Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 78 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

12.17. Schrijver Kader Abdolah


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Zelfs een verlichte moslim als de schrijver Kader Abdolah kiest niet automatisch voor de westerse lijn ingeval van aanzienlijke spanningen tussen de westerse en de islamitische cultuur. Zo liet hij in een uitgebreid artikel in de Volkskrant naar aanleiding van de aanslag in Amerika op de Twin Towers op 11 september 2001 weten:

  'Ik spreek de waarheid: op die avond wilde ik bij anderen zijn, bij de mensen van mijn eigen cultuur. Ik wilde in mijn eigen taal spreken en niet in het Engels, Frans of Nederlands. Want in mij was iets vreemds aan de hand. Tegen mijn verstand en redenering in, tegen mijn levensloop en tegen al mijn verwachtingen in steunde ik stiekem de misdaad. Ik kon het niet plaatsen'
  (Zie noot 126* Abdolah, K. Altijd dit lege hart, Volkskrant 7 september 2002, blz. 15.).

  De stellingname van Kader Abdolah is er een bevestiging van dat discussie over multiculturele aangelegenheden belangrijk is en dat het debat niet mag worden gefrustreerd.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 78 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007