Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie

Wat is de ware religie? Kan dat?


Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor0101
Offerdatum     woensdag 7 februari 2001Reeds geruime tijd constateer ik op diverse discussieforums dat er driftig over religie gedebatteerd wordt. Nu wil ik een discussie starten over het thema: de ware religie, bestaat dat? Kan dat? Criteria?

In het hiernavolgende betoog wordt er vanuit gegaan dat alle universa door een Almachtige Creator geschapen zijn en dat de abstracte aanduiding van dit wezen(s) door mij met het acroniem, "Altecrea", aangegeven wordt. Altecrea is dus simpelweg een acroniem van Almachtige Technische Creator, en deze benaming is uniek en onpartijdig. Ik koos voor deze aanduiding, omdat ik er diepzinnig over wil nadenken en andere aardbewoners niet wil provoceren, beledigen of kwetsen. Religie is voor mij een individuele aangelegenheid, omdat ik alleen ben geboren en alleen zal sterven op deze wereld.

De stellingname dat Altecrea schept, onderhoudt en vernietigt, is een uiterst op waarheid berustend uitgangsconcept, omdat elk objekt, levend en niet levend, aan deze bestaanscyclus onderworpen is. Zelfs onze zon zal eens vergaan, conform de nieuwste wetenschappelijke bevindingen, over ongeveer 1,5 miljard jaar. Elk levend wezen moet deze cyclus doorstaan. Deze visie is reeds millennia geleden door rishi's uit India bedacht en is dus niets nieuws op deze wereld.

Religie begint in feite bij het individu, want die heeft behoefte aan het verklaren van hsijn bestaan als wezen, mits er sprake is van een zekere vorm van intelligentie. Nu zal ik iets naar voren brengen over het begrip heilige geschrift. Besef eerst dat Altecrea een entiteit is die over alle kennis van alle universa beschikt, en zowel scheppende, onderhoudende, als destructieve krachten beheerst. Dus ook de destructies worden gecontroleerd. De explosie is dus niet een willekeurig proces, maar iets dat conform de macht van Altecrea geschiedt.

Er zijn openbaringsreligien, zoals de islam (mohammed, koran), het jodendom (mozes, torah), zorostrianisme, christendom (jezus, bijbel, evangelie), bahai (baha'ulah, alle heilige geschriften en de boeken van baha'ulah), sikhisme (guru Nanak). Er zijn nog vele andere, maar die zijn niet echt noemenswaardig.

De oorsprong van het Hindoeisme is nogal onduidelijk, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt wel dat de Veda's de oudste geschriften ter wereld zijn en dat ze gedateerd zijn, door wetenschappers (astronomische dateringstechnieken), op 6500 BC, en dus momenteel ruim 8.500 jaar oud zijn. De oorsprong van de Veda's is niet bekend en dit zal misschien ook eeuwig zo blijven. (Source book: In Search of the Cradle of civilazation, by David Frawley, Georg Feuerstein, Subhash Kak, 1995, USA). Hindoes op planeet aarde hebben in totaal 54 geschriften heilig verklaard, omdat er kennis in zit, die ze als sacraal en tijdloos beschouwen. Hindoes zien tijdloosheid, onpartijdigheid, eeuwigheid en belangeloosheid als belangrijkste argumenten om een geschrift heilig te verklaren. De auteur(s) is daarna onbelangrijk, want die was slechts een instrument van Altecrea en die heeft hsijn plichten daarna voltooid op aarde. De auteurs van de Veda's zijn daarom nergens bekend meer.

Het Boeddhisme is gesticht door Siddharta Gautama, en hij heeft bepaalde denkconcepten letterlijk gehaald uit de Vedische geschriften.

Goed nu, snel pleidooi.
Stel dat Altecrea op een dag behoefte krijgt om (geheime) kennis door te spelen aan de mensheid (of andere intelligente wezens in andere werelden). Hoe zou Hsij dat dan aanpakken? Het is logisch dat Altecrea dan iemand zou kiezen die niet in staat is om die kennis te misbruiken, te verguizen of commercieel uit te buiten. Voor Hindoes is het logisch dat Altecrea dan iemand zoekt die niet ver verwijderd is en die in een ontvankelijke toestand verkeert. Een yogi die in diepe meditatie verkeerd is het ideale medium hiervoor, of iemand die zichzelf reeds in hoge mate heeft onthecht van alle wereldse geneugten(seks (met kinderen), drugs, disco, bars, oorlog voeren, macht bezitten, enz.). Zou Altecrea de geheime kennis doorgeven met het doel om daarna een totale (jihad, kruistocht) oorlog op aarde te ontketenen? Nee, natuurlijk niet, want zo dom kan Altecrea toch niet zijn. Op grond hiervan kan ik de koran en de bijbel niet beschouwen als geopenbaarde geschriften, omdat de bron ervan te menselijk is. Jezus en Maria zijn nu zelf halfgoden voor veel Christenen. Mohammed uit de Islam is nu de schepper zelf volgens de moslims, want alles wat de "profeet" (vrede zij met hem??? Onzin toch.) ooit heeft gezegd is nu heilig verklaard. Hoe kan dat?? Zou Altecrea het zo aanpakken? Moet ik toestaan dat men de Creator op deze wijze beledigt op deze wereld?

Nee, dames en heren, de ware religie is het geloof van de eeuwigheid, de onpartijdigheid en de tijdloosheid. Lees aub de Bhagavad Gita eerst duizend keer en denk en filosofeer er dan nog eens duizend keer over na. Voor mij is religie momenteel teveel gepolitiseerd en er zijn haast geen ware gelovigen meer. Het bewijs van religieus denken is vrede tussen mensen van verschillende pluimage.

Noot
Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen “hij/zij” en “zijn/haar” te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen “hij” of “zijn” bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, “Onze taal”, zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur. Mijn voornaamste reden om een nieuw persoonlijk voornaamwoord, “hsij”, te ontwikkelen is gebaseerd op mijn abstracte Hindoeïstische religieuze filosofie. Voor het nieuwe bezittelijk voornaamwoord, “hsijn”, geldt vice versa hetzelfde. Ik streef ernaar dat deze woorden alom gebruikt zullen worden in de Nederlandse literatuur van de nabije toekomst.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved