Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

India

Primeur: Veiligste nucleaire reactor in India

Offeraar    Dewanand (vertaler)
Offercode   wfor0280
Offerdatum   25 augustus 2005
Bron: Times of India
 • http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1210666.cms
 • Nieuw Delhi (India): India verstrekte op donderdag 25 augustus 2005 het nieuws aan de internationale gemeenschap over haar revolutionaire ontwerp van ('A Thorium Breeder Reactor', ATBR) een thorium kweekreactor, die 600 megawatt aan elektriciteit kan produceren gedurende twee jaar, zonder extra brandstof en praktisch zonder controlerende ingrepen.

  Deze ATBR is ontworpen door wetenschappers van het Bhabha Atomic Research Centre (BARC) in Mumbai en het schijnt veel goedkoper en veiliger te zijn dan enige andere energiecentrale ter wereld.

  Het is voor India van significant belang, dat deze ATBR geen natuurlijke of verrijkt uranium nodig heeft, welke moeilijk te importeren is. Het gebruikt thorium, die in India ruim voorradig is en heeft alleen plutonium nodig als 'zaad'om de reactor kern op te starten en het te doen ontbranden.

  Het is eventueel mogelijk om de ATBR volledig te laten draaien op thorium en splijtbaar uranium opgewekt in de reactor (of extern verworven door verrijkt thorium te converteren naar splijtbaar Uranium-233 door een neutronen bombardement).

  Twee BARC wetenschappers V. Jagannathan en Usha Pal maakten het ontwerp van ATBR bekend in hun rapport tijdens de internationale conferentie in Brussel over aankomende nucleaire energie systemen. Er was zeven jaar gewerkt aan dit ontwerp.

  De ATBR zal jaarlijks 880 kilogram plutonium verbruiken van splijtstaven, en 1100 kilogram thorium converteren naar verrijkt uranium-233. Hierom is de ATBR een soort thorium kweekreactor, volgens de wetenschappers.

  Het unieke van het ATBR ontwerp is dat er een bijna perfecte balans bestaat tussen verval door splijting en de productie, waardoor het mogelijk is om uranium-233 intern op te wekken om deel te nemen aan de energie productie, zodat de levensduur van de kern verlengt wordt tot twee jaar.

  Dit gebeurt niet in de hedendaagse nucleaire energiecentrales, omdat het verval van splijtingsstoffen veel sneller gaat dan de productie van nieuwe splijtingsstoffen.

  De BARC wetenschappers zeggen dat de ATBR met plutonium als brandstof beschouwd kan worden als een verbrandingsoven van plutonium en dat het intrinsieke proliferatie verzorgt van U-233 voor het in stand houden van het toekomstige reactorproces.

  Zij zeggen dat de lange duur van de brandstofcyclus van twee jaar, zonder extern beheer van de absorptie of controlerende ingrepen niet in enige werkende nucleaire reactor bestaat tot op heden.

  De ATBR heeft jaarlijks 2,2 ton plutonium nodig als brandstof. Hoewel India genoeg mogelijkheden heeft om plutonium terug te winnen door de bestede brandstof te recyclen, heeft het plutonium ook nodig voor het Snelkweek programma van de reactor. De nucleaire analisten zeggen dat het voor India dan mogelijk kan zijn om plutonium uit bevriende landen te importeren, die hun kernwapens willen ontmantelen of hun voorraad plutonium weg willen doen.

  Verklarende woordenlijst

  Thorium
  Een radioactief zilverachtig-wit metaalelement dat commercieel van monazite wordt gewonnen. De langstlevende isotoop, en de enige die natuurlijk voorkomt, is Th 232 met een halfwaardetijd van 1,41 × 10^10 jaar. Het wordt gebruikt in magnesiumlegeringen, en isotoop 232 is een bron van kernenergie. Atoom nummer 90; atoom gewicht 232,038; benaderend smeltpunt 1.750°C; benaderend kookpunt 4.500°C.

  Plutonium
  Een natuurlijk radioactief, zilverachtig, metaalachtig transuranisch element, die in uraniumertsen voorkomt en dat kunstmatig door een neutronenbombardement van uranium kan worden geproduceerd. De langstlevende isotoop is Pu 244 met een halfwaardetijd van 76 miljoen jaar. Het is een radiologisch vergift, dat specifiek door beendermerg wordt geabsorbeerd en waarvan vooral het meest splijtbare isotoop PU 239, als reactorbrandstof en in kernwapens gebruikt wordt. Atoom nummer 94; smeltpunt 640°C; kookpunt 3.235°C.


  Commentaar van Hindoeschrijver Dewanand

  Het is heel waarschijnlijk dat de racistische journalisten van Nederland dit revolutionaire nieuws van Hindoewetenschappers totaal zullen verzwijgen in de gedrukte mediaorganen, omdat zij nog middeleeuws denken en niet kunnen accepteren dat de gepigmenteerde rassen uit India iets beters kunnen presteren dan de vermeende 'Arische wetenschappers' uit de Westerse wereld. Het linkse neo-nazisme in de Nederlandse pers is banaal, zielig en lachwekkend.

  Het is heel waarschijnlijk dat Hindoes reeds tienduizend jaar geleden beschikten over nucleaire kennis, omdat Hindoeistische heilige geschriften vermelden dat er Brahm-Astras (Sanskriet voor atoombom) bestonden tijdens de grote oorlog in Kurukshetra, waarbij er 640 miljoen doden vielen. Op het Indiase subcontinent heeft men fallout sporen gevonden in oude tijdlagen ondergronds, welke waarschijnlijk veroorzaakt zijn door een nucleaire oorlog uit het verre verleden. Ook hebben archeologen sporen van verglaasde bakstenen gevonden in oude Indiase steden, wat een hard wetenschappelijk bewijs is van een echte kernoorlog in het verre verleden.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  India
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved