd, uitgescholden en verjaagd door Talebaan-achtige Moslims.

Een deel van Kashmir hebben Islamieten bij de onafhankelijkheid van India cadeau gekregen. Het andere deel van Kashmir is wettelijk het Indiase deel.Waarom gaan wij tegen deze acties van ons volk en tegen de onthoofdingen in Irak en Pakistan (van de joodse journalist Daniel Pearls) niet de straat op.

Onze hele cultuur hebben wij van anderen cadeau gekregen. Wij die buiten de Islamitische landen leven, maken goed gebruik van de economie en democratische voordelen aldaar en krijgen een goed gevoel wanneer niet-Moslims ons in de media de hand boven het hoofd houden. Bijvoorbeeld wanneer een autochtone hoogleraar op tv zegt dat niet alle Moslims gewelddadig zijn.

Wij echter komen niet massaal op voor niet-Moslims die nu nog verschrikkelijke dingen van ons volk in naam van Islam ondervinden. Zelfs onze politieke vertegenwoordigers geven op tv de schuld aan de politiek en de media. Wij vinden dat Irak bezet wordt gehouden. Ook hier steken wij onze hand niet in eigen boezem.

Want, zoveel van de Islamitische landen worden/zijn eeuwenlang bezet door de directe volgelingen van onze profeet. Doordat de meeste mensen in die landen bekeerd zijn tot de Islam, voelt het niet als bezet zijnde. Denk maar aan Turkije, Marocco, Irak, Iran, Indonesië, India, Pakistan, Bangladesh, e.d. India hielden wij zo'n tien eeuwen bezet met daarbij onze negatieve activiteiten aldaar. Turkije behoorde vroeger tot Griekenland, dus zijn de huidige Turken afstammelingen van de Grieken. Als wij durven door te denken dan ontdekken wij dat Irak eigenlijk niet bezet wordt gehouden. Want, er is een Iraakse regering en de geallieerden gaan daar liever weg.

Maar, zij doen dat niet, omdat de verschillende geloofsrichtingen, met name de Soennieten en Shia's, met elkaar in "oorlog" zijn. De ene vindt zich superieur aan de andere, in letterlijke zin, of neemt wraak zonder op de kwaliteit van het geloof te letten. Hetzelfde deden wij vroeger met niet-Moslims. Komen wij onszelf zo tegen? Wat je zaait, zul je oogsten.

In Nederland vinden wij dat wij gerespecteerd moeten worden en gebruik mogen maken van alle rechten. Geven wij respect aan anderen? Want, anders was Geert Wilders niet opgestaan. Wij doen net alsof hij door de ooievaar is gebracht. Durf toe te geven dat wij door de decennnia heen dingen hebben laten gebeuren in Nederland die een negatief beeld over ons hebben geschapen, waardoor Geert Wilders opstond.

Vragen wij ons af waarom er bijvoorbeeld geen anti-Chinese partij is? Wij bedienen ons ook nog van het grote gemak van de schuld geven aan de politiek en de media. Niet lang geleden zei het hoofd van het Nederlandse Centrum voor Buitenlanders tot een journalist dat de verharding met betrekking tot Moslims in de algemene samenleving van de politiek kwam.Waarom schuiven wij onze verantwoordelijkheid af op de politiek of de media.

De politiek kan niet overal persoonlijk zijn. Een van haar taken is voorwaarden te scheppen voor betere ontwikkelingen in de samenleving. Dit is in de vorm van vele instellingen of instanties of instituten. Het NCB is zo'n instituut, krijgt geld en schijnt niets of weinig effectiefs te doen. Bij beeldvorming voorzien wij anderen van negatieve ingrediënten.

Zelfs toen ergens in juni Marokkaanse voetbalsupporters de boel kort en klein sloegen, omdat Marokko verloren had, riepen enige van onze leiders dat zij met hun gedrag het negatieve beeld van Moslims verergeren. Hoe komt het dat wij nu pas zulk soort gedrag afkeuren? Waarom begonnen wij daar niet 30 jaar geleden mee? Bovendien denken wij zelfs in dit geval aan ons eigen hachje. Ook de emotionele en financiële schade aan de landen waarin wij wonen nemen wij niet in acht.

