Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Ex-moslim Wafa Sultan 'Er is geen beschaving in de islamitische geschiedenis'
'Ik vind dat de islam niet als geloof moet worden behandeld'

Offeraar    Depers.nl
Offercode   wfor0316
Offerdatum   10 oktober 2007
bron: Depers.nl
 • http://www.depers.nl/buitenland/?Id=110784
 • Ex-moslim Wafa Sultan 'Er is geen beschaving in de islamitische geschiedenis'
  'Ik vind dat de islam niet als geloof moet worden behandeld'

  Door: Bahram Sadeghi
  Gepubliceerd: gisteren 22:48
  Update: gisteren 23:03

  Wafa Sultan is een 59-jarige Amerikaanse psychiater, geboren en getogen in Syrië. Ze woont nu achttien jaar in Amerika. Na de aanslagen van 11 september 2001 begaf ze zich geregeld in het politieke debat over de islam en geweld, maar werd pas beroemd na een geruchtmakend interview op de Arabische zender Al Jazeera. Ze trok hierin fel van leer tegen een imam. Haar ster is sindsdien rijzende. Time Magazine riep haar uit tot een van de invloedrijkste mensen van 2006.

  Ik word zachtjes op mijn schouder getikt. Een forse, blanke man vraagt op gedempte toon of ik op iemand zit te wachten. Geschrokken van deze onverwachte benadering zeg ik dat ik om twaalf uur op deze plek (lobby van een chique hotel in een kleine gemeente in Californië) een afspraak met Wafa Sultan heb. Of ik een wapen bij me draag, vraagt hij, alsof mijn antwoord ook ja had kunnen zij

  Nadat hij met zijn collega de hotelkamer waar het interview plaats zou hebben, bekeken én afgekeurd heeft, regelen ze een grote vergaderzaal. Een van de mannen blijft het hele interview in de kamer zitten. Welkom in de wereld van een van de felste criticasters van de islam, de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan, voor wie dit soort veiligheidsmaatregelen inmiddels bij het dagelijkse leven hoort.

  De naam Geert Wilders, noch een beschrijving van zijn kapsel, zegt haar iets. Maar als ze over zijn oproep tot een verbod op de Koran hoort, zegt ze: 'Oh ja, daar heb ik inderdaad van gehoord. Die man heeft helemaal gelijk! Vroeger riep ik dat de westerse regeringen meer druk op islamitische regeringen moesten uitoefenen om hun schoolboeken te veranderen, omdat die bol staan van haatdragende teksten. Maar dat heeft geen zin meer omdat het Westen nu toestaat dat hier ook islamitisch onderwijs gegeven wordt. En dat is een zeer, zeer grote fout. De dreiging die van de islam in het Westen uitgaat, is veel serieuzer dan het Westen zich realiseert.'

  Beschrijft u die dreiging eens?
  'Vertel mij nu eens wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie die haat verkondigt.'

  En hoe zit het met de mensen die zeggen dat de islam een boodschap van vrede is?
  'Óf ze misleiden anderen óf ze weten weinig over de islam. U bent waarschijnlijk bekend met het principe van 'Al Takiyya'. Het betekent dat moslims mogen misleiden en liegen om hun doel te bereiken.'

  In uw beroemde interview op Al Jazeera zegt u dat er geen sprake is van een 'botsing van beschavingen'? Wat bedoelde u daarmee?
  'Wat zijn onze criteria om een beschaving te definiëren? Waar vind je beschaving in de islamitische wereld? Ze beschouwen zichzelf als beschaafd terwijl ze het niet zijn. Er is geen beschaving in de islamitische geschiedenis!'

  In Iran had je toch een grote beschaving...
  'Het was een Perzische beschaving. Dat is iets anders. En de Iraniërs zijn heel trots op hun pre-islamitische beschaving en de islam maakte dat helemaal kapot. De Iraniërs werden gedwongen om in de islam te geloven. Moslims hebben nooit voor de islam kunnen kiezen, omdat het [verspreiden van het geloof, red.] middels landverovering ging.'

  Gelooft u in een reformatie van de islam?
  'Nee, ik denk niet dat we de islam kunnen reformeren. Het concept reformatie stamt uit de Middeleeuwen en het betekent 'teruggaan naar de wortel' en het vasthouden daaraan. Toen de christenen teruggingen naar huns roots, werden ze met het Nieuwe Testament en het leven van Jezus geconfronteerd. Maar als moslims teruggaan naar hun roots, zien ze de Koran en het leven van Mohammed. Bent u bekend met het leven van Mohammed? Het is één groot trauma! Het is werkelijk schokkend. Ik geloof dat de islamitische reformatie op dit moment gaande is en dat is wat Osama Bin Laden doet. Hij gaat terug naar de wortels van de islam. Osama Bin Laden is een reformist.'

  Maar hoe zit het dan met het moderniseren van de islam?
  'Hoe kun je het leven van Mohammed moderniseren?! In onze schoolboeken stond een bekend verhaal: Mohammed onthoofdde in één nacht achthonderd joden en sliep vervolgens met een joodse vrouw nadat hij haar vader, broeder en man had vermoord. Hoe kun je dit verhaal reformeren? Nou?! Wat is de morele les die we onze kinderen vertellen door hun te dwingen om dit soort levensbeschrijvingen te lezen? Het is een zeer beangstigend verhaal voor de menselijke geest.'

  Misschien moet je het in de culturele context van de tijd plaatsen?
  'Het probleem is dat de Koran duidelijk zegt dat Mohammed een rolmodel voor iedere moslim moet zijn en geloof het of niet: Mohammed is sindsdien een rolmodel geweest. Je mag hem niet bekritiseren, maar dient in zijn voetsporen te treden. Naar mijn mening is Osama Bin Laden de ware moslim, omdat hij het leven van Mohammed kopieert.'

  En hoe zit het met de gematigde moslims? Heeft u daar vertrouwen in?
  Als je met gematigd bedoelt dat mensen weigeren zich met terroristische acties in te laten, dan is de meerderheid van de moslims gematigd. Maar als je met gematigd mensen bedoelt die geen terrorisme plegen én ook actie ondernemen om het te stoppen, dan slinkt die meerderheid snel en wordt het een heel kleine minderheid. Hoe vaak hoor je moslims zich uitspreken tegen Osama Bin Laden en het terrorisme? Niet echt vaak. En ik geloof dat diegenen die zich gematigd noemen, vooral de niet-Arabische moslims, niet veel over de islam weten. Inderdaad, je kunt ze gematigd noemen in de zin dat ze matige kennis over de islam hebben. Om de islam volledig te begrijpen, moet je goed Arabisch kunnen schrijven en lezen. Ik heb de Koran altijd bij me en welke vertaling je ook leest, het gaat om de vertaling van de betekenis, maar niet om woord bij woord. Bovendien, iedereen die de Koran vertaalt, probeert heel politiek correct te zijn. De Koran in het Arabisch is anders dan in welke taal dan ook.'

  Is er iets fundamenteel mis met de islam?
  'Ja, absoluut. Het gaat om de houding jegens 'de anderen'. Het is je missie als moslim op aarde om de islam met het zwaard te verspreiden: moslims worden gehersenspoeld en denken dat de islam ooit de hele wereld gaat veroveren. En hun missie is om dat proces te bespoedigen. Op de Saoedische vlag staat een zwaard. Het statement daarboven zegt: 'Er is geen God dan Allah en Mohammed is Zijn boodschapper'. Als de vlag de ziel van een land moet vertegenwoordigen, welke boodschap gaat er dan van deze vlag uit?'

  Maar op de vlag van sommige Noord-Europese landen staat toch ook vaak een kruis?
  'Dat is prima. Ik heb ook geen moeite met Allah of Mohammed op een vlag. Een davidsster of een halvemaan op een vlag, dat maakt me niets uit. Maar de relatie tussen Mohammed en het zwaard, daar maak ik me zorgen over.'

  Gaat het nu om de islam of om de wijze waarop de moslims de islam gebruiken?
  'Nee, de islam is het probleem en niet de manier waarop mensen de islam interpreteren. In de Koran staat: 'Ik zal angst in de harten van de ongelovigen slaan, en hun harten en hun vingertoppen zal ik vernietigen'. Als je je volgelingen vraagt om hoofden af te kappen, hoe kun je dat aan je kinderen op een vredelievende manier uitleggen?'

  Je ziet zulke zinnen ook in de Thora en in de Bijbel.
  'De mensheid wordt op dit moment geconfronteerd met een probleem, eigenlijk een crisis: de islam. En niet met het judaïsme of christendom. De wereld heeft geen problemen met de joden, waarom zouden we ons daar druk over maken? Joden zijn maar met vijftien miljoen mensen op deze wereld. Maar als slechts twee procent van de moslims radicaliseert, zal de hele wereld een crisis beleven. Ik ben ervan overtuigd dat elk geloof een slechte kant kent. Net als bij een ziekte. Als ik tegen je zeg dat een patiënt van me verkouden is, dan zeg ik dat die patiënt 'ziek' is, toch? Maar als hij terminale hersenkanker heeft, zeg ik nog steeds dat hij 'ziek' is. Toch is er een groot verschil tussen de twee patiënten.'

  En wat heeft de islam?
  'De terminale fase van hersenkanker! Je kunt het behandelen noch genezen.'
  Dit is toch een heel trieste boodschap van u?
  'Het is inderdaad triest. De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien.'

  Hoe ziet u het in de westerse landen waar vele moslims wonen?
  'De hele wereld is getuige van een enorme crisis en alleen een gezamenlijke aanpak kan deze crisis het hoofd bieden. Je kunt het probleem niet oplossen als je het niet eerst onderkent. Het probleem van het Westen is dat het Westen geen benul heeft van de problemen en de werkelijkheid van de islamitische en Arabische wereld. Het Westen snapt de mindset van de moslims niet. Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is. Een moslim mag zo iemand niet boven zich dulden. Dat mag niet van de islam.'

  U klinkt nu erg als Geert Wilders, onze parlementariër.
  'Je kunt geen Fransman, Amerikaan, Nederlander of Brit zijn en tegelijkertijd moslim, behalve als je de mensen misleidt. Moslims zijn in het Westen om de islam te verspreiden en om de westerse constitutie te vervangen door de islamitische sharia [wetgeving]. Alles zal afhangen van de houding die het Westen ten aanzien van deze crisis zal aannemen. En ik vind niet dat het Westen het tot dusver goed gedaan heeft. Mijn boodschap aan de Nederlandse bevolking is: leer over de islam. Ik ben niet van plan het Westen tegen de moslims op te zetten. Moslims zijn immers mijn volk, mijn familie. Ik kan toch niemand opzetten tegen mijn moeder, mijn broers en zussen?! Maar je kunt het probleem niet bestrijden als je de echte oorzaak niet onder ogen ziet. Laat je niet misleiden door moslims die zeggen dat de islam een boodschap van vrede is. Dat is mijn boodschap.'

  Heeft u van mijnheer Jami gehoord, die een Comité voor Ex-moslims heeft opgericht?
  'Wat goed van hem! Ex-moslims moeten zich beschermd voelen, willen zij uit hun schulp kruipen en zich uitspreken. Maar zelfs hier in het Westen... U ziet toch mijn situatie... Ik krijg dagelijks doodsdreigingen: maar ik ben een Amerikaanse burger en Amerika geeft enorm om zijn burgers.'

  Hoe ziet u de toekomst van de islam in Europa of in het Westen?
  'Om door te kunnen gaan met mijn boodschap moet ik optimistisch zijn. Het internettijdperk stemt mij optimistisch. Wat ik tegenwoordig hoor, was tien jaar geleden onmogelijk. Internet brengt op sneaky wijze informatie de islamitische gevangenis in. Je kunt moslims niet meer beknotten. De waarheid kan niet meer verborgen blijven. Internet opent de hele wereld zodat we onderscheid tussen slecht en goed kunnen maken. En als je de moslims de vrijheid gunt, stort de islam in één klap in! Maar u kent de islamitische wereld: je mag geen kritiek leveren of ruimte voor twijfel overlaten. Ze [moslims, red] weten niet wat het beste voor hen is en ze kennen evenmin de vrijheid om te kiezen.' 'De islam is het probleem, niet de interpretatie' Over Ayaan Hirsi Ali

  'De eerste keer dat we elkaar zagen was toen we allebei door Time Magazine uitgenodigd waren. We renden op elkaar af en omhelsden elkaar. Maar we hadden al e-mailcontact. Ik ben er trots op haar als vriendin te hebben. Zij is een heel sterke en krachtige vrouw; ik word al heel lang door haar boodschap geïnspireerd. Jullie zijn een heel sterke vrouw kwijtgeraakt en dat is heel jammer voor Nederland.'

  Over haar geloofsbeleving
  In het verleden heeft Wafa Sultan zich nooit heel duidelijk over haar eigen geloofsbeleving uitgelaten. In dit interview is ze heel duidelijk: 'Nee, ik ben geen moslim. Ik geloof niet in de islam en ik praktiseer het evenmin. Ik ben een ex-moslim en daar ben ik ook trots op. Soms zeg ik dat ik 'cultureel-moslim' ben, omdat het niet mijn keuze was om het te zijn of niet te zijn. Zo ben ik nou eenmaal geboren. Ik kan mijn huid toch niet afstropen, bij wijze van spreken. Mijn houding, mijn lichaamstaal. Het is allemaal moslim. Ik kan het niet ontkennen. Maar het is nooit mijn keuze geweest om het te zijn of niet te zijn. Ik geloof niet in de islam. Ik geloof wel in God, maar ik volg niet een bepaald geloof. Het geloven in God geeft me een fijn gevoel. Ik geloof in God, ongeacht of Hij er is of niet is. Ik kan Hem niet bewijzen, misschien is het een Haar, waarom altijd over Hem spreken?!'

  ***  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved