Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 72 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

12.11. De zorg van Michael Zeeman over de Nederlandse cultuur en identiteit


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Niet alleen de NVP/CP'86 maakte zich echter zorgen over de Nederlandse cultuur en identiteit. Zo schreef de schrijver/journalist Michael Zeeman onder de titel 'Wat ons bindt' op 11 oktober 2003 een artikel in de Volkskrant (blz. 17). Hij wees daarin o.m. op de troonrede, die koningin Beartrix namens de regering had uitgesproken:

  De regering richt zich, als het om die tanende cohesie in de samenleving gaat, specifiek op de integratieproblematiek. 'De waarden van verschillende bevolkingsgroepen' liet zij de vorstin zeggen, 'blijken soms ver uit elkaar te liggen en de integratie verloopt niet voorspoedig'
  (Zie noot 116* Zeeman, M. 'Wat ons bindt', Volkskrant, 11-10-2003, blz. 17.)

  Vervolgens komt Zeeman met een omschrijving van het begrip cultuur:

  'Cultuur is immers alles: gedrag mentaliteit, omgangsvormen, onderlinge verhoudingen, solidariteit en de balans van plichten en rechten'
  (Zie noot 117* Zeeman, M. 'Wat ons bindt', Volkskrant, 11-10-2003, blz. 17.).

  Ook wijst hij op de door de filosoof Philipse geuite gedachte over de dreigende tribalisering:

  'De filosoof Herman Philipse, kennelijk door bijzondere omstandigheden uit zijn Heideggeriaanse sluimer gewekt, signaleerde onlangs een dreigende tribalisering van Nederland: de samenleving valt in stammen uiteen. Dat wordt zijns inziens teweeg gebracht door de komst van 'niet-westerse allochtonen', zeg maar zwarten en mohammedanen, naar Nederland'
  (Zie noot 118* Zeeman, M. 'Wat ons bindt', Volkskrant, 11-10-2003, blz. 17.).

  Dreigende tribalisering dus. Niet gering. Over de daarmee verbonden materie mag dan best een hartig woordje worden gesproken.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 72 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007