Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Buro Respect Delft / afsluiting klacht Centrum Democraten

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0028
Offerdatum   woensdag 25 november 1998

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0028.doc / 19981125 / Buro Respect Delft / afsluiting klacht Centrum Democraten / source: Kenmerk: L539 / 663W


  Aan: Buro Respect
  (T.a.v. J. Henneveld)

  Phoenixstraat 66
  2611 AM Delft
  Nederland
  tel. 015-2147463

  Onderwerp: 1. Afsluiting klacht
  2. multiculturele modellen
  3. overtreding grondwet door Buro Respect.

  Kenmerk: L539 / Buro Respect, afsluiting klacht / wo251198

  Uw kenmerk: 26970708.b, br. van J. Henneveld d.d. 24 november 1998

  Delft, woensdag 25 november 1998

  Mijne dames/ heren,

  Uw brief van 11 maart 1998, met als kenmerk 0774.JN, heb ik in de beste orde ontvangen. Het is voor mij duidelijk dat het u verbaasd dat ik besloten heb om de steunlijst van de Centrum Democraten te ondertekenen, middels een steunlijst verklaring. De redenen dat ik dit besloten heb zal ik u eens uitleggen. In mijn brief van donderdg 12 maart 1998, met als Kenmerk: "L372 / Buro Respect, CD verkl. / do120398", heb ik duidelijk gemaakt waarom ik besloten heb om op de steunlijst te staan van de Centrum Democraten.

  Allereerst wil ik duidelijk maken dat ik van Hindoestaanse afkomst ben en door mijn culturele achtergronden (Suriname) een andere kijk heb op de multiculturele samenleving en de toekomst van de minderheden. Ik hanteer een zeer complex en dynamisch model van de multiculturele samenleving en heb besloten om dat eens echt in de harde praktijk toe te passen. Op lange termijn is het beter als ook de eerlijke anti-migranten krachten voldoende vertegenwoordigd zijn in de volksvertegenwoordiging.

  Heden ontving ik een tweede brief van uw organisatie. Deze brief, met als kenmerk 26970708.b, d.d. 24 november 1998, vond ik zeer dom en achterlijk. Jullie begrijpen mij helemaal niet en tonen geen enkel begrip voor mijn steun aan de Centrum Democraten. Mijn visie en filosofieen ten aanzien van de multiculturele samenleving zijn veel te complex voor simpele zielen zoals jullie. Ik denk in feite op lange termijn en kijk zeker honderd jaar vooruit in de toekomst.

  Mijn fundamentele en axiomatische stelling is:

  "In een multiculturele samenleving, die oorspronkelijk voor honderd procent blank was, moet er een sterke extreem-rechtse organisatie bestaan van blanken, zoals bijvoorbeeld de huidige CD en CP'86, omdat dat noodzakelijk is voor de dynamiek en vitalisering van de talloze etnische migrantengroeperingen. Op de lange termijn zal er dan een gezond evenwicht ontstaan, dat voor alle partijen en individuen baten zal opleveren."

  Ik heb een complexe visie op het nut van extreem-rechts in blank Europa en zal daarom altijd steun verlenen aan Europese volksbewegingen. Daarom heb ik "JA" gezegd toen een lid van de Centrum Democraten mij vroeg om op hun steunlijst te komen, want zij hadden te weinig steunverklaringen. Jullie moeten niet denken dat ik dom of achterlijk ben, want mijn kennis en levenservaring zijn veel omvangrijker.

  Ik heb in Suriname gewoond en meegemaakt hoe een multiculturele samenleving totaal kan ontsporen en de gehele economie kan verlammen, doordat de vele volkeren geen begrip voor elkaars behoeften hebben en alleen maar streven naar vernietiging van de innerlijke volkskracht van elke existerende volksgroep. In mijn geloofsovertuiging zijn alle volkeren belangrijk voor de toekomst en vitaliteit van de multiculturele wereld, omdat ik met een holistisch model en een jungle model werk van de menselijke samenleving. Dit model is heel complex en kan niet door simpele intelwezens, zoals bijvoorbeeld mensen, begrepen worden.

  Feitelijk hoop ik dat in de nabije toekomst tenminste twintig procent van alle zetels zullen worden bezet door een goed georganiseerde en machtige extreem-rechtse organisatie, en dat er een echt goed minderhedenbeleid komt.

  Uw beslissing zal ik nader bestuderen en nagaan of er formele stappen kunnen worden genomen tegen uw organisatie, omdat u nu de politieke vrijheid van een Nederlands staatsburger aan het ondermijnen bent, en derhalve artikel 1 van de grondwet officieel hebt overtreden. Mijn steun aan een respectabele en onmisbare politieke partij, zoals de Centrum Democraten, is geheel gebaseerd op mijn persoonlijke levensfilosofie en mijn verheven idealen. Uw organisatie moet artikel 1 van de grondwet navolgen, totdat het na een parlementaire stemming is gewijzigd.

  Met vriendelijke groeten,

  Dewanand
  Delft
  Nederland


  Bijlagen: 0

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved