Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Jongeren

Jong zijn: Een eigen identiteit

Offeraar       Dewanand
Offercode      wart0171
Offerdatum     donderdag 4 september 2003

Een van de kenmerken van jong zijn is het zoeken naar een eigen identiteit. Doordat je als leeg wezen bent geboren, beschik je (nog) niet over een eigen definitie van wat je bent en wie je bent. Dit zal je zelf moeten ontdekken en er zelf hard aan werken om het te ontwikkelen. Identiteit is datgene wat je maakt tot wat je bent. Elk mens heeft een natuurlijke behoefte om iets te zijn en meestal is het nooit goed gedefinieerd. Het innerlijk moet ontwikkeld worden en dat kost tijd. Hoe kan nu een eigen identiteit ontwikkeld worden?

Het is heel lastig om iets te worden, vooral als je jong bent en denkt dat je alles beter kan dan de rest. Je bent koppig en probeert om jezelf beter voor te stellen dan je bent. Zelfoverschatting is een van de hoofdkenmerken van jong zijn. Het jonge mensje denkt dan dat hsij alles beter kan en alles beter weet dan de rest en houdt koppig vol, totdat de problemen te groot worden. Dan is het nog niet te laat, want zolang er leven is, is er hoop. Je hebt nog tientallen jaren om de eigen fouten te herstellen, dus put hier maar hoop uit. De eindeloze toekomst is de hoop van elk jong mens en dit is de grootste gift aan het jonge leven. Probeer je identiteit zorgvuldig op te bouwen en werk er zelf hard aan, want dat is het belangrijkste dat je in de toekomst zal overhouden van het verleden. De jeugd is de tijd waarin je jezelf leert ontdekken en voor jezelf uitzoekt wat je grenzen zijn en wat je zoal kan doen om vooruit te gaan in het leven.

Volgens mij is het goed om als jongere iets te doen en je aktief op te stellen, want zo kan je sneller groeien en maximaal leren. Doe iets, maak plannen en trek erop uit. Investeer in jezelf en probeer na te denken over wat je wilt worden in de toekomst. Meestal denkt de jongere niet na over de onbekende toekomst, want dat is heel ver weg en er is in het heden geen tijd om hierover na te denken. Toch is dit niet helemaal waar, want de tijd gaat heel snel voorbij. Voordat je het weet ben je dertig jaar en dan begint een oudere levensfase vol zorgen en problemen. Dus gebruik je jonge energie nuttig en bouw iets op voor de toekomst. Het is goed om je energie, die dynamisch en jong is, goed te benutten, zodat je maximaal groeit en leert om vooruit te gaan op eigen kracht. Je krachten zijn voor jou onbekend en hierom is het slim om uit te testen wat je zoal kan en wat je grenzen zijn.

Identiteit is iets wat je zelf moet opbouwen. Anderen kunnen je niet ermee helpen. Ik geloof dat het goed is om iets te doen, zodat je jezelf sneller leert kennen en ontdekt wie je bent en wat je kan. Het is heel goed om te weten wat je kan, want dan pas kan je leren wie je bent. Je eigen karakter is onderdeel van de eigen identiteit. Je eigen innerlijk is uiteindelijk datgene wat je zelf bent en wat je denkt dat je bent. Een van de belangrijkste aspecten van het eigen innerlijk is de geestelijke voeding, dus datgene wat je consumeert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boeken die je leest en de informatie die je dagelijks tot je neemt. Het immateriŽle aspect van het leven dient ook gewaardeerd te worden, als je jong bent in onze tijd, want meestal merk ik dat mensen zich alleen richten op de materiele zaken. Nee, je bent een geestelijk wezen en je dient te beseffen dat je geest ook gevoed moet worden. Let er dus een beetje op wat voor geestelijk of onstoffelijk voedsel je consumeert elke dag en trek er genoeg tijd voor uit om het goed te laten verteren. Het is nuttig om goede boeken te lezen, in je vrije tijd of in de kleine avonduurtjes, want zo leer je de wereld kennen. Het verleden staat in de boeken geschreven en deze kennis heb je nodig om te ontdekken wie je bent en hoe je ontstaan bent.

In onze complexe samenleving hebben jongeren te maken met een enorme druk om iets waard te zijn. Het jonge mens weet niet goed wat hsij waard is en twijfelt heel sterk aan zichzelf. Dit zorgt voor een sterk gevoel van onzekerheid en een angst om alles verkeerd te doen. Het heeft weinig zin om bang te zijn voor de eigen daden en beslissingen als je jong bent, want fouten maken is natuurlijk en heel leerzaam. In theorie is het goed om alle fouten te maken die er bestaan als je jong bent, want dan kan je binnen enkele rampjaren alles leren over het leven. Dit zal natuurlijk leiden tot veel pijn en verdriet, maar ook dat is hoe dan ook nuttig om een eigen karakter en identiteit te ontwikkelen. De behoefte om het anders te doen dan de rest is ook heel natuurlijk, als je jong bent, want juist hierdoor gaat de wereld vooruit. Probeer echter om af te kijken van volwassenen en van hen te leren, want dat kan je veel pijn en moeite besparen. Als je alles op een eigen manier wilt doen, dan zal je onherroepelijk problemen veroorzaken voor jezelf en dan zal je ook veel lijden, maar dat is gelukkig vaak leerzamer op de lange termijn. Je dient je tot op zekere hoogte aan te passen aan de rest van de samenleving en iets van jezelf te behouden, omdat dat nuttig is voor het opbouwen van een eigen identiteit.

Iets doen is beter dan niets doen als je jong bent. Maak hierom een goed groeiplan en probeer na te gaan wat je wilt worden als je oud bent. Nu ben je jong en nu kan je zelf je kansen scheppen. Dit is een van de grootste giften van jong zijn. Je kan alle kanten op en je kan in principe alles worden wat je wilt. Je kan leven voor je dromen en idealen, totdat je rijper en volwassener bent en de realistische kanten van het leven beter kent. Zolang je jong bent, zal je vaak onrealistisch nadenken over de idealen van het echte leven. Maar dat is heel normaal voor een jong mens, want eigenlijk is het leven onrealistisch. FantasieŽn maken het leven immers mooier en hoopvoller. Leven om te dromen is immers ook veel prettiger, dan de hele dag als een norse, serieuze bolleboos rond te dolen. Gebruik je jonge jaren om je dromen verder te ontwikkelen, totdat je weet voor welke droom je wil leven. Zo bouw je jezelf op en zo ontdek je zelf wie je bent en waar je met jezelf naartoe wilt gaan.

Doorzetten is heel moeilijk voor jonge mensen. Stel dat je besloten hebt om te gaan studeren en je krijgt te maken met een tegenslag, dan is het vaak moeilijker om door te zetten, hoewel je dat niet gewend bent. Je zal nu echter een eigen beslissing moeten nemen en als je beslist om ondanks alle tegenslagen toch door te zetten, tot het bittere eind, dan kan je juist hierdoor een sterker karakter ontwikkelen. Zonder tegenslagen in het leven zal je nooit vooruit gaan, dus wees juist blij als je te maken krijgt met een (bittere) tegenslag. Zo is het leven en zo wordt je sterker en volwassener. Wees wijs en zet door, want je bent jong en je hebt de energie om elk gesteld levensdoel te verwezenlijken. Bang zijn dat het slechter zal worden, heeft weinig zin. Niemand is ooit vooruit gegaan door de strijd op te geven. Je zal moeten leren om door te zetten, zelfs als je ziek wordt of er geen zin meer in hebt. Het is goed om een zelfgekozen levenspad te vervolgen en door te strijden om iets te bereiken. Nu zal ik nog een geheim verklappen die voor elk jong mens van levensbelang is.

Het is slim om jezelf goed te organiseren. Het doel van organisatie is om eventuele tegenslagen sneller te overwinnen. Zorg dus dat je eigen leefwereld niet al te chaotisch wordt. In de praktijk is het goed om alle belangrijke papieren en documenten goed te sorteren en alles netjes in een geordende map op te slaan. Zorg dat je boeken netjes in een mooie boekenkast zitten en bereikbaar zijn voor jou, op elk moment van de dag. Maak een zelfstudieplan aan het begin van elk jaar en probeer te organiseren wat je zoal wilt leren, om iets op te bouwen. Het is altijd beter om de jonge energie te besteden aan een nuttige activiteit, want dan ga je vooruit. Zodra je groeit en merkt dat anderen jou waarderen, zal je karakter sterker worden. Dan zal je zelfvertrouwen toenemen en dat is heel gunstig voor je eigen identiteit. Het is dus goed om iets te doen. Doe eerst kleine dingen en neem eerst kleine stapjes om te groeien en meer zelfvertrouwen te krijgen. Als je de kleine dingen goed doet, dan zal je op een dag automatisch de grote dingen kunnen aanpakken. Handel dus doelgericht en concentreer je op vooruitgang en groei, want dat is in feite de beste keus als je jong bent. Maak je niet druk om je eigen tekortkomingen en werk aan het versterken van je eigen sterke kanten.

Je gevoel zal je vertellen waar je goed in bent. Meestal is het zo dat het gevoel positief is als je iets doet waar je van houdt en waar je goed in bent. Concentreer je dan alleen op deze activiteit en probeer je taak af te maken. Een afgeronde taak geeft voldoening in het leven en je zal er altijd trots op kunnen zijn, als je ouder wordt. Maar besef dat het noodzakelijk is om door te zetten, als je een taak wilt afronden, met succes en kies ervoor om het echt af te maken, want dan ga je vooruit. Lees boeken over succes en vooruitgang. Zelf vind ik het heel spannend om oude boeken over deze dingen te lezen, want ik geloof niet dat de mensen van dit high tech tijdperk echt anders zijn dan die van tienduizend jaar geleden. Ik geloof namelijk niet dat evolutie waar is. Nee, ik geloof heilig in schepping en heb zelfs een eigen theorie over micro-schepping ontwikkeld. Het is eigenlijk ook heel nuttig om boeken te lezen over religie en geloof, als je jong bent. Zoek esoterische literatuur en verdiep je eens in de metafysica van Altecrea of een andere voorstelling van de Creator. Als je jong bent is het goed om zo af en toe wat meer te weten over de vele religiŽn die er op onze wereld bestaan, want deze kennis kan je wereldbeeld verruimen. Domweg geloven is echter niet slim, want je bent jong en dynamisch. Bij een dynamische mens past een filosofische religie beter, want dan is er veel meer ruimte om te groeien en zelf na te denken over de waarheid van de hele religieuze theorie. Laat je hart kiezen voor het juiste geloof dat bij je past en kies a.u.b. niet voor een verstikkende religieuze doctrine, want dan verpest je je eigen jeugd. Geloof is goed, maar het moet volgens mij niet leiden tot dom fanatisme, zoals bij oude mannetjes met vieze, lange baarden. Je bent jong en je wilt vrij zijn. Verruim je wereld en lees vooral ook veel boeken over de religieuze filosofie van het HindoeÔsme, want dan kan je echt vrij en gelukkig worden. In het HindoeÔsme is het een religieuze plicht om te groeien en de eigen intelligentie verder te ontwikkelen. Slimmer en goedaardiger worden staat al tienduizend jaar centraal in dit geloof, en juist hierom worden Hindoes overal ter wereld gewaardeerd als vriendelijke en bescheiden mensen, die niet voor veel problemen zorgen, maar zich probleemloos aanpassen, als vissen in een klein, zoutig vijvertje. Leer van de Hindoes en groei tot een mens met een goedaardig innerlijk. Ook dit is goed voor de eigen identiteit.

De jeugd is de tijd van moedig volhouden in een harde veeleisende wereld. Je belangrijkste levenstaak is om te ontdekken wie je bent, wat je zoal kan en wat je wilt bereiken in het leven. Het is heel moeilijk om een rol te spelen in de enorme mensenwereld, die elke dag nog ingewikkelder en veeleisender wordt, maar dankzij jouw eigen jonge dynamische energie van de jeugd, zal je er eens in slagen om deze levensplicht te vervullen en een eigen identiteit op te bouwen, waar je vele jaren van zult genieten. Het geeft immers voldoening om na tientallen jaren strijd te ontdekken dat de wereld jou waardeert en nodig heeft. Dan pas ben je volwassen en dan pas zal je echt weten wie je bent en wat je wil met de rest van je leven. Werk er dus elke dag aan en voel hoe je vooruit gaat.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Jongeren
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved