Home India World Religion Dewanism Hinduism Christianity Islam Technology Gaschamber Literature Poetry Love Youtube Pictures Trash Hindu links Main links Forum links Publishing Public Letters Guestbook00 Disclaimer Contact

Critical Podium Dewanand

India

Gold: India should become a global hub

Sacrificer      Sangita Shah in Mumbai
Sacrifice code    wfor0191
Sacrifice date    March 03, 2004

Gold: India should become a global hub
source url:

 • http://in.rediff.com/money/2004/mar/03gold.htm
 • http://in.rediff.com
 • Sangita Shah in Mumbai | March 03, 2004 11:10 IST


  India should be developed as a major bullion hub on the lines of Dubai as the country, the largest consumer of gold in the world, has the potential for strong re-exports, experts feel.

  India has to some extent liberalised direct imports of gold, thus reducing the need for indirect imports.

  Similar changes have recently taken place in Egypt, the second largest re-export destination for gold from Dubai.

  It is, therefore, important and the appropriate time to bring about further changes in the Indian bullion markets, mainly Mumbai, the experts said. Dubai has traditionally been called the 'City of Gold', serving markets such as India and Egypt.

  In 1997, at the peak of its gold trade, Dubai imported 660 tonnes of gold and re-exported around 600 tonnes, with a market value in the region of $6.5 billion.

  Of late, however, Dubai's status as a major bullion center has eroded. Dubai's gold imports have fallen to about 257 tonnes in 2000, and its annual re-exports to probably just over 200 tonnes, with a market value of about $2.3 billion.

  According to the National Commodities & Derivatives Exchange Ltd, establishing free trade zones, rationalisation of sales tax and other duties and reduction in customs duty would help in developing India as an important bullion hub.

  The FTZs should be set up with the involvement of the Reserve Bank of India, other banks, refiners, fabricators and importers and exporters of bullion.

  The FTZs would be characterised by the absence of any octroi, sales tax or import duty on the bullion traded in the zone. The absence of these levies would help increase trade in bullion.

  The sales tax and octroi in Mumbai are high compared to other centres like Ahmedabad, Delhi and Jaipur.

  This has significantly reduced the volume of bullion trade in Mumbai, with traders preferring the other destinations.

  Throughout the world, gold is treated as a currency and not as a commodity, hence no sales tax or octroi is charged on it. A similar treatment for gold would help develop the bullion market here, the exchange said.

  It is essential, therefore, to either eliminate or reduce the levels of sales tax and octroi to develop the Mumbai bullion market. More importantly, the sales tax should be made uniform across various bullion centers, the experts said.

  The measure of the development of an active gold market is how closely the local prices reflect the international prices. For this, it is important for India to reduce the customs duty on gold.
  The current level of customs duty of Rs 250 per 10 grams is high by international standards and the duty should be cut in a phased manner, the experts said.
  --------------- end


  Translation of this text to Dutch:

  India kan goudcentrum worden van de hele wereld

  bron url:
  http://in.rediff.com/money/2004/mar/03gold.htm
  Oorspr. auteur: Sangita Shah in Mumbai | March 03, 2004 11:10 IST

  Experts vinden dat India ontwikkeld zou moeten worden tot een belangrijk miljarden-handelscentrum van goud, precies zoals Dubai. India heeft als de grootste consument van goud ter wereld, de mogelijkheid, om een groot deel van het geimporteerde goud te herexporteren.

  India heeft, tot op bepaalde hoogte, de directe invoer van goud geliberaliseerd en op deze manier de behoefte aan indirecte import verminderd.

  Vergelijkbare veranderingen hebben recentelijk plaatsgevonden in Egypte, de tweede grootste consumptiebestemming voor het herexporteren van goud uit Dubai.

  Volgens experts is het om deze reden belangrijk, en het juiste moment, om de Indiase goudmarkt verder te reorganiseren. Van oudsher wordt Dubai de 'Stad van Goud' genoemd, van waaruit de goudmarkt in India en Egypte bediend wordt.

  In 1997, op het hoogtepunt van zijn goudhandel, heeft Dubai 660 ton goud geïmporteerd en ongeveer 600 ton geherexporteerd met een totale marktwaarde van ongeveer 6.5 miljard dollar.

  De laatste tijd is de status van Dubai als belangrijkste centrum van de goudhandel afgenomen. De import van goud door Dubai is gedaald naar ongeveer 257 ton in het jaar 2000 en de jaarlijkse export van het geimporteerde goud naar waarschijnlijk iets meer dan 200 ton, met een marktwaarde van ongeveer 2.3 miljard dollar.

  Volgens de Nationale Handelsorganisatie en handelinstituut voor derivaten zal het realiseren van belastingvrije handelsgebieden, rationalisering van de verkoopbelasting en andere belastingen en een verlaging van de invoerkosten helpen om India tot een belangrijke goudmarkt te ontwikkelen.

  De belastingvrije handelsgebieden moeten met medewerking van de 'Reserve Bank of India' opgezet worden, alsmede met medewerking van andere banken, raffinaderijen, fabrikanten, importeurs en exporteurs van goud.

  De belastingvrije handelszones zouden gekarakteriseerd worden door de afwezigheid van octrooi, verkoopbelasting of import belasting op het goud welke verhandeld is in die zone. Dankzij de afwezigheid van deze belastingen zou de goudhandel bevorderd worden.

  De verkoop belasting en octrooi in Mumbai zijn hoog in vergelijking met andere handelscentra zoals Ahmedabad, Delhi en Jaipur.

  Dit heeft het volume van de goudhandel in Mumbai aanzienlijk verminderd, doordat handelaren andere bestemmingen prefereren.

  Over de hele wereld wordt goud gezien als valuta en niet als handelswaar, daarom wordt er geen verkoop belasting of octrooi voor gevraagd. Eenzelfde behandeling zou de goudhandel in India helpen ontwikkelen.

  Daarom is het essentieel om de verkoopbelasting en octrooi te elimineren of te reduceren als de goudhandel in Mumbai zich wil ontwikkelen. Volgens de experts is het uiterst belangrijk dat de verkoop belasting hetzelfde wordt als die van de verschillende goudmarkten uit andere gebieden.

  De ontwikkeling van een actieve goudmarkt wordt gemeten, naar de algemene maatstaf hoeveel de lokale prijzen verschillen van die van de internationale beurzen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat India de invoerheffing op goud verlaagd.

  Het huidige tarief van invoerkosten van ongeveer 6 euro (250 roepia) per 10 gram geimporteerd goud is hoog in vergelijking met de internationale standaard en deze kosten moeten volgens de experts in fases verminderd worden.  ***


  Home India World Religion Dewanism Hinduism Christianity Islam Technology Gaschamber Literature Poetry Love Youtube Pictures Trash Hindu links Main links Forum links Publishing Public Letters Guestbook00 Disclaimer Contact

  Critical Podium Dewanand

  India
  All rights reserved.