Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

De komst van Sheytan (Satan)

Offeraar    Reza Amini uit Iran
Offercode   wfor0290
Offerdatum   27 maart 2006

Het is al aan het gebeuren dus opgepast

We leven in een vreemde tijd op deze planeet. Overal om ons heen wordt gemoord en gehaat. Alles gaat fout in deze wereld. Het lijkt wel of het einde van de wereld steeds dichterbij komt. Wat staat ons te gebeuren in de nabije toekomst? Zal alles nog goed komen met de mensheid?
Wat er nu staat te gebeuren is dat de Sheytan, de bron van al het kwaad op de aarde komt en zal gaan heersen als een uiterst machtige en verdorven vorst. Onvoorstelbare gruweldaden zullen worden gepleegd door de Sheytan en de mensheid zal door een ongelofelijk moeilijke tijd gaan. Dit alles staat ons zeer binnenkort te wachten. Wij staan nu aan de vooravond van Sheytans koninkrijk.

Wie is Sheytan?

Sheytan (ofwel Satan in hebreeuws) is Arabisch voor aanklager. Dit wezen staat centraal bij zowel het jodendom, christendom als de islam. Zijn functie is om mensen van het rechte pad af te leiden en vervolgens als ze helemaal verkeerd gegaan zijn straft hij deze mensen in zijn hel. Sheytan is dus een uiterst onbetrouwbaar wezen, hij heeft er plezier in om mensen te verleiden om ze vervolgens te straffen. God heeft helaas geen grip meer op de mensen die Sheytan zijn gaan aanbidden omdat deze mensen god zijn kwijtgeraakt.

De Sheytan was in de oertijd van de goddelijke schepping van het bestaan een engel (hulp van god) zoals er vele engelen waren, zijn naam was Iblis (Lucifer). Hij was de mooiste van alle schepselen. Toen god zijn creatie wilde beginnen vroeg hij eerst of alle engelen hem als leider wilden accepteren. Alle engelen accepteerden dit behalve Iblis. Iblis was dus het eerste wezen dat helemaal op zichzelf wilde staan en niets te maken wilde hebben met god. Iblis stond op zichzelf, hij creëerde een eigen koninkrijk naast dat van god. Aangezien hij alleen maar kwaaie egoïstische krachten bezat werd zijn koninkrijk binnen zeer korte tijd een erg akelige plaats, de hel. Al gauw besefte Iblis dat hij gevangen zat in zijn eigen hel. Hij verafschuwde de menselijke creatie en wilde de gehele mensheid het liefst meesleuren in zijn hel door op deze manier toch nog een beetje plezier te hebben door een ander te kwellen in plaats van zelf gekweld te worden. Door Sheytans verleiding werd het prototype mens niet volledig gehoorzaam aan god, dus kon Iblis invloed uitoefenen op de mens.

Zo heeft Sheytan door de geschiedenis heen veel mensen en zelfs volkeren doen dwalen en zo tot slachtoffer gemaakt voor zijn hel. De Sheytan is echter nog steeds niet tevreden met slachtoffers in zijn hel. Hij wil heersen over andere werelden om op deze manier tijdelijk vrij te zijn van zijn gevangenis, zijn doel: de heerser worden over de aarde. Vele pogingen heeft Sheytan al ondernomen om de wereld over te nemen, door een bepaald volk zo slecht te laten worden dat hij de kracht had om een wezen te worden. Een bepaald volk moet hem namelijk de kracht verschaffen om zich te kunnen manifesteren op de aarde.

God heeft echter alles perfect in de hand en alleen god bepaald wanneer de Sheytan zich kan manifesteren. Eerdere pogingen van Sheytan om zich te manifesteren werden geblokkeerd door de vernietiging van dit volk. Voorbeelden van Satanische steden zijn Sodom en Gomorra. God heeft deze steden met de grond gelijk gemaakt voordat Sheytan zich daar kon manifesteren.

Tegenwoordig echter heeft god al voorzien dat Sheytan op de aarde kan gaan komen, God zal er tijdelijk niet veel tegen doen. Echter op een gegeven moment geeft god de kracht zodat de Sheytan verslagen kan worden. Op deze manier zal de mensheid een les leren waardoor Sheytan weinig effect op de mensheid verder zal hebben. Op dit moment is de mens klaar voor de grote les. De mens heeft voldoende kennis opgebouwd waardoor de mens kan leren van haar grote zondige aard.

Hoe is Sheytan tewerk gegaan tot nu toe?

De Sheytan is vanaf nu al meer dan twee eeuwen bezig geweest met de perfecte manipulatie van de gehele mensheid. Hij begon zich twee eeuwen geleden te laten horen aan een bepaald volk met veel wrok wegens de uiterst wreedaardige behandeling die dit volk heeft gehad door de laatste duizend jaren heen. De Joden in christelijk Europa. Deze Joden waren de slechte behandeling door de christenen meer dan zat. Zij besloten om een eigen staat voor de joden te creëren. Voor deze onmogelijke klus was veel kracht en de juiste spirit nodig. Voor deze kracht riepen zij de Sheytan aan om hun te helpen met de verwezenlijking van een joodse staat in het oerland van de joden. Deze groep Joden noemden zichzelf Zionisten. Omdat deze mensen zo'n beetje al het geld in bezit hadden konden zij heel gemakkelijk de machthebbers in alle Europese landen bespelen en naar hun hand zetten. Zij zorgden voor machinalisatie en de creatie van wapens die zulke nare oorlogen konden veroorzaken waarbij gewoon veel mensen omkwamen en niemand echt de winnaar kon worden.

De Eerste Wereldoorlog door nationalisme was allemaal deel van het spel van de zionisten om zo de oorzaak te creëren tot de stichting van Israël. De Russische revolutie was een andere truc om zo een tweestrijd te maken tussen Kapitalisme en Communisme, wat pas na de stichting van Israël van belang was. Verder waren de acties van Stalin gewoon Sheytans wil tot bevrediging, deze acties leverden namelijk slachtoffers op in de hel. Adolf Hitler was de belangrijkste creatie van de zionisten omdat dit een rechtstreeks excuus gaf om Israël te kunnen stichten. De zionisten met al het geld die lid waren van deze Sheytan vereniging zaten op dat moment al veilig op goede posities in Amerika. Bovendien hebben zij samen met Engelse 'slaven' het Amerikaanse gedachtegoed ontwikkeld waarbij ieder voor zichzelf moet werken en voor zijn inkomen moet zorgen.

De gehele Tweede Wereldoorlog was eigenlijk in controle van de Amerikanen omdat zij de broncodes hadden van de nazi's. Zij zorgden ervoor dat het merendeel van de Europese (min of meer onschuldige) joden toch wel vermoord waren voordat ze het 'dritten reich' volledig gingen veroveren. De dood van 6.000.000 miljoen joden leverden hun alleen maar geld op en op deze manier kon Israël gesticht worden. Verder kon Amerika op deze manier Europa naar hun idee koloniseren en op deze manier de halve wereld in zijn macht krijgen. Amerika werd op dat moment eigenlijk al volledig bestuurd door de zionisten.

De zionisten hadden eigenlijk hun doel nu bereikt, maar de Sheytan wilde meer. Dit was nog in geenszins een positie waarin Sheytan zijn lusten kon botvieren op de aarde. De zionisten hadden al het geld, controle over de wereld en de staat voor de joden. Nu wilden ze de totaal controle over de wereld bereiken. Dit deden ze door mensen tegen andere mensen uit te spelen. De regels die in het boek 1984 van George Orwell staan beschreven, streven zij echt na. Oorlog is vrede, onwetendheid is macht, vrijheid is slavernij.

De bloedige oorlog in Vietnam en het Polpot regime waren mooie speelsels van Amerika om de Sheytan tijdelijk tevreden te stellen. Afghanistan werd verziekt voor doeleinden om later de oorlog met de islam te beginnen en omdat het hippie tijdperk snel verbroken moest worden, deze hippies waren namelijk een grote bron van irritatie voor de Sheytan. Iran werd verziekt door het geven van wapens aan hun geliefde dictator Saddam Hoessein en hem op te stoken tegen Iran. Omdat de Islamitische revolutie in Iran anders een erg vervelende concurrent kon worden voor de Sheytan. Door deze oorlog van 8 jaar was Iran onder de revolutie zo goed verziekt dat het geen bedreiging meer vormde voor Sheytan.

Na de val van het communisme werd het tijd voor de echte schijnoorlog tegen een vijand die helemaal niet bestaat. De Islam. In de Jaren 90 leek echter alles goed te gaan en leek het alsof de totale vrede nabij was. Maar onderhuids knaagde het gevoel van onvrede in de Verenigde Staten van Amerika en Europa al. Er klopte iets niet. Materiele welvaart was volop en de mensen werden materieel goed verwend en afhankelijk gemaakt van het materiaal. Echter na de aanslagen op elf september 2001 die volledig gepland waren door de geheime regering (de Sheytan discipelen) veranderde dit volledig. Amerika ging er nu voor om de gehele wereld in een soort van 'vrede' te brengen en de gehele wereld in handen te nemen.

Nu in 2006 is Amerika al een heel eind op weg om de gehele 'wereldvrede' en 'vrijheid' voor de wereldburgers te kunnen garanderen in het duizendjarige rijk van Amerika.

Wat is Amerika nu van plan

Nu is Amerika van plan om het terrorisme volledig uit te roeien en om zo een wereldvrede te creëren. Een kleine selectie landen die nog niet gehoorzaam zijn aan de wil van Amerika 'axis of evil' moeten nu veroverd worden zodat de gehele 'wereldvrede' gegarandeerd kan worden. Iran is nu aan de beurt om veroverd te worden zodat ook daar de Amerikaanse normen en waarden zullen gaan gelden. Noord Korea zal vanzelf wel volgen door culturele veranderingen.

Wat de Sheytan nu van plan is, is om de gehele wereld dom te houden en angst aan te praten zodat ze hard zullen werken om de maatschappij in stand te houden. Verder is het proces van totale controle al bezig om in gang gezet te worden. Dit principe van 'total control' zal in de toekomst nog veel erger worden.

In Amerika is de situatie al zo erg dat de meeste mensen al 70 tot 80 uur per week met harde discipline aan hun baan moeten werken om op deze manier in leven te blijven. Het salaris blijft hetzelfde maar de inflatie gaat door en de rente is gestegen van twee procent naar 4,5. Aangezien de VSA volledig volgens het credit systeem werkt is de lastendruk dus al met meer dan 125 procent toegenomen. Om de situatie waarin men leeft dus in stand te houden moet men dus zo hard werken dat men absoluut geen tijd en energie meer overheeft om na te kunnen denken over de vragen, waar zijn wij mee bezig, wat is de waarheid.

Nee, werken, werken, werken, daar gaat het allemaal om, niets anders wat men zich überhaupt af kan vragen. Verder zijn met de komst van het islamitisch terrorisme alle veiligheid regels aangescherpt. Ook bepaalde grondwaarden zoals vrijheid van meningsuiting zijn inmiddels verdwenen door het excuus van de dreiging van het terrorisme. Ieder die dus anders denkt kan dus wegens 'gevaar voor de samenleving' zijn baan verliezen en zo zijn enige bron van inkomsten kwijtraken.

Verder wordt er steeds minder omgekeken naar de mensen die geen inkomsten meer hebben. Het excuses van hadden ze maar moeten werken wordt in dit geval gebruikt om deze groep slachtoffers in de categorie van 'schuldigen' en luie mensen te stoppen. Deze mensen die geen inkomsten meer hebben om op een normale 'vrije' levensstandaard te leven wordt meer en meer het recht tot bestaan afgenomen. Deze mensen worden dan op psychische wijze vermoord door middel van de Koude Holocaust (dit proces leg ik later uit) In de toekomst zal dit proces van harde werkdiscipline en gruwelijke straffen voor het falen van het leveren van harde arbeid steeds strikter worden en zal het moeilijker worden om te blijven leven.

In Europa en met name Nederland vindt een vergelijkbaar proces plaats. In Nederland waren rond 2000 de salarissen hoog en de levenstandaard vrij laag. De werkgelegenheid was fantastisch en als men zijn baan verloor werd men door de staat goed verzorgt, om in leven te blijven. Door het nieuwe kabinet en door invloeden van de Bush administratie (de zionisten) is deze situatie totaal veranderd. De komst van de euro heeft ervoor gezorgd dat men nog maar 45% van het relatief inkomen heeft wat men eerder had. Verder heeft het kabinet ervoor gezorgd dat de werkgelegenheid grandioos gedaald is. Ook in Nederland gaat men tegenwoordig kapot aan de werkstress en de angst om ontslagen te worden is zeer groot.

Als men zich eventjes niet op de juiste manier aan de meestal ongeschreven voorschriften houdt is men zijn baan kwijt en dus overgeleverd aan de Sociale Zekerheid. Die Sociale Zekerheid is nu door het CWI (een Bush administratie organisatie, de Sheytan) zo ingewikkeld en mensonterend geworden dat men zelden nog maar een uitkering kan krijgen. Als men dus geen inkomsten meer heeft wordt men daar zo op bekeken dat men te lui is om te werken. Het recht om te bestaan wordt je dus afgenomen als je je baan verliest en je overgeleverd bent aan de toekomstige meedogenloze Koude Holocaust.

Verder zijn er overal incasso bureau's ontstaan (zionisten, Sheytan) die zodra men ook maar eventjes een bepaalde rekening niet kan betalen onmiddellijk actief zijn met het beboeten en het intimideren van de slachtoffers.

Wegens het terrorisme heeft de Nederlandse regering besloten dat het 'veiliger' moet zijn. Dit resulteert in een politiestaat die de al uitgemergelde bevolking nog verder uitmergelt bij de geringste overtreding.

Tegenwoordig komt overal depressie voor omdat men angst heeft zijn baan te verliezen en dus zijn recht tot bestaan. Verder zit Nederland sociaal zeer strikt in elkaar. Men staat op zichzelf en men moet zijn eigen inkomen regelen. Als men dus geen netwerk heeft wegens afwijkend gedrag is men gedoemd tot de eenzaamheid. Deze depressie die daarop volgt gaat vaak gepaard met baanverlies, waardoor men helemaal alleen zonder doel is. Deze situatie is ook een typisch geval van de Koude Holocaust.

De Koude Holocaust

Definitie:
de Koude Holocaust is een voornamelijk collectieve onstoffelijke strijd tegen de mensen die geen bestaansrecht meer hebben wegens het 'lui' zijn en dus niet werken of het afwijkend zijn van de gangbare mens. Het doel van de Koude Holocaust is om de genoemde doelgroep eerst geestelijk kapot te maken, te isoleren, daarna naar willekeur te misbruiken, (vooral geestelijk) te mishandelen en op barbaarse wijze uit te buiten.

In feite is de Koude Holocaust al begonnen. Het bewijs daarvoor is niet moeilijk. Zo zijn de werklozen en afwijkenden al oververtegenwoordigd in de psychiatrie, de overige gezondheidszorg, de drugsverslaving, de randgroeperingen, de prostitutie en de criminaliteit.


(begin citaat)

De gevolgen van de Koude Holocaust voor een individu zijn o.a. afhankelijk (de variabelen) van: tijd, sociale kontakten, eigen psychische defensie, bewustzijn, kennis, uiterlijke manifestatie en integratie niveau. Ieder individu zal anders reageren op de collectieve geestelijke druk.
De gevolgen van de Koude Holocaust voor het individu kunnen enigszins geordend worden. Er kan dan een grafiek worden gemaakt van het verloop. Hieronder is dat gedaan.
De gevolgen van de Koude Holocaust voor het individu zijn in oplopende volgorde op een systematische Holoc-schaal:

Holoc(0): begin van de negatieve gevolgen van de Koude Holocaust.

Holoc(-100): langzame afbrokkeling van de zelfacceptatie. twijfelen aan zichzelf.

Holoc(-200): ontstaan van een vaag gevoel dat niemand je accepteert.

Holoc(-300): langzaam verlies van de eigen identiteit.

Holoc(-400): langzaam verlies van de eigenwaarde.

Holoc(-500): langzaam verlies van het zelfrespect.

Holoc(-600): langzaam verlies van het zelfvertrouwen.

Holoc(-700): ontstaan van negatieve gevoelens t.o.v. de Nederlandse samenleving.

Holoc(-800): ontstaan van een negatieve houding t.o.v. de Nederlandse samenleving.

Holoc(-900): sterk gevoel geen deel uit te maken van de Nederlandse samenleving. Neiging tot zelfisolatie.

