Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Inburgeringstest voor moslims


Inburgeringstest voor alle moslims, vrouwen en mannen, gematigd of niet doet niet ter zake.


Doel van deze inburgeringstest is middels gerichte vragen en duidelijke, eerlijke antwoorden vast te stellen hoe u tegen het seculiere Nederland en zijn inwoners aankijkt en wat uw werkelijke bedoelingen zijn. De laatste jaren lijkt het er op dat de tolerantie van het Nederlandse volk door moslims wordt geïnterpreteerd als zwakheid en domheid. Let op: u heeft niet alleen de inwoners van dit land schromelijk onderschat!

Inmiddels hebben we hier via het toenemende aantal, vaak buitenproportionele moskeeën plus de hoofddoeken- sluier- en zelfs burqa-terreur kunnen kennismaken met "de ware islam", de verzen in de koran en het sharia-slachtershandboek, een vod dat intelligente burgers in de EU nooit zullen tolereren of accepteren. Zeker is het niet zo dat alle moslims onbetrouwbaar zijn, maar ook in Nederland is er een toenemende groep moslims met een zeer onfrisse, bloeddorstige agenda die o.a.gestoeld is op de Politiek van de Baarmoeder*,

met als doel de onderwerping van de wereld aan de islam. (*conclusie van Oriana Fallaci, zie verderop) Of het nu door geweld of door manipulatie van regeringen geschiedt, radicale moslims laten de laatste jaren geen middel onbenut om hun zieke religieuze zin door te drijven. Hier zitten we echt niet te wachten op puberale, door u en uw (salafistische) imams geïndoctrineerde islamikaze terroristen van het soort M.Bouyeri, S.Azzouzi etc., anders gezegd: in de 20e eeuw werd de Rote Armee Fraktion ook uitgeroeid. Uw agressieve, onaangepaste soortgenoten moeten nu dus goed weten dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken.

Gegeven het feit dat Nederlanders door velen onder u worden beticht van islamofobie, intolerantie, domheid en chauvinisme -omdat we uw agressieve fundamentalistische propaganda niet wensen te slikken-, is het wenselijk dat u kort, duidelijk en zonder uitvluchten antwoord geeft op alle hierna volgende vragen.

Wat is de betekenis van de volgende verzen uit de koran, zoals: 1:6, 2:65, 2:216, 2.222 en 223, 2:191, 3:28, 3.29, 3:118, 4:34, 4:89, 4:90 en 91, 4:145, 5:17, 5:51 en 52, 5:60, 5:83, 7:166, 8:12, 9:5, 9:29 en 58:14.

Daar we op de hoogte zijn van onthoofdingen, autobommen, verkrachtingen, ontvoeringen en uiteindelijk het vermoorden van onschuldige mannen en vrouwen door leden van het islamitische geloof, dringt zich de vraag op hoe u aan uw geloofsgenoten kunt uitleggen dat hun houding niets te maken heeft met de islam als zodanig. Hoe reageert u op de "janjaweed" in Darfur, Sudan, als uw geloofsgenoten onschuldige mannen, vrouwen en kinderen met machetes afslachten, verkrachten, plunderen en onschuldige Afrikanen doden?

 • http://www.hrw.org/campaigns/darfur/


 • Wilt u in de EU soms ook een Darfur opstarten? Denkt u nou echt dat we in dit land niet in de gaten hebben waarom bewoners van de Amsterdamse Diamantbuurt door Marokkaans addergebroed uit hun huis werden gepest, dat onze vrouwen door uw onaangepaste addergebroed op straat worden lastiggevallen, voor hoer uitgemaakt of nog erger? Pas heel goed op uw tellen!

  Wat voor excuus kunt u bedenken inzake de schrikbarende belevenissen van een 16-jarig Iraans meisje dat beschuldigd werd van handelingen die niet verenigbaar waren met kuisheid terwijl ze feitelijk een slachtoffer van verkrachting was? Zij kreeg geen advocaat toegewezen en werd gedwongen zichzelf te verdedigen. Zij vertelde de rechter dat hij niet de slachtoffers behoorde te straffen, maar de verkrachters.Zij werd publie- kelijk opgehangen. Niet voor overspel maar alleen omdat ze volgens de rechter een scherpe tong had.

 • http://www.iranfocus.com
 • Waarom verwachten moslims dat er speciale voorzieningen worden getroffen met betrekking tot het dragen van hoofddoeken e.d. in het openbare leven, op scholen, overal in Nederland en wordt dat ook nog eens geëist voor pasfoto's op paspoort, rijbewijs en identiteitskaart? Enig idee waarom de Amerikaanse autoriteiten consequent weigeren de visa-aanvragen van o.a. Iraanse hoofddoek- en sluierdragers te honoreren?

  Waarom laten moslims hun gezeur over gebedsruimtes in scholen, universiteiten, bedrijven e.d. altijd vergezeld gaan van salafistisch taqiyya-geleuter dat onze scheiding van kerk en staat atheïsme is?
  En waarom herbergt uw vrouwvijandige ideologie zoveel agressieve, doortrapte waarheidsverdraaiers?

 • http://members.lycos.nl/generaalpardon/pardon0.htm

 • Zie ook pagina 57 van het boek "Hoe nu verder?"

  Bent u het eens met de vaststelling dat alle moslims moeten stoppen met hun uiterst irritante zelfbeklag?
  Zouden u en uw achterban er in het vervolg rekening mee willen houden dat geboren en getogen Nederlanders met niet-Marokkaanse en Turkse namen zich door u geen schuldgevoel over "zondig leven" laten aanpraten, omdat u zo graag over onze cultuur, omgangsvormen en verworvenheden wilt discussiëren?

  Bent u het eens met de stelling dat hoofddoeken, sluiers en zelfs burqa's onverenigbaar zijn met overheidsfuncties, met andere woorden, dat al het overheidspersoneel achter de balie strikte neutraliteit in acht dient te nemen en dat dat ook moet gelden voor alle andere publieke functies, zoals de kassière in de supermarkt?

  Waarom proberen moslima's met hoofddoeken, sluiers, zelfs burqa's en moslimmannen met djellaba's, kaalgeschoren koppen, mutsjes en baarden het Nederlandse volk iedere dag opnieuw voor gek te verslijten?

 • http://members.lycos.nl/generaalpardon/pardon11.htm
 • http://libertarian.nl/NL/archives/001184.php
 • Lees mbt deze context ook de bijdrage van Nahed Selim in het boek "Hoe nu verder", pagina 157 t/m 163.

  Geef eens duidelijk aan wat u van de hierna volgende uitspraken vindt.
  Wie een publieke functie heeft, moet zich niet als uithangbord van zijn geloof profileren.(Paul Scheffer)
  Een vrouw die zichzelf bedekt vanuit haar liefde voor Allah, legt hiermee niet alleen een verklaring af voor wat ze accepteert, maar ze verklaart er ook mee wat ze afwijst. (anoniem)
  Het is niet de Nederlandse samenleving die hoofddoekdragende vrouwen apart zet, dat doen die vrouwen zelf. (Naema Tahir)
  De hoofddoek is de vlag die fundamentalisten op het hoofd van vrouwen planten om het door hun veroverde gebied te markeren. (uitspraak/vrouwelijke Algerijnse minister)
  Laten we alsjeblieft inzien dat mensen die het dragen van hoofddoeken prediken als recht, de ongelijkheid tussen man en vrouw prediken. Zij zijn de huidige variant op NSBers.We kunnen ze nu nog herkennen: noteer de namen. (Ebru Umar)
  Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.(Kalim Siddiqui, oprichter/Brits moslimparlement)

 • www.democratischplatform.nl/art11.htm
 • www.democratischplatform.nl/art14.htm


 • Het volgende is van ondergeschikt belang, maar wordt toch onder uw aandacht gebracht.
  Een niet onaanzienlijk percentage moslims beweert het volgende: In Nederland is de islam niet gelijk aan ieder ander geloof, maar het enige heersende geloof. Volgens het voornoemde percentage moslims zou de koran in Nederland de hoogste macht moeten vertegenwoordigen en zou de islam het enige geaccepteerde geloof in de wereld moeten zijn. Denkt u dat nu echt? De koran de hoogste macht in Nederland? De islam het enige ware geloof in de wereld? Denkt u nu echt dat iedere zichzelf respecterende, realistische wereldburger deze propaganda accepteert? Houdt u er maar rekening mee dat dergelijke fundamentalistische propaganda met betrekking tot zaken en personen die niet bestaan alleen door gekken wordt geslikt.
 • http://nationalreview.com/frum/diary/040803.asp
 • Uit een Britse peiling onder moslims kwam aan het licht dat een meerderheid voorstander is van de invoering van de sharia. Bent u soms ook voorstander van invoering van dat voorwereldlijke slachtershandboek?

 • http://www.thisislondon.co.uk/news/articles/15019859?source=Evening%20Standaard
 • Bent u van plan de fatwa van de gezaghebbende grootayatollah Fadlallah uit Libanon te respecteren, een fatwa die moslims in Nederland oproept geen geweld te gebruiken in reactie op de anti-islamitische aanslagen in Nederland na de rituele afslachting van Theo van Gogh op 2-11-04 door Mohammed Bouyeri?
  Bent u het eens met de uitspraak van de Turkse premier R.T.Erdogan dat democratie te vergelijken is met een bus waar je uit kunt stappen als je het einddoel hebt bereikt? (Onthoud: hier houden we Turks uitschot dat opdracht geeft om vrouwen tijdens een demonstratie in elkaar te slaan, liefst graag op grote afstand!)

  Bent u het met Ayaan Hirsi Ali eens dat de zuivere islam zoals die door fundamentalisten wordt beleden, levensgevaarlijk is? In EU-landen zoals bijvoorbeeld: Duitsland, Luxemburg, Estland, Letland, Litauen, bestaan geen moslimpartijen, maar dat wilt u in Nederland wel forceren.
  Ziet u Nederland en de EU nog steeds als een "makkelijk pakje boter?" Kijkt u maar uit.Binnen de EU zouden gezagsdragers wel eens kunnen besluiten om de Thaise oplossing voor fundamentalisme toe te passen!

  Waaraan kunnen we een gematigde moslim herkennen? Geef ook commentaar op de volgende uitspraak.
  Ali Sina, webhost van

 • www.faithfreedom.org

 • zei eens: Ik zal telkens weer bewijzen dat Mohammed geen profeet was maar een succesvolle sekteleider, geen haar beter dan Jim Jones of David Koresh en nog veel wreder dan Adolf Hitler.(Guttegut, alweer beledigd? Kijk verder in deze inburgeringstest!)

  Waarom worden vrouwen binnen uw ideologie als "akkers" met onbeperkte beschikbaarheid beschouwd?

  Bent u het eens met de stelling dat er slechts één islam bestaat, dat de koran universeel is en op ieder mens van toepassing is?
  Bent u het met Allah eens dat je als moslim beter geen vrienden kan zijn met joden en christenen?
  Denkt u dat de dag des oordeels zal aanbreken als alle joden overal ter wereld ter dood zijn gebracht, zoals zwart op wit in de koran te lezen valt?

  Blijft u na alle gefundeerde kritiek nog steeds van mening dat de koran geen fascistoïde trekken vertoont?
  Gelooft u werkelijk dat Satan in de neusholte verblijft en over wiens neusholte gaat het hier eigenlijk?
  Speelt u wel eens een potje schaak? Zelfs als u weet dat Mohammed dit veroordeelde?
  Denkt u werkelijk dat uw ogen uit hun kassen vallen als u bidt met uw gezicht naar de hemel?

  Waar haalt Mohammed de baarlijke nonsens vandaan dat moslims biologisch anders in elkaar zitten dan niet-moslims en wat zijn precies de verschillen?
  Onderschrijft u de stelling dat iemand die zich sexueel aangetrokken voelt tot een kind van 9 een pedofiel is?
  Gelooft u werkelijk dat de zon ondergaat in troebel water en heeft u dat al eens gecontroleerd?

  Bent u het met Allah eens dat niet-moslims gestraft dienen te worden, zowel op aarde als in het hiernamaals?
  Waarom kunnen uw Saudi-Arabische geloofsgenoten christenen niet met rust laten?
  Waarom mogen levende personen binnen uw ideologie niet afgebeeld worden?
  Wat moeten Nederlandse burgers zich voorstellen bij uw begrippen "dhimmi" en "taqiyya?"
  Wat is er de reden van dat het overgrote percentage moslims in de wereld geen grijntje gevoel voor humor heeft, uiterst lange tenen heeft en niet bekend is met het fenomeen zelfkritiek?

  Gelooft u dat Nederlanders niet snappen dat symbolen van islamitisch fascisme zoals hoofddoeken, sluiers, burqa's, djellaba's e.d. niets te maken hebben met de in onze Grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst, onderwijs en meningsuiting en dat voornoemde symbolen enkel bedoeld zijn om de zichtbaarheid van de islam in het openbaar te vergroten? (Het land van Theo van Gogh, pagina 51 t/m 63)

  Waarom denkt u dat de Iraanse schrijfster Chahdortt Djavann "Weg met de sluier" heeft geschreven?
  Enig idee waarom De Woede en de Trots & De Kracht van de Rede door O.Fallaci werden geschreven?
  Onderschrijft u de conclusie van Nahed Selim dat islamitische scholen de segregatie in de hand werken?

  Begint het tot u door te dringen dat iedere religie -en óók uw islamitische ideologie- enkel bestaat in de mentale belevingswereld van mensen en strikt juridisch geredeneerd nooit beledigd of gelasterd kan worden, dat alle niet-bestaande zaken of personen nooit beledigd of gelasterd kunnen worden?
  Snapt u dat u de aangespannen procedures inzake "belediging" van koran of islam altijd zult verliezen?
  Er lopen genoeg Nederlanders rond die niet in Sinterklaas geloven. Denkt u nu echt dat er in dit land ook maar één Nederlander te vinden is die moslims gaat afslachten omdat zij niet in Sinterklaas geloven?

  Bent u het eens met de Franse feministe Fadéla Amara dat het overgrote percentage moslima's lid is van fundamentalistische groeperingen, dat deze moslima's enkel op basis van groen-fascistische motieven de hoofddoek als vaandel dragen en derhalve West-Europa zo snel mogelijk islamitisch willen maken?

  Bent u het eens met de conclusie van Fadéla Amara dat feminisme en hoofddoeken niks met elkaar te maken hebben en dat de hoofddoek het islamitische symbool is van onderdrukking van de vrouw door de man?
  (Alle verdere info bij de redactie v/h NOS-journaal met verwijzing naar de uitzending van 10 dec 2004)

  Waarom probeert u alle Nederlanders uw islamitische desinformatie in de maag te splitsen dat men binnen uw cultuur vrouwen niet de hand mag schudden en dat zulks ook nog in de koran staat?
  Waarom gedragen Turken en Marokkanen zich in Nederland orthodoxer dan in de landen van herkomst..??

  Snapt u dat tolerantie in Nederland niets anders is dan dat er duidelijke grenzen worden gesteld aan hetgeen wel of niet getolereerd wordt, dat het oprekken van die grenzen voor u onomkeerbare consequenties heeft?

  Welkom in Nederland. Hier spreken we Nederlands. Nederland is een vrij land.
  We werken hard, drinken af en toe een pilsje, en we houden onze familie en vrienden in ere.
  Alhoewel de overgrote religieuze meerderheid christelijk is, zijn we tolerant ten opzichte van alle rassen en religies. U mag uw ideologie hier belijden, maar in het openbaar wordt dat niet op prijs gesteld.

  Het is zinloos te proberen uw ideologie op wat voor manier dan ook aan ons op te dringen.
  U mag blijven zolang u onze burgers en wetten respecteert. Onthoud dat respect verdiend moet worden en niet gegeven kan worden zoals vaak ten onrechte door velen onder u en uw achterban wordt verondersteld.

  Reken erop dat we ons door niemand de kaas van het brood laten eten. Reken erop dat we op gepaste wijze actie zullen (laten!)ondernemen tegen de onderhand aanhoudende provocaties en beledigingen, o.a. aan het adres van onze vrouwen.

  Reken erop dat we ons zeker niet zullen laten wegjagen door uw van smerige schoftenstreken vergeven, uiterst slecht opgevoede, fascistische, onaangepaste puberale nageslacht!
  Bedenk goed dat het niet onze verantwoordelijkheid is dat wij ons nooit aan uw "cultuur" zullen aanpassen.

  Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich aan de onze aanpast: u woont in ons huis, dus eerbiedig dan ook onze huisregels!

  Reken erop dat we alles in het werk zullen stellen om onze cultuur, taal, omgangsvormen, verworvenheden, secularisme en rechten te handhaven.
  Adolf Hitler probeerde tussen 1933-1945 zijn fascistische waandenkbeelden aan West-Europa, de toenmalige Sovjet-Unie en een deel van Noord-Afrika op te dringen, met de bij u bekende afloop.

  Indien u met dezelfde plannen rondloopt en probeert uw vrouwvijandige, fundamentalistische gedachtegoed aan ons en de rest van de wereld op te dringen, valt niet moeilijk te raden wat de consequenties zullen zijn.
  Voor zover u een invloedrijke stem binnen de moslimcultuur in Nederland heeft is dat heel mooi.

  Val Nederlanders dus nooit lastig met uw taqiyya-leugens "islam is vrede" en dat hoofddoeken e.d.volgens de koran verplicht zouden zijn. Domme moslima's laten zich sedert jaar en dag door oude sexueel gefrustreerde moslims misbruiken om deze uitgekookte desinformatie - dat iedere milimeter van het vrouwenlichaam bedekt moet worden- aan niet-moslims op te dringen. Intelligente mensen trappen daar echt niet in.

  En om hier meteen alle hoop met de bodem in te slaan: islam betekent onderwerping en u kunt ervan verzekerd zijn dat we in Nederland en de rest van de EU sedert 1940-1945 de buik meer dan vol hebben om aan welke fascistische machtswellustelingen dan ook onderworpen te moeten zijn.

  Zorg ervoor dat iedereen binnen uw eigen cultuur van het voorafgaande op de hoogte wordt gebracht, enkel en alleen in uw eigen belang. Nalaten ervan is geheel voor eigen rekening en verantwoording!

  Niet alleen weet u heel goed dat uw profeet heeft verklaard dat moslims goede burgers dienen te zijn van welke samenleving dan ook, dat zij zich dienen aan te passen, dat de wetten en rechten van niet-islamitische landen erkend en gerespecteerd dienen te worden, dat staat namelijk óók in die koran van u.

  Ook staat er duidelijk in dat je je niet bewust mag afzetten tegen de samenleving waarin je je begeeft, maar je juist actief moet opstellen en loyaal dient te zijn jegens de staat. Moslims die de Nederlandse wetgeving ondermijnen en daarbij beweren orthodox te zijn, hebben de koran niet goed gelezen. Nepmoslims die een eigen interpretatie aan de islamitische leer proberen te geven kunnen we hier missen als kiespijn, sterker nog: uw "heilige boekje" had op basis van het uiterst vrouwvijandige- en moordlustige karakter allang op de lijst van verboden lectuur moeten staan, precies zoals dat met Hitler's Mein Kampf werd gedaan!

  Niemand heeft iets in de gaten, denkt u? Zeg eens: is aanpassen, wetten en rechten van niet-islamitische landen respecteren voor u niet meer aan de orde zodra u denkt numeriek in de meerderheid te zijn?

  Laatste vraag: realiseert u zich nu dat u tegenover het Nederlandse volk en het vrije westen verplicht bent alle hierboven beschreven cq in de links vermelde misstanden en waanzin binnen de islam publiekelijk en met kracht dient af te wijzen en deze dient te bestrijden? De consequenties van weigeren kunt u hierboven vinden. U en uw achterban zijn er te allen tijde verantwoordelijk voor dat Nederland en het vrije westen niet worden opgezadeld met ongewenste situaties!

  Uw antwoorden dient u uitsluitend te sturen naar krantenredacties, radio, televisie, uw lokale gemeentebestuur of de Haagse volksvertegenwoordigers.

  LET OP: Deze inburgeringstest die alle soortgelijke, Haagse oplossingen in de schaduw zet, kwamen wij tegen op internet. Kritisch Podium Dewanand fungeert alleen als doorgeefluik, contact opnemen is zinloos!

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved