Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Liefde

Spiritualiteit:
Tienermeisjes en spiritualiteit


Offeraar       Dewanand
Offercode      WART0118
Offerdatum     donderdag 14 september 2000


Deel 1
Wat is spiritualiteit niet?


Jong zijn in Nederland is een tijd vol onrust en innerlijke conflicten, want het leven hier is hectisch en de samenleving is technologisch en veeleisend. Hindoestaanse jongeren in Nederland kunnen dit als zeer frustrerend ervaren, want het behoren tot een minderheidsgroep met een dubbele migratie als voorgeschiedenis, is uitermate complex voor de jonge grijze cellen. Als jong mens is het vaak nuttig om te weten wat iets niet is, en juist hierom zal eerst geanalyseerd worden wat spiritualiteit niet is. Allereerst citeer ik twee veelzeggende verzen uit de Bhagavad Gita.

Vers 8.28 Wie de weg der toegewijde dienst op gaat, behoudt de vruchten van het bestuderen der Vedaĺs van het naleven van strenge zelftucht, het doen van schenkingen of het verrichten van filosofische en vruchtdragende bezigheden.

Vers 13.8-12 Nederigheid, bescheidenheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, eenvoud, het benaderen van een bonafide geestelijk leraar, reinheid, evenwichtigheid en zelfbeheersing; onthechting van al wat tot zinsbevrediging dient, vrijheid van vals ego, het kwade zien van geboorte, dood, ouderdom en ziekte; niet gehecht zijn aan kinderen, vrouw, huis en haard, en gelijkmoedigheid zowel bij aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende en onverdeelde toewijding jegens Mij, verblijven op eenzame plekken, onthechtheid van alle mensen in het algemeen; inzien hoe belangrijk zelfverwerkelijking is en filosofisch onderzoek verrichten inzake de Absolute Waarheid - dit alles verklaar Ik tot kennis, en wat hier tegenin gaat is onwetendheid.


Het Hindoe´sme is feitelijk de enige religie ter wereld waar men streeft naar een extreme vorm van spiritueel bewustzijn, en waarbij het wetenschappelijk getint onderzoek hiernaar al minstens tienduizend jaar oud is. Het begrijpen en toepassen van het Hindoe´stische gedachtegoed vereist feitelijk een spirituele instelling, en hiervoor is en zekere mate van volwassenheid noodzakelijk. Hierom is onvolwassenheid geen vorm van spiritualiteit, en dit kan daarom leiden tot misverstanden bij veel jonge mensen. Elke tiener wil de wijde wereld verkennen en zelf leren hoe alles in elkaar zit. Dus is vers 13.8-12 erg interessant, want er mag immers zelf filosofisch onderzoek verricht worden naar de Absolute Waarheid. Dogmatisch geloven kent het Hindoe´sme niet. Dit betekent dat elk kuikentje het nest mag verlaten om door schade en schande wijs te worden. Maar als dit kuikentje koppig blijft en niet doorleert, dan zal het veel problemen ondervinden. Juist hierom moet het kuikentje zorgen dat het eerst veren en stevige poten krijgt, voordat het gaat vliegen. Dit cryptische verhaaltje zal enigszins uiteengerafeld worden.

Er zijn best veel mensen die zich bezig houden met spiritualiteit in Nederland. Het vreemde is echter dat iedereen andere definities hanteert, waardoor er veel verwarring kan ontstaan bij jongeren. Volgens de theorie van het Hindoe´sme zijn samadhi en nirvana het einde van spiritualiteit, maar er is een giftig addertje onder het tapijt. Want deze zijnstoestanden kunnen niet in vijf minuutjes verwezenlijkt worden, en dit is de grootste fout die ik jongeren zie maken tegenwoordig. Ze willen alles even regelen en denken dat ze daardoor gelukkiger, rijker, mooier, romantischer, slimmer of zelfs potenter gaan worden. Nee, fout, want nirvana is het ophouden met bestaan als menselijk individu, en dat is iets waar een gezonde tiener absoluut geen zin in heeft. De tiener zit juist in een ontwikkelingsfase waarbij de geldingsdrang van het zelf (ich, anima) centraal staat, en hierom is nirvana af te raden. Normaliter duurt het bereiken van samadhi minimaal twintig jaar, en zoveel geduld heeft een tiener beslist niet. Dus de boodschap is dat spiritualiteit niet vijf minuten duurt, maar een hard geestelijk ontwikkelingstraject van vele decennia beslaat. En het kan ook niet even met een mobieltje geregeld worden. Nog erger, een spiritueel mens wil geen buzzer of een mobieltje, want het verrassende gebliep stoort tijdens het mediteren en gedurende de introspectieve zijnstoestanden.

Het Hindoestaanse gezin.
Soms zie ik jongeren die in een materialistisch ingesteld gezin zijn opgegroeid. In zulke gezinnen staan geld en bezit centraal. Vader droomt bijvoorbeeld ervan om miljonair of iets dergelijks te worden, en moeder wil de duurste afwasmachine van Nederland. Het kind wordt dan ge´ndoctrineerd door de materialistische ouders, en kan uiteindelijk in een geestelijke leegte terechtkomen. In de tienerfase zou dan opeens belangstelling kunnen ontstaan voor spiritualiteit, omdat er een behoefte is om de lege innerlijke wereld te vullen, maar dan zijn er ontzettend veel mentale blokkades, die gedurende de materialistische opvoeding gecreŰerd zijn. Het wordt dan moeilijk. De weg naar spiritualiteit wordt dan altijd tweemaal langer, en soms zelfs onbereikbaar. Hierom is het heel slecht als een Hindoestaanse jongere opgegroeid is in een materialistisch gezin. Helaas komt dit vaker voor dan de statistieken kunnen voorspellen.

In Nederland zijn er mensen die geloof en spiritualiteit als hobby zien. Dit is iets wat uitermate betreurenswaardig is, want dit soort zaken zijn geen tijdverdrijf of gezelschapsspelen. Helaas nemen Hindoestaanse jongeren deze visies onbewust over en kunnen dan niet meer doorgroeien tot zelfbewuste mensen. Er is altijd een verband geweest tussen geloof en spiritualiteit in het Hindoe´sme. Zodra een mens de kern van de Bhagavad Gita begrijpt, dan begint feitelijk de spirituele groei, als een kleine bloemknop aan een rozenstruik. Elk uur staat dan voor een jaar groei van een tiener, totdat de bloemknop een geurende roos is, en voedsel aan ijverige bijen schenkt. Precies zo geeft een spiritueel ontwikkeld mens nectar aan alle levende wezens die het tegenkomt.


Deel 2
Tienermeisjes en spiritualiteit

Velen geloven dat meisjes spiritueler zijn dan jongens, omdat zij meer gevoelens hebben, maar niets is minder waar. Een meisje is hoe dan ook inderdaad anders, dan een jongetje, en juist hierom moet zij zich verder ontwikkelen en innerlijk groeien. Dat het soms goed mis gaat met jonge Hindoestaanse meisjes in Nederland is een hard feit uit het straatbeeld van Den Haag en Rotterdam. Maar wat is de oplossing? Kan het rechte pad herontdekt worden? Is spiritualiteit de weg van een meisje? Het Hindoestaanse tienermeisje in Nederland staat bloot aan een heleboel ongewisse invloeden en kan op een gegeven ogenblik de weg naar huis niet meer vinden. Dan is de tijd rijp om de innerlijke krachten te doen ontwaken en een sterker zelfbewustzijn te ontwikkelen, met vaste normen en waarden. Er zijn theorieŰn over de maatschappij waarbij wordt beweerd dat de denk- en leefwereld van het tienermeisje feitelijk de morele gezondheid van de hele samenleving weerspiegeld, en juist hierom is het noodzakelijk dat de meisjesgeest verder wordt ontwikkeld. Het gezin waarin men opgroeit is de eerste plaats waar dit proces plaatsvindt en hierom moeten ouders letten op de handel en wandel van hun kwetsbare dochtertjes, want als het mis gaat dan gaat een kostbaar bezit verloren voor de groep, en is er geen weg terug. De basis van spiritueel denken is het ontstijgen van de eigen behoeften en het verruimen van de grenzen van het bewustzijn. De ultieme spiritualist leeft voor de samenleving, en staat er heel dicht bij, maar het vreemde is wel dat zo iemand toch heel ver staat van de mensheid. Afstand houden van de slechte aspecten van de straatbewoners is belangrijk, want vuil is moeilijk afwasbaar. Doordat de geest en het lichaam van een tienermeisje snel vervuilt kunnen worden door vreemde elementen is het noodzakelijk dat zij leert om goede beslissingen te nemen, en daarbij het spirituele niet te vergeten. Uiteindelijk is een sterk geloof in het Hindoe´stische gedachtegoed de ultieme oplossing voor alle problemen van een tienermeisje, omdat de voordelen bewezen zijn door het verleden. Onzekerheid is een groot probleem van veel Hindoestaanse tienermeisjes en ze zoeken naarstig naar een anker op de oceaan van het Nederlandse vasteland. De basis van spirituele oplossingen is altijd het leren kiezen voor een onbevlekt pad, en leren leven met de eigen tekortkomingen. Dit zal nader uitgelegd worden.

Laatst mailde een Hindoestaans meisje mij dat zij een "emancipated girl" is. Dit betekende dat zij meer vrijheid zocht in het leven en daarom met veel jongens om wilde gaan. Het interessante hiervan is dat zij het begrip emancipatie zelf had bedacht en het begrip helemaal uit de ware context had gerukt. Omgaan met een heleboel jongens is geen bewijs van emancipatie, maar een bewijs dat ze zoekt naar liefde, warmte en geborgenheid, die zij thuis waarschijnlijk niet vindt. Een vriend kan een jong meisje best veel steun bieden, maar is het wel verstandig om het geluk op straat te zoeken? Geluk ligt besloten in het innerlijk, en dat is het grootste geheim van de spirituele weg. Door ontwikkeling van het eigen bewustzijn ontstaat er een groter gevoel van innerlijke stabiliteit en deze weg biedt meer rust, zekerheid en een veilig gevoel, dan een heleboel jongens, die vaak alleen uit zijn op seksueel contact of iets dergelijks. Op zich is dit een probleem van veel jonge meisjes in Nederland, want de massamedia staan boordevol met propaganda over veilige seks (twee condooms) en vakantieliefdes. Is dit wel echt bevorderlijk voor de innerlijke rust van tienermeisjes, kan een mens afvragen. Er is nooit een degelijk televisieprogramma over spiritualiteit voor meisjes en dat is zonde van de geldverslindende zendtijd.


Elk tienermeisje heeft hoe dan ook leiding nodig in het leven, en daarom is het ontwikkelen van een spiritueel bewustzijn heel nuttig voor een positieve levensloop en innerlijke rust. Tijdens de tienerfase veranderen heel veel dingen bij meisjes en dat werkt heel verwarrend door in het gedrag en de denkwijze. Als de ouders alles in goede banen leiden dan ontstaan er geen grote problemen, en kan het meisje deze fase probleemloos doorstaan. Gevoelens die ontwaken verwarren de denkwereld en er ontstaat behoefte aan een weg naar de toekomst. Tijdens deze richtingloze tienerfase is het gevaarlijk om alle kanten op te mogen fladderen, want de snelweg van het jonge leven is niet altijd veilig om over te steken. Elk meisje heeft een kwetsbaarder innerlijk dan een jongen, en het is noodzakelijk om ontoelaatbaar gedrag te voorkomen. Een bloem kan immers maar een keer mooi zijn, en verdort daarna heel snel.

Meisjes leren tegenwoordig om zelf keuzes te maken, maar men leert ze daarbij geen zelfvertrouwen en innerlijke rust is ver te zoeken. Er kan voor een miljoen dingen gekozen worden en de ene man is altijd beter dan de andere, zodat uiteindelijk de beste man onvindbaar is, en gekozen wordt voor een inferieur Nederlands exemplaar. Dit is geen spirituele oplossing, want het innerlijk van een meisje moet eerst gestabiliseerd worden en pas als het volwassen en sterk is, kunnen er verstandige beslissingen genomen worden. De geesteswereld is de basis van het denken en het is daarom goed om het te vullen met hoogwaardige literatuur, zoals de Vedische geschriften of de Bhagavad Gita. Dit laatste geschrift kan elk onzeker Hindoestaans tienermeisje beter vullen dan welke man dan ook. Hierdoor wordt het bewustzijn sterker en ontstaat er een eeuwig gevoel van gelukzaligheid in het broze meisjesinnerlijk. Het is helaas triest dat er nooit een vers uit de Gita of Veda's wordt afgedrukt in de landelijke Nederlandse kranten, want dan pas zou hier de beschaving echt beginnen. Gelukkig zijn er al een aantal Westerse geleerden die de kracht van het Hindoe´sme hebben ontdekt, maar zich afvragen of het niet te laat is voor de Nederlandse tienermeisjes. Voor de meeste Hindoestaanse meisjes is het gelukkig niet te laat, want een deel laat het intellect zegevieren en kiest voor een anker in de eigen cultuur, zodat het eigen volk ook in een verenigd Europa zal voortbestaan, en van totale uitroeiing of assimilatie wordt gered. Ouders moeten het Hindoestaans tienermeisje leren dat zij evenveel waard is als elk ander Nederlands meisje en dat de eigen cultuur en tradities op een nobeler niveau staan. Hindoestanen zijn nu het nieuwste Europese volk in het verenigd Europa van 2001 en onze meisjes moeten zich daarvan terdege van bewust zijn, door een sterk spiritueel bewustzijn te ontwikkelen, dat het primitieve niveau ontstijgt.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Liefde
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved