Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Persbericht Holi feest 2005 in Den Haag


Den Haag viert op een kleurrijke wijze het Holifeest

Op zaterdag 26 maart a.s. vieren Hindustanen over de hele wereld het Holifeest. Ook in Den Haag zal dit kleurrijke feest op een uitbundige wijze gevierd worden. Dit, als startschot van de Haagse Week van de Ontmoeting. Deze vindt plaats van 26 maart tot en met 3 april, onder het motto "De buurt, die maken wij allemaal".

Sedert de vestiging in Den Haag van grote groepen Hindostanen, nu gemiddeld 30 jaar geleden, wordt Holi ook in Den Haag intens en uitbundig gevierd. Eerst in huiselijke kring, later ook in het openbaar: grote zalen, in de wijken, op pleinen en in straten. De openbare en meer stadsbrede viering kreeg sinds 2004 een flinke impuls door een subsidie van de gemeente Den Haag. Bij de Haagse viering wordt bewust gestreefd naar een multiculturele inbedding. Deze opzet is ook dit jaar gehandhaafd. Immers, Holi is een feest voor iedereen, ongeacht ras, kleur of cultuur. Het is een feest dat alle sociale barrières doorbreekt en op een vrolijke en kleurrijke wijze probeert bruggen te bouwen naar alle mensen toe, zowel binnen het familieverband als daarbuiten, zowel binnen de eigen cultuur als daarbuiten. Juist vanwege deze filosofie is het Holifeest bij uitstek een feest dat mensen bindt dan scheidt. Ook dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een viering met een multicultureel programma. Dat zal plaatsvinden in het Wijkpark Transvaal en wordt voorafgegaan door een Holi-optocht door de wijken Transvaal en Schilderswijk. Daarna is er een feestelijk multicultureel programma in het nieuwe Wijkpark Transvaal. De coördinatie dit jaar ligt in handen van het Holi-comitè Den Haag, waarin een 20-tal organisaties samenwerken.

Het spetterende multicultureel Holispektakel zal voor het eerst in Den Haag plaatsvinden op:

Datum: Zaterdag 26 maart 2005
Plaats: Wijkpark Transvaal
Tijd: 13.30 - 15.00 uur Optocht
15.00 - 20.00 uur Multicultureel Feest in Wijkpark Transvaal

Deze grootse multiculturele viering van het Holifeest wordt in den Haag mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag, Stichting Winkels en Bedrijven, City Mondial en anderen.

Algehele informatie
Stichting Holi Comité Den Haag
P/a Boylestraat 20
2563 AM Den Haag
06 - 26218099
06 - 22690009

OF

Email naar: holifestival@lycos.nl


Additionele informatie

Holifeest
Het Holifeest wordt jaarlijks door meer dan een miljard mensen over de hele aardbol gevierd. Voor Hindostanen in het stamland India en in de landen van de Hindostaanse diaspora is dit feest één van de absolute hoogtepunten in hun leven.
Duizenden jaren geleden ontstaan in het oude India, is Holi door de Hindostaanse immigranten meegenomen naar Suriname. Door de nazaten van deze immigranten, die een belangrijk deel vormen van de Surinaamse samenleving wordt Holi al 130 jaar gekoesterd als een wezenlijk element van hun cultuur. Door de enthousiaste aanvaarding door andere bevolkingsgroepen, is dit feest uitgegroeid tot een nationaal en multicultureel festival en verwierf het een plaats in de reeks van nationale feestdagen in Suriname. Via de Hindostanen uit Suriname heeft het Holi-feest ook Nederland bereikt.

Holi: een veelzijdig feest
Holi moet gezien worden als de gebundelde viering van een aantal culturele hoogtijmomenten, die meestal de overwinning van het goede op het kwade symboliseren: overwinnings-,nieuwjaars-,lente- en bezinningsfeest.

Overwinningsfeest
Holi verzinnebeeldt de dood van de winter (het koude en sombere jaargetijde) en de geboorte van de lente (het warme en fleurige jaargetijde). Het symboliseert de overwinning van het warme en bruisende leven op de kille krachten van de dood. Het nieuwe jaar begint op een tijdstip dat de natuur allerwegen haar sluimerende levenskrachten opnieuw ten toon spreidt in de vorm van allerhande kleuren en geuren van bloemen en bladeren. En met de natuur viert ook de mens feest. Hier ligt de zin van het elkaar besprenkelen met diverse kleuren en geuren dat zo kenmerkend is voor de uiterlijke viering van het Holi.

Nieuwjaarsfeest
Holi is het nieuwjaarsfeest en wordt ingeluid door de Holikaverbranding de dag ervoor. Deze oudjaarsdag is de dag van de volle maan in de maand Phalgun(februari/maart).Vandaar ook de benaming Phaguafeest.

Lentefeest
Het nieuwe jaar valt aan het begin van de lente. Daarom wordt het Holi-feest ook Vasant-Utsav (lentefeest) genoemd. Het Holifeest verheerlijkt het ontwakend leven aan het begin van de lente met haar pracht en praal, geur en kleur.

Bezinningsfeest
Ook in een meer mythologische en filosofische zin is Holi een overwinningsfeest. Het is het symbool van de overwinning van het goddelijke op het goddeloze, van het goede op het kwade.Het is juist in verband met deze triomf van de devotie en de moraal dat een reeds geruime tijd tevoren in gereedheid gebrachte brandstapel, voorstellende Holika, het Kwaad, op oudejaarsavond in brand wordt gestoken. Hiermee neemt de viering van het feest een aanvang.

Moraal
Bij de viering van Holi is het dan ook belangrijk om zich niet alleen te laten leiden door het uiterlijk vertoon van uitbundige en overvloedige feestmaaltijden en volksvermaak. Het zijn juist zijn minder zichtbare aspecten die het Holi-feest de kracht en de vitaliteit verlenen om ook in Den Haag uit te groeien tot een waarlijk breed Haags festijn. Een festijn waarbij het Holifeest ieder jaar met dezelfde algemene vreugde wordt verwelkomd als lente in Den Haag.

Het activiteiten programma

Festivalterrein
13.00 u - 20.00 uur 3à 5 Chautaalgroepen rouleren op het veld met chautaal en birha

Holi-optocht
12.30 u - 13.30 u Verzameltijd + optredens muziekgroepen op de Trailers.
13.30 u - 14.30 u Holi- optocht door Transvaal en Schilderswijk.

Podiumprogramma

14.30 u - 15.00 u Chautaal
15.00 u - 15.30 u Afrikaanse dans
15.30 u - 16.00 u Baithak Gana met Launda ke Nac
16.00 u - 16.30 u Marokkaanse Popband Habibi Magribi
16.30 u - 16.40 u Holi Dansmix
16.40 u - 16.50 u Holi-boodschap van de Burgemeester
16.50 u - 17.00 u Danzgroep Jazzventura
17.00 u - 17.15 u Turkse Folklore
17.15 u -18.00 u Multiculturele muziekformatie Bombsquad
18.00 u - 18.10 u Holi Dansmix
18.10 u - 18.30 u Holi-Brassband
18.30 u - 20.00 u Hindipop Diamonds 2000


NB:
De route van de optocht zal spoedig bekend gemaakt worden na accoordering door de politie en de gemeente Den Haag.

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved