Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 66 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

12.5. Het beginsel Eigen Volk Eerst en de visie van oud hoogleraar S.W. Couwenberg


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Alle staten gaan in de buitenlandse politiek uit van het beginsel 'Eigen Volk Eerst'. Sterker nog, men heeft de plicht om de belangen van het eigen volk te dienen en dus uit te gaan van het 'eigen volk eerst' beginsel. De minister van buitenlandse zaken die zich hier niet aan houdt, zal snel worden vervangen.

  Over het begrip Eigen Volk Eerst had oud hoogleraar staats- en bestuursrecht S.W. Couwenberg de volgende opvatting:

  'In de afgelopen jaren is het begrip racisme om politieke redenen vaak veel ruimer opgevat dan redelijkerwijze verantwoord is. Krachtens juist genoemd Verdrag (IVUR) is het maken van onderscheid tussen de eigen burgers en buitenlanders, zoals van staatswege algemeen gebruikelijk is, niet racistisch. Toch wordt dat nogal eens gesuggereerd. Evenmin is het racistisch op te komen voor de eigen nationale identiteit, hoewel daar in de jaren tachtig ook een racistisch stempel op werd gedrukt. De leuze 'eigen volk eerst' geldt nog steeds als een typische uiting van racisme. Toch gaan alle staten daar in hun buitenlandse politiek van uit. Het dienen van het eigen belang staat daarin voorop'
  (Zie noot 101* Couwenberg, S.W., Bestrijding racisme mag discussie niet smoren, Volkskrant 29 maart 2001, blz. 9.)

  Ook de NVP/CP'86 ging uit van het Eigen Volk Eerst beginsel.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 66 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007