Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 76 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

12.15. Sarah Collinson


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Sarah Collinson heeft zich als onderzoekster bij het Royal Institute of International Affairs in Londen, in haar boek 'Beyond Borders: West European Migration Policy Towards the 21st Century' op de volgende wijze over de migratiepolitiek in Frankrijk uit:

  'In France, an initial assumption (…) was later replaced by an active (and highly centralized) policy to encourage immigrants to 'assimilate' to French cultural norms'
  (Zie noot 123* Collinson, S. (1993). Beyond Borders: West European Migration Policy Towards the 21st Century. Londen: Royal Institute of International Affairs, blz. 22.).

  . Frankrijk streeft dus een assimilatiepolitiek na. Bovendien wees ze erop, dat:

  'Today's problems may be seen to stem less from continuing immigration (…) than from a failure throughout the past four decades to reach a clear vision of what immigration means for the future of West European societies, particularly for the basis of communal identity, whether that be national identity or the now increasingly popular concept of a European society'
  (Zie noot 124* Collinson, S.(1993). Beyond Borders: West European Migration Policy Towards the 21st Century. Londen: Royal Institute of International Affairs, 1993, blz. 25.).

  Zij wijst dus op het ontbreken van een duidelijke visie over wat immigratie voor de toekomst van de West-Europese landen en voor de nationale en Europese identiteit zal betekenen. Op basis van dergelijke informatie had de Zwolse rechter toch in redelijkheid moeten accepteren, dat er politici waren, die zich zorgen maakten over de Nederlandse cultuur.

  De CD stond net als bijvoorbeeld Frankrijk een assimilatiepolitiek voor. Wat is daar verkeerd aan? Deugt Frankrijk niet? Moest Janmaat persé voor een multiculturele samenleving zijn? Zoals hiervoor al is betoogd mag toch in redelijkheid verwacht worden, dat politici zich zorgen maken over de multiculturele samenleving en dat ze op grond daarvan ook het concept kunnen afwijzen.

  De facto is de Nederlandse overheid overigens al sinds jaren bezig ook een assimilatiebeleid na te streven.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 76 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007