Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 41 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

7.1. De opvattingen van het Europese Hof over de positie van een parlementariër


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Uit het Castells arrest blijkt dat het Europese Hof vindt dat een zaak tegen een parlementariër, die niet beschermd wordt door zijn parlementaire onschendbaarheid en die gebruik maakt van de vrijheid van meningsuiting zeer zorgvuldig moet worden getoetst.

  De aanleiding voor de zaak vormde een artikel in 1979 in het weekblad 'Punto y Hora de Euskalherria' met als titel 'Outrageous Impunity' (Schandalige Straffeloosheid) van de advocaat Castells, die als senator in het Spaanse parlement zat voor de politieke partij Herri Batasuna. Deze partij streefde de onafhankelijkheid van Baskenland na en werd gezien als de legale politieke arm van de ETA. In het artikel beschuldigde hij de regering, de regeringspartij en hun medewerkers van het vermoorden van ETA aanhangers en het plegen van aanslagen zonder hiervoor harde bewijzen aan te dragen. Als gevolg daarvan werd een procedure wegens smaad gestartikel In die tijd was Spanje bezig zich na de Francoperiode te ontwikkelen tot een volwaardige democratie. Het Hoogste Spaanse Gerechtshof vond dat Castells zijn kritiek niet als volksvertegenwoordiger had geuit, omdat hij die buiten de Senaat had uitgesproken.

  Hoe belangrijk het Europese Hof de vrijheid van meningsuiting vindt voor een parlementarier blijkt in deze zaak met name uit de volgende passage:

  'While freedom of expression is important for everybody, it is especially so for an elected representative of the people. He represents his electorate, draws attention to their preoccupations and defends their interests. Accordingly, interferences with the freedom of expression of an opposition member of parliament, like the applicant, call for the closest scrutiny on the part of the Court'
  (Zie noot 51* Castells case (1992). EHRM 23 april 1992, NJ 1994, 102.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - 'Terwijl de vrijheid van meningsuiting belangrijk is voor iedereen, is dat speciaal zo voor een gekozen vertegenwoordiger van het volk. Hij vertegenwoordigt zijn electoraat, wijst op de zaken, die hen bezighouden en verdedigt hun belangen. Daarom dienen beperkingen van de vrijheid van een lid van de parlementaire oppositie, zoals de eiser, op de meest zorvuldige wijze door het Hof te worden getoetst'.

  Bovendien vindt het Hof, dat:

  - 'The limits of permissible criticism are wider with regard to the Government than in relation to a private citizen or even a politician'
  (Zie noot 52* Castells arrest (1992). EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992, blz. 23.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - 'De grenzen voor toegestane kritiek zijn ruimer als