Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 63 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

12.2. Universitair hoofddocent Th.L. Bellekom over het vonnis


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • De kritiek van universitair hoofddocent Publiekrecht Th. L. van Bellekom van de Universiteit Leiden op het vonnis ligt ook in lijn met de opvatting van het UN Comité:

  …'die terughoudendheid ook door het VN verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie zelf wordt geëist (nl. via de 'with due regard' clausule in artikel 4), lijkt de rechtbank daarbij echter over het hoofd te zien. In ieder geval is uit de uitspraak niet op te maken of de rechtbank dit aspect heeft meegenomen. Een verifieerbare weging (zoals ik 'due regard' zou willen vertalen) van te dienen en te schenden rechtsbelangen ontbreekt in de uitspraak, de rechtbank poneert veeleer het democratische belang bij een verbod van de NVP/CP'86 dan dat zij dit beargumenteert'
  (zie noot 98* Bellekom, Th.L. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, NJCM Bulletin, jrg. 24 nr. 5, 1999, blz. 656.).

  en hij wijst er tevens op dat het vonnis eigenlijk als mosterd na de maaltijd komt:

  'De rechtbank [komt met] haar uitspraak op het moment dat daar eigenlijk geen behoefte (meer) aan is. Eerder waren in het jaar bij de verkiezingen voor Tweede Kamer en gemeenteraden de rechtsextremistische partijen in de meeste volksvertegenwoordigende gremia weggevaagd of tenminste gedecimeerd. De zo vaak verguisde zelfreiningende werking van het democratische proces leek dan toch wel degelijk haar beloop te kunnen hebben (…). En dan is daar een goed half jaar later ineens deze verbodsuitspraak: als mosterd na de maaltijd en ten aanzien van een partij, die op sterven na, al dood was ( voor meer precieze gegevens zij hier verwezen naar het jaarverslag van de BVD over 1997, Den Haag juli 1998 (BiZa-98-737), zie ook : Staatscourant 23-7-1998, p. 1 en 2). Over 'necessary in a democratic society' gesproken'
  (Zie noot 99* Bellekom, Th. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, NJCM jrg. 24 nr. 5, 1999, blz. 656.).


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 63 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007