Doordat wij schijnbaar niet kunnen of mogen doordenken, mogen anderen het van ons ook niet. Denk maar aan al het geld voor de beveiliging van doordenkers als Salman Rushdie, Hirshi Ali, Ellian Afsin, Ehsan Yami en andere verweerders als Geert Wilders. Hoeveel wordt er wereldwijd niet besteed aan Islamitische terrorisme bestrijding, zelfs bij vliegtickets moet terrorisme-toeslag betaald worden. De emotionele schade zijn wij niet in staat te betalen.
Om maar te zwijgen over de financiële schade.

Ons gebrek aan denken en handelen is erger, omdat wij niet toegeven dat wij in de niet-Islamitische landen het beter hebben. De meesten onder ons willen niet terug om alle gemakken, de vrijheid en de schrik van de dictatorschap in veel Islamitische landen.

Indien niet-Moslims in Islamitische landen dergelijke negatieve dingen zouden uithalen, zouden zij op straat al zwaar gestraft worden. Anders zouden zij zeker niet belanden in een gevangenis die als het ware een hotel is. In en na de gevangenis zouden zij zeker geen onderwijs en extra begeleiding krijgen. Ik denk dat wanneer Nederland een Islamitisch land was geweest, niet-Islamieten hier geen uitkering of andere tegemoetkomingen zouden krijgen.

Buiten alles wat er aan ons ontbreekt en ontbroken heeft, gaat een aantal onder ons gewoon door met de verlenging van de fantasiewereld. Want, al te graag willen wij de hele wereld bekeren. Is dit geen hersenloze wens als wij kijken naar alles wat wij wereldwijd uitgehaald hebben en nog uithalen? Anderen hebben steeds zoveel van ons moeten pikken!

Wat zijn wij altijd in vele opzichten egoïstisch en onwetend geweest op grond van het idee van een superieur geloof en ontkenning van de eigen geschiedenis.

Het wordt tijd om onze gebreken te erkennen en respect te hebben voor andere geloven of godsdiensten of anderszijnden.

Er is dus niets wat erop wijst dat de Islamitische cultuur de beste cultuur is. Je mist hierin ook zichtbare liefde voor dieren en de natuur. Een andere aanwijzing is dat wij geloofsrichtingen hebben die elkaar vermoorden. Denk maar aan de Wahabi's, Shia's en de Soennies.

Nog een aanwijzing is dat de zelfmoordcommando's vinden dat zij hun actie uitvoeren, omdat zij vinden dat Moslims over de hele wereld slecht worden behandeld. Als wij leren dat ons geloof het beste is, dat niet-Moslims inferieur zijn, is het logisch dat wij vinden dat wij alles met anderen mogen doen en dus niet kijken naar onze eigen daden.

Bovendien zou het best eens kunnen dat het Islamitische volk zichzelf tegenkomt van wat het eeuwenlang anderen heeft aangedaan. Dus koekje van eigen deeg. Het is net alsof wij het paard van Troje zijn in de niet-Islamitische landen. Dit blijkt uit het feit dat wij er leven en het goed hebben en tegelijkertijd plegen wij aanslagen en veroordelen of kijken neer op de niet-Islamitische cultuur.

Wij horen de niet-Islamitische landen waarin wij wonen te respecteren. Want, deze landen bieden ons de lucht die wij adem, het drinkwater, het inkomen, alle instellingen, zoals scholing, gezondheidszorg, begrip voor onze tekortkomingen, enz.

Ook moeten wij ons losmaken van geestelijke leiders die via hun preek aanzetten tot negatief gedrag. Er zijn moskeeën die haat of moord preken. Vooral mensen als Samir A., Mohammed B, de Hofstad-groep zouden een beetje moeten doordenken en kennis nemen van hun eigen geschiedenis. Zij hebben bovendien een keus. Als zij het in het niet-Moslim-land niet goed hebben, kunnen zij toch gaan leven in een Moslim-land.

Het is wel zeker dat aanslagen, ontvoeringen, onthoofdingen niet of nauwelijks zouden plaatsvinden als wij net als over het hoofddoekje massaal de straat zouden opgaan en sociale druk op de Islamitische terroristen zouden uitoefenen. Een voorbeeld is dat de Franse journalist die voor het behoud van het hoofddoekje gegijzeld was, na een gesprek met Frans-Islamitische leiders was vrijgelaten. En degenen die gematigden worden genoemd, zijn schijnbaar gematigd, aangezien de meesten een dubbele tong hebben en het terrorisme stilzwijgend goedkeuren. Uit ervaring weet ik dat er slechts een handjevol oprechte Moslims zijn.

Ik was een keer in een moskee waarin de imam preekte dat Joden gedood moeten worden. De AIVD houdt hier terecht rekening mee. Sommige mensen, zelfs autochtonen zeggen, dat de AIVD e.e.a. overdrijft. Mijns inziens onderschat de AIVD zelfs de algemeen Islamitische denkwijze over niet-Moslims. De binnenlandse veiligheidsdiensten in diverse landen hadden dit zelfs tientallen jaren geleden kunnen voorspellen.

Mijn ouders, die geletterd zijn en nooit naar de moskee gaan, hadden het voorspeld. Ik ken meer mensen, ook buiten Nederland, die zich geen Islam-dissidenten noemen en die eigenlijk uit de Islam zijn gestapt. Sommigen eten zelfs varkensvlees,drinken alcohol en roken. Ik ken Iraanse Islamieten die de Islam hebben losgelaten en terugvallen op wat er vóór Islam in Iran in praktijk was. Het was namelijk de theorie van Zarathustra die geworteld zit in de Oud-Indiase geestestheorie. Een Irani?r vertelde aan mij dat ten tijde van de gedwongen bekeringen tot Islam, Zarathustra-aanhangers de bekeerders hadden omgekocht om met rust gelaten te worden.

Wij kunnen alsnog, hoewel het laat is, leren oprecht en eerlijk te denken en te handelen en niet alleen steeds onze eigen pijn te voelen. Met andere woorden: wordt eens eindelijk wakker en accepteer het feit dat andere Islamieten, met name zij die de dodelijke fatwa op hun hoofd hebben staan en de Islam-dissidenten, al wakker zijn. Het moet ons toch lukken om binnen Islam een beetje rust te brengen, al is het na 1400 jaar.

Het treurige is dat het onze profeet niet gelukt is om vrede binnen het eigen geloof te brengen. Daarom zeggen velen onder ons, ook op tv: "Vrede zij met hem". Ik vroeg mij altijd af waarom, alleen binnen Islam, over de profeet "vrede zij met hem" gezegd wordt. Dat wil zeggen dat de profeet deze steun kan gebruiken en dat hij zelf geen vrede had. Een geloof zonder vrede kan toch geen menselijke kwaliteit geven.

Dit wordt bevestigd, in onze geschiedenis, in de fatwa's of bedreigingen naar de moslim-dissidenten, want hun doordenken kan de massa niet volgen. Dat de meesten nauwelijks doordenken, blijkt al uit het feit dat zij niet beseffen dat iedere vorm van terrorisme bestrijding hun geld kost.

Kortom, wij zouden ons egoïsme, onze kortzichtigheid, superioriteit, schijnheiligheid en onwetendheid moeten genezen. Anders kunnen wij beter terug naar onze Moslim-landen, opdat niet-Moslims rust krijgen en wij verlost worden van de Moslim-haat die wij zelf in stand houden. Dan valt Geert Wilders vanzelf weg en bewijzen wij dusdanig niet-Moslims een beetje lief te hebben.

Samira al-Onal is een gefingeerde naam voor een Nederlandse, hoogopgeleide moslima. Bij uitzondering stemt de redactie soms in met plaatsing van een artikel onder pseudoniem, vanwege de angst van de auteur voor represailles.
Dit is een lange, niet-geredigeerde versie van dit artikel. Daar kunt u reageren.

Kort commentaar Dewanand

Deze moslima toont uitzonderlijke moed door de harde waarheid over de islam te vertellen in het openbaar. Ik krijg nu het gevoel dat er een totaal andere islam van moslim vrouwen bestaat en moet dit gaan uitzoeken komende jaren. De hamvraag is nu of islam een vrouwelijk geloof is en helaas gedomineerd wordt door gewelddadige kleinzielige hetero mannen. Wij moeten moslima's vaker aan het woord laten, om het maatschappelijk debat over de islam op een hoger niveau te brengen. Mijn dank aan de Volkskrant voor het openbaar maken van dit ingezonden stuk.

Bron: Volkskrant - opinie, lees ook de honderden online reacties via de link hieronder

 • http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/774/Wij_moslims_zijn_al_eeuwen_ego%EFstisch
 • http://extra.volkskrant.nl/opinie
 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved