Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 85 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

13.5. Conclusies bij hoofdstuk 13


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - Jahjah vindt, dat een moslim moet streven naar de invoering van de sjaria. Die invoering zou dan wel via de democratische weg plaats moeten vinden.

  - De AEL plaatst mensenrechten op basis van de islam boven menselijke wetten en die mensenrechten zijn onveranderlijk. Daarbij wordt verwezen naar de Verklaring van Cairo over mensenrechten (1990). En de AEL streeft naar een islamitische samenleving die leeft naar de sjaria.

  - Bij de islamitische mensenrechten gaat het volgens de Verklaring van Cairo om bindende goddelijke bevelen, waar niet aan getornd mag worden. De mensenrechten op grond van die Verklaring zijn opgenomen in ruim 20 artikelen, waarin veelvuldig wordt verwezen naar de sjaria.

  - Het Europese Hof vind de sjaria de tegenpool van democratie in die zin dat het is gebaseerd op dogmatische waarden en zo het tegendeel is van de suprematie van de rede en van de opvattingen over vrijheid, onafhankelijkheid en het ideaal van het humanisme ontwikkeld in het licht van de wetenschap.

  - De dogma's en goddelijke regels van de sjaria zijn vastgelegd in de religie en zijn vast en onveranderlijk. Principes zoals pluralisme op politiek gebied of de constante evolutie van publieke vrijheden hebben daarin geen plaats. Een regime gebaseerd op de sjaria wijkt zo duidelijk af van de waarden in het EVRM.

  - Naar de mening van het Europese Hof kan een partij waarvan de activiteiten erop schijnen te zijn gericht om de sjaria te introduceren in een staat, die partij is bij het EVRM nauwelijks worden gezien als een vereniging met een democratisch ideaal, dat aan het gehele Verdrag ten grondslag ligt.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 85 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007