Holoc(-1000): ontwikkeling van rebelgedrag, afwijkend gedrag, woede of agressie. Bij Holoc(-1000) kan het zo zijn dat de maat vol is voor het betreffende individu en dat deze dan terugvalt tot het --niveau van integratie, waardoor er radicale beslissingen worden genomen om te overleven.

Holoc(-2000): optreden van vervreemding. De eigen identiteit is dan zwaar beschadigd, alsook het zelfbeeld het zelfvertrouwen.

Holoc(-2100): sterker gevoel van isolatie en eenzaamheid

Holoc(-2200): Geen bereidheid om nog een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Het gevolg hiervan is dat er besloten wordt om een negatieve bijdrage te leveren, door de misdaad in te gaan. Of de persoon wordt een kleine sociale crimineel en pleegt delicten zoals winkeldiefstal en inbraken. Andere negatieve handelingen zijn fraude en vandalisme.

Holoc(-2300): in neergaande spiraal geraakt: toenemende gedragsstoornissen.

Holoc(-2400): toename van de zelfhaat. De zelfhaat wordt dan meestal ook geprojecteerd op leden van de eigen groep, waardoor er sociale problemen ontstaan, die dan tot een totaal isolement kunnen leiden. Opgemerkt moet wel worden dat veel werklozen in Nederland en de VS al op dit niveau belandt zijn en misschien wel totaal ontredderd zijn.

Holoc(-2500): vrijwel geen zelfrespect meer hebben.

Holoc(-2600): sterker wordend gevoel dat de toekomst uitzichtloos is. Er ontstaat een chronisch gevoel van eenzaamheid en verlatenheid.

Holoc(-2700): sterk gevoel dat alles zinloos is.

Holoc(-2800): sterk verstoord zelfbeeld.

Holoc(-2900): wanhopig, ontredderd en machteloos voelen. Optreden van een soort berusting en acceptatie van de kansloze toestand. Het gevolg hiervan is passief afwachten wat er gaat gebeuren en geen enkele actie ondernemen om iets te verbeteren. Er ontstaat een toestand van volledige apathie en er is geen geloof meer in een eigen toekomst. Geloof in eigen kunnen is vrijwel vernietigd.

Holoc(-3000): het gevoel hebben totaal verstoten te zijn. Een totaal isolement is dan opgetreden. Zowel de sociale kontakten met de eigen mensen, als met Nederlanders zijn verbroken. Het gevolg is dan dat er een soort sociale dood kan optreden. Psychisch is het individu dan al zeker voor 10 % dood. De typische symptomen hiervan zijn dat de creativiteit weg is, evenals de levenslust. De persoon leeft dan als een soort robot zonder het gevoel te bestaan of iets waard te zijn.

Holoc(-3100): ernstig gevoel van minderwaardig zijn.

Holoc(-3200): minderwaardigheidscomplex met een permanent karakter.

Holoc(-3300): paria status krijgen, extreme eenzaamheid gepaard gaand met lichte depressies en zelfs hallucinaties.

Holoc(-3400): onsamenhangend denken en redeneren. Geen vermogen om zich nog te concentreren op iets.

Holoc(-3500): bewustzijnsstoornissen nemen toe.

Holoc(-3600): het bewustzijn is totaal gefragmenteerd.

Holoc(-3700): Het onderbewustzijn wordt verstoord. De psychische dood is dan al minimaal 25 %. Er ontstaat nu een hevige angst.

Holoc(-4000): optreden psychische stoornissen als zware depressies, psychoses, schizofrenie, paranoia, MPS, enz. Zelfmoordneigingen kunnen optreden, gepaard gaande met concrete pogingen. Er is hevige innerlijke woede, gepaard gaand met een diep gevoel van onmacht en rusteloosheid. In het tijdperk van Sheytan heeft de Sheytan vanaf hier rechtstreekse invloeden op jouw waanbeelden en gevoelens.

Holoc(-4100): hevige psychische onbalans. Extreme agressie kan optreden. Hevige haatgevoelens voor de hele samenleving. De zelfhaat kost wel de meeste energie, waardoor de eigen kracht en weerstand geminimaliseerd worden. Vanaf Holoc(-4000) kan gesteld worden dat het individu al voor meer dan 50% psychisch dood is. Typische psychische aandoeningen zijn bijvoorbeeld: agorafobie, necrofilie, dwangstoornissen e.a.

Holoc(-4200): Ernstig gedragsgestoord. Er kan bij meisjes extreme nymfomanie optreden. Incidentele homoseksualiteit kan optreden bij beide geslachten. Andere seksuele perversiteiten kunnen zich in hoog tempo ontwikkelen. Er kan ook extreme drugsverslaving optreden.

Holoc(-4300): Ontwikkeling van sadomasochisme. Pijn wordt als heerlijk ervaren. Er is geen zelfrespect meer. De gehele denkwijze is verwrongen en verstoord. Er is geen sprake meer van rationele communicatie. Meisjes kunnen zich ontwikkelen tot wilde hoeren of een ziekelijk verlangen ontwikkelen om met iedere man naar bed te gaan en te genieten van seksuele mishandeling en seksueel misbruik, eventueel door groepen.

Holoc(-5000): blijvend psychisch letsel oplopen. Het onderbewustzijn is dan zodanig beschadigd dat het onherstelbaar is. Het bewustzijn is dan totaal irrationeel en kan niet meer hersteld worden. Een opname in een psychiatrische inrichting zal niet helpen en kan tot het levenseinde duren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de meeste psychiatrische inrichtingen ook deel kunnen uitmaken van de "geheime organisaties" van de collectieve Koude Holocaust. Het slachtoffer is na dit niveau echt geestelijk kapot en lijdt heel zwaar.

Holoc(-6000): ontstaan van verlangen naar zelfdestructie.

Holoc(-7000): suïcidale gedachten, plannen en concrete pogingen daartoe.

Holoc(-8000): Er wordt op vegetatief niveau geleefd. De persoon is seniel en lijdt aan amnesie. Er zijn diverse mentale blokkades waardoor een normaal leven nooit meer mogelijk zal zijn. Normale sociale kontakten zijn er niet meer. De persoon verkeert in een totaal isolement. De zelfhaat is extreem. Het zelfbeeld is totaal verstoord en kan eigenlijk nooit meer hersteld worden. Het bewustzijn is labiel. Rationeel denken en handelen is totaal onmogelijk. Er is geen enkel geloof in de toekomst. Kortom in psychisch opzicht is er sprake van een totale fragmentatie. Communicatie met anderen is onmogelijk.

Holoc(-9.999): optreden van de zwaar instabiele toestand van 100 % psychische dood. Deze toestand duurt nooit lang en leidt tot totale innerlijke chaos, extreme irrationaliteit en extreme beslissingen.

Holoc(-10.000): ultieme toppunt; sterven door zelfmoord in totaal isolement. Het is dan niet ondenkbaar dat het ontzielde lichaam pas na enkele weken wordt ontdekt, als het begint te rotten en te stinken. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de kille en barbaarse doel van de Koude Holocaust bereikt is bij Holoc(-10.000). Bij een bewezen zelfmoord kan niemand berecht worden, omdat het gezien wordt als een zelfstandige keus van het individu.

Holoc(-11.000): niemand die rouwt of de zelfmoord erg vond. Het individu leefde immers al totaal geïsoleerd en had geen sociale kontakten meer. Persoonlijk zou ik het vreselijk vinden als er niemand zou zijn die na mijn dood zou rouwen of die mij zou missen. Een normaal mens heeft behoefte aan mensen die na hsijn dood zullen rouwen.

(einde citaat)

(Bron: citaat uit Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.nl)

 • Betreft citaat uit boek van Dewanand, titel: 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2. hoofdstuk 0.13 Appendix C. De koude Holocaust
 • Dit vreselijke proces is al in volle gang in de VS en in Europa, maar zover het nu is, is dit nog maar het begin. Waar de Sheytan op doelt is om ieder mens dat nog kan werken op de juiste methode op de holocaust schaal van -3000 te plaatsen en door middel van medicijnen het persoon stabiel op deze schaal te houden. Men leeft als een robot zonder creativiteit. Echter door antidepressiva kan men gewoon het dagelijkse werkleven doen zolang men geen afwijkende gedachten erop na houdt.

  Verder zoeken de overheden (onder leiding van de zionisten) methodes om de mens volledig te kunnen controleren. Zodra men dus afwijkend niet productief denkt verliest men de baan en kan men vanaf het Holoc(- 3000) niveau vrij afzakken naar een dodelijk niveau en zo dus de dood in gejaagd worden. Omdat de overheid de mensen niet vermoord kunnen zij er een prachtige moraal op na houden waarbij men zegt dat men de menselijkheid en de vrijheid nastreeft en de Democratie. Men leert de mensen op materiele wijze denken en in materiele straffen denken, het feit dat er ook psychisch gemarteld kan worden blijft dus buiten het bewustzijnsniveau. Op deze manier worden deze wandaden van de Koude Holocaust dus onbespreekbaar en niet bestaand geacht. Zodra mensen er wel weet van hebben wordt dit snel genoeg ontdekt en wordt men geïsoleerd en aan de Koude Holocaust executie overgeleverd.

  De toekomst. Het op aarde komen van de Sheytan

  Zodra dit stadium van totale controle met het perfecte executie middel van Koude Holocaust over de hele wereld verspreid is in de vorm van Vrijheid en Democratie en het duizendjarige rijk van Amerika aangebroken is, komt de Sheytan in aardse gedaante op aarde als een machtig leider. De ziel van George Bush junior wordt totaal vernietigd en in zijn plaats komt de echte gevallen engel Iblis in zijn lichaam.

  Waarschijnlijk wordt er een dodelijke aanslag op Bush gepleegd en wordt hij op wonderlijke manier weer tot leven gewekt. Wat er dan in werkelijkheid gebeurd is dat de ware Bush dood is en in de hel kan gaan verblijven en dat de Sheytan in de vorm van Bush op de aarde komt. Zodra dit moment gaande is kan de totale controle door de Sheytan in gang gezet worden.

  Zodra de Sheytan op aarde is krijgen zijn discipelen de zionisten, het volledige Sheytans bewustzijn waardoor ze geen mensen meer zijn maar zeer machtige robotten die elke gedachte van de mens kunnen lezen. Ieder mens die een beetje gevoel heeft word dan geïsoleerd, het bestaansrecht d.m.v een inkomen wordt hem ontnomen en hij wordt overgeleverd aan een zeer pijnlijke Koude Holocaust.

  Omdat de Sheytan speciale krachtvelden kan creëren kan hij de Koude Holocaust voor ieder denkend en voelend wezen zo naar maken als hij zelf wil. Deze psychosen die de Sheytan bij de slachtoffers laat optreden zijn zo onvoorstelbaar naar; ze spiegelen letterlijk de straffen in de hel af. In de psychosen van de Koude Holocaust leven mensen letterlijk in de hel.

  Wat het resultaat van Sheytans 'vredige' wereld van 'vrijheid en democratie' is:

  1. Een groot Aushwitz kamp in de hele wereld. Mensen worden volledig kapot gemaakt maar zolang ze nog een baan hebben en niet voelen en misdenken worden ze op het niveau van een robot gehouden en zoetgehouden met kleine pleziertjes. Uiteraard leeft men met de angst dat zodra men van zijn baan ontslagen is de grote marteling en executie kan beginnen. Zodra men niet meer kan werken wegens uitputting of men niet meer mag werken wegens misdenken is men gereed voor de Koude Holocaust waarbij de psychische martelingen zo extreem zijn, dat de gaskamers er in vergelijking een fantastisch genot bij zijn. Immers bij de gaskamers in Aushwitz was men binnen 5 minuten dood. In deze Holocaust blijft men vaak nog zo'n twee jaar in leven in de helpsychosen die vele malen erger zijn dan de ergste lichamelijke martelingen.

  Dit proces van Sheytan aan de macht en de wereld als het grote perfecte Aushwitz gaat precies 42 maanden door. Zoals in de bijbel en koran beschreven staan.

  De verlossing en de onttroning van de Sheytan op aarde

  Zodra maand 42 is aangebroken is god zo woedend op zijn schepping en hij ziet hoe de Sheytan samen met de Zionisten onder het mom van vrede vrijheid en democratie de gehele wereld aan puin helpen. Hij besluit in te grijpen. De Imam Mahdi en Jezus keren vanuit de hemel met een onvoorstelbare hoeveelheid goddelijke energie op aarde. Ze confronteren de Sheytan met zijn walgelijke daden. De Sheytan probeert hun onmiddellijk met psycho power in de Koude Holocaust te werpen. Maar Mehdi en Jezus staan volledig in de goddelijke energie zodat Sheytan geen invloed op Hun kan uitoefenen.

  Vervolgens worden Mahdi en Jezus op Fysiek niveau aangevallen door de Zionist robotten, Mehdi en Jezus doen geen enkele poging om zich te verzetten. Juist op het moment dat de zionisten Jezus en Mehdi bijna genaderd zijn, komt plotseling een gigantisch leger van engelen vanuit de hemel naar beneden om al deze Zionisten te vangen en in de hel te dumpen.

  Deze hel is de som van alle ellende die zij met hun hel psychosen van de Koude Holocaust veroorzaakt hebben. Een echt onvoorstelbaar lijden dus. Nog 100.000 keer zwaarder dan de hel psychosen waarin de mensen verkeerden.

  Vervolgens keren alle engelen samen met Jezus en Mehdi zich tot de Sheytan. Ze nemen de Sheytan gevangen en plaatsen hem in het gerecht waar hij dan door god wordt berecht en veroordeeld tot de speciale martelplek in het diepste van de hel. Zodra dit vonnis voltooid is doet Sheytan een laatste genade smeek en hij verteld dat hij zijn leven zal beteren. God luistert niet en Sheytan wordt door het leger van engelen in zijn verdiende speciale martelplek gestopt waar hij niet meer uit kan komen zolang de mensen hem niet door slechte egoïstische daden doen oproepen.

  De diepste hel is nu dus gevuld met de speciale plaats voor Sheytan en de andere afgrijselijke plaatsen zijn gevuld door de Zionisten. Alle mensen die geleden hebben onder deze hel psychosen en helemaal psychisch kapot zijn worden onmiddellijk gekuurd door Gods energie. Nu heeft de mens zijn les geleerd en zal men de Sheytan niet meer aanhangen en zal men altijd leven met god in de nabijheid. Nu breekt het ware duizendjarige tijdperk aan waarin de mensheid leert gelijk te worden aan de engelen en om de aarde te transformeren tot een hemels paradijs van inzicht en geluk.

  Nawoord

  De tijd waar we nu in leven (2006) is echt akelig dichtbij de komst van Sheytan op aarde. Alles begint nu in een stroomversnelling te raken. Echter de gang van zaken in de toekomst is absoluut niet vaststaand. De komst van Sheytan kan voorkomen worden als wij als mensheid zelf tot inzicht komen waardoor we de kracht van Sheytan kunnen ontnemen. Zodra de mens op een inzichtelijk niveau komt zullen Mehdi en Jezus onmiddellijk komen om de mensheid verder te redden en de zionisten te straffen in de hel.

  Hoe wij op dit moment tot inzicht kunnen komen is door geen significante verschillen te maken tussen de verschillende religies. Men dient een unificatie te maken gebaseerd op inzicht buiten ons aardse bestaan, los van de verschillende religies.

  De belangrijkste Factor van zo'n geünificeerde religie is dat men zijn eigen ego op de periferie stelt en dat men het welzijn en inzicht van de gehele mens als belangrijkste factor gaat zien. Ook belangrijk is de strijd die dan ontstaat tegen de gangbare orde van Sheytan. Zodra men anders begint te leven en de gangbare orde met dit anders leven te vernietigen, al dan niet met geweld. Dan zou het wel eens mogelijk zijn dat de Sheytan in zijn geheel de kracht niet krijgt om zich op aarde te manifesteren.

  De orde van Amerika en de Zionisten dient d.m.v positieve krachten volledig vernietigd te worden en de mensen uit deze gebieden dienen gered te worden uit deze ellendige samenlevingen. De taak is aan de gehele mensheid, Christenen, Moslims, Joden, Hindoes, boeddhisten, en andere religies.

  'Dood aan Amerika en Dood aan Israël en dood aan de Zionisten!!!!!!!!'

  Eshado an' la illaha illah Allah wa Eshado Muhammadan Rasullu allah!!
  Allah hu Akbar!!!

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved