Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

KILTV, Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en Volkenkunde.
Stopzetten abonnement OSO magazine

Offeraar       Dewanand
Offercode      waction0065
Offerdatum     15 augustus 2009

Aan: KITLV
Postbus 9515
2300 RA Leiden

Onderwerp: Stopzetten abonnement OSO magazine

Mijn kenmerk: waction0065.doc / 20090815 / KITLV/ Stopzetten abonnement OSO magazine / S postal / 506W

Uw referentie: klantnummer 120571

Delft, 15 augustus 2009

Namaskar edele dames en gerespecteerde heren,

Hierbij deel ik u mede dat ik mijn abonnement op het OSO magazine per heden wens stop te zetten, vanwege hoge kosten.

Mijn advies aan u is om de gedrukte versie van OSO af te schaffen en om het helemaal op het internet te publiceren, kosteloos en om meer lezers te trekken. Gedrukte bladen zijn in dit internet tijdperk gewoon te duur. Gaarne mijn advies in overweging nemen en binnen een half jaar uitvoeren.

OSO is een apartheidsblad in Nederland, en dat keur ik van harte af. Dit magazine dat over Surinamistiek gaat heeft een koloniaal karakter. Ik geloof niet dat u teksten van mij in uw blad zou willen publiceren, want u bent tegen Hindoes en u publiceert wel vaker discriminerende teksten tegen Hindoes. Hierom vind ik OSO een nutteloos blad en hoop dat u mijn advies wilt opvolgen. Publiceer het hele blad op internet zou ik zeggen om de arme Surinaamse massa ook een kans te geven om het te lezen en te reageren. Nu is het een elitair blad met een middeleeuws karakter en pro Neger.

Wij Hindoes worden nu steeds belangrijker op de wereld, omdat India razendsnel groeit en over tien jaar de nummer drie economie zal zijn op deze planeet. Tegen die tijd zullen wij Hindoes de macht veroveren in Suriname, Guyana, Frans Guyana en daar hindoemeerderheidsstaten vestigen, met een welvaartseconomie.

KILTV is een domme koloniale organisatie en moet gewoon opgedoekt worden. Jullie leveren geen nuttige bijdrage aan de vooruitgang van ons Hindoes en hierom wijzen wij u af, als gesprekspartner. Ik publiceer nu al mijn teksten en boeken op mijn ondervermelde website en ben ik brede kringen bekend. Maar, hier in Nederland is men nog achterlijk, bekrompen en middeleeuws en men tolereert geen slimme zwartjes, vooral niet als zij Hindoe zijn. Jullie discrimineren Hindoes en hiervoor zullen jullie gestrafd worden door de miljoenen Hindoe goden en godinnen. De vloek van Shiva rust nu op KILTV en u zal spoedig ontmanteld worden.

Hou op om Hindoes te beledigen en te kleineren in jullie achterlijke middeleeuwse blad. Ik zal klachten indienen bij de Indiase ambassade als jullie hiermee doorgaan. Negers en blanken moeten nu meteen meer respect tonen voor ons Hindoes. Als jullie dat nu niet doen dan zal het met harde middelen afgedwongen worden in de toekomst. Het Hindoeras zal over vijftig jaar het superieure ras zijn op aarde. Jullie gaan dan onze voeten moeten aflikken en knielen voor ons.

Dit document is openbaar gemaakt op mijn site:
Kritisch Podium Dewanand (http://www.dewanand.com).

Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis,

Met vriendelijke groet,


Pseudoniem: "DEWANAND"
Bijlagen: 0

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved