Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

India

India's economie is vierde ter wereld

Offeraar       Dewanand (vertaler)
Offercode      wfor0168
Offerdatum     24 april 2002

Rediff.com, nieuws over India
http://www.rediff.com/money/2002/apr/20eco.htm

Volgens het nieuwste rapport van de Wereldbank heeft India de vierde plaats bereikt, qua omvang van de economie, na de USA, China en Japan. Het bruto nationaal produkt van India in 2000 was 2.375 miljard dollar met een bijbehorend inkomen per hoofd van de bevolking van 2.340 dollar. Dit is een verbetering ten opzichte van 1999, met een BNP van 2.226 miljard dollar en 2.230 dollar inkomen per hoofd.

De USA staat qua BNP op de eerste plaats met een bedrag van 9.601 miljard dollar in 2000, gevolgd door China met 4.951 miljard dollar en Japan met 3.436 miljard dollar op de derde plaats.

Duitsland staat nu op de vijfde plaats met een BNP van 2.047 miljard dollar. Vroeger stond Duitsland als derde economie genoteerd op de lijst.

India's buurland (en rivaal) Pakistan heeft een BNP van 257 miljard dollar en een inkomen per hoofd van 1.860 dollar. Voor Bangladesh zijn de cijfers respectievelijk 209 miljard dollar en 1.590 dollar. Voor Sri Lanka zijn de cijfers 67 miljard dollar en 3.460 dollar.

Noot van Dewanand:

Het is opvallend dat de Nederlandse pers en andere massamedia deze nieuwe gegevens niet hebben gepubliceerd. Kennelijk willen zij de werkelijkheid gewoon verzwijgen en ons duidelijk maken dat India nog steeds een achterlijk en armzalig landje is, die niet meer meetelt en dat iedereen daar sterft van de honger. Het racisme in de Nederlandse pers moeten wij keihard bestrijden en internet is het ideale medium hiervoor. Wij moeten zelf strijden voor onze belangen, want niemand zal deze voor ons behartigen.

Karmisch denken betekent dat je intelligente beslissingen neemt, in het belang van je geestelijke verheffing en het welzijn van de eigen gemeenschap. Elk jong mens kan hier heel veel van leren en dient ten alle tijde te kiezen voor strijd, zelfs als de strijd reeds verloren schijnt te zijn.

India heeft een grote informele economie die geheel buiten de overheidsadministratie valt. Hierom is het Indiase bruto nationaal produkt feitelijk stukken hoger, dan het getal dat in deze publicatie van rediff newsmedia vermeld is.

In de Nederlandse media wordt er stelselmatig gestigmatiseerd en feiten worden soms zelfs verdraaid en vervalst. Hierom is de objectiviteit van de Nederlandse pers twijfelachtig en het niveau niet bewonderingswaardig. Het niveau van de Nederlandse journalistiek heeft feitelijk ook een dieptepunt bereikt, volgens mijn eigen waarnemingen en informatiebronnen.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

India
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved