Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 81 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

13.1. De AEL en de sjaria


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • In een artikel in Trouw op 8 maart 2003 staan de volgende passages over Abu Jahjah, de grote man van de AEL, over de invoering van de sjaria (islamitische) wetgeving:

  'Wij wijzen de sharia niet af. Een moslim kan niet tegen de sharia zijn, want het is zijn plicht om hiernaar te streven. Alleen vinden wij dat je de sharia niet aan anderen moet opleggen. Je moet proberen haar langs democratische weg te verwerkelijken ' (..).

  en…

  'Hiernaar gevraagd, veroordeelt Jahjah de dreigende steniging van overspelige vrouwen in Nigeria. 'Want daar genieten de burgers nog niet alle islamitische rechten'. Hij wijst er verder op, dat een ontrouwe vrouw volgens islamitisch recht niet zomaar mag worden gestenigd. Vier getuigen moeten de daad met eigen ogen hebben gezien. Dat soort waarborgen wordt vaak vergeten. Het beeld van islamitische wetten is gebaseerd op de excessen'
  (Zie noot 127* Bessems, K. en Butlijn, H. (2003). AEL wil sharia via democratie invoeren, Trouw, 8 maart 2003).

  Jahjah vindt dus, dat een moslim moet streven naar de invoering van de sjaria. Die invoering zou dan via de democratische weg moeten plaatsvinden. Hij veroordeelde de steniging van de vrouw in Nigeria dan ook alleen, omdat de burgers daar nog niet alle islamitische rechten genieten.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 81 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007