Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 96 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

14.10. Conclusies bij hoofdstuk 14


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - Eerste reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
  Een samenleving gebaseerd op de sjaria zoals de AEL die nastreeft is geen democratische samenleving is. Daarmee is de voorgestelde verandering niet in overeenstemming met fundamentele democratische principes. Daarom kan geconcludeerd worden, dat de eerste reden op basis waarvan de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland de opvattingen over sjaria betreffen.

  - Tweede reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
  De AEL streeft een staatsvorm na, die fundamenteel verschilt van die van het concept van een westerse democratie. Die staatsvorm is gebaseerd op de sjaria. Het Europese Hof ziet zoals bekend sjaria als tegenpool van democratie. Het Europese Hof vindt, zoals bleek in de zaak tegen de Refahpartij, dat een politieke partij mag ijveren voor een verandering van wetgeving of de wettelijke en constitutionele basis van de staat op twee voorwaarden: (…)

  (2) de voorgestelde verandering zelf moet in overeenstemming zijn met fundamentele democratische principes. De voorgestelde sjoerademocratie is niet in overeenstemming met de fundamentele democratische principes. Dit is de tweede reden waarom de AEL in Nederland geen bestaansrecht heeft.

  - Derde reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
  Een partij die primair gericht is op buiten-Europese belangen en daarmee geen gevolg geeft aan het democratische mandaat dat gericht is op volksvertegenwoordiging, is bezig de democratische staat in de kern aan te tasten. Zoals is gebleken heeft de bescherming van het Europese Hof voor politieke partijen een grote reikwijdte. Wanneer democratische principes worden verworpen ligt dat anders (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 8 Stankov arrest en hoofdstuk 10 Socialistische partij). Er bestaat zo een gerede kans dat het misbruik van het democratische mandaat in de ogen van het Europese Hof geen genade zal vinden. Dit is de derde reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland.

  - Vierde reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
  Jahjah zei 'minder' een bewonderaar te zijn van Farrakhan. Meer afstand neemt hij niet van de Nation of Islam. Het grootste deel van het gedachtengoed van de vroegere leider van de Nation of Islam en de organsatie zelf zal hij dus onderschrijven. Dat betekent, dat hij het idee van het streven naar een eigen staat op etnische grondslag, waarmee de blanken in Amerika de rug wordt toegekeerd, steunt. Daarmee steunt de AEL gezien de dominante positie van Jahjah bij de AEL een racistische politiek. Gezien ook de antidemocratische staatsvorm sjoera, die hij nastreeft, komt de casus dicht in de buurt van die van de Nederlandse Volksunie (NVU), waarbij de Europese Commissie stelde, dat de NVU geen recht op bescherming aan het EVRM kon ontlenen.

  - Vijfde reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland
  Een politieke partij, waarvan de leiders zo begripvol zijn voor geweld en antisemitische uitlatingen zal waarschijnlijk geen bescherming kunnen ontlenen aan het EVRM. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Europese Commissie in de zaak tegen Glimmerveen en Hagenbeek (NVU).

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 96 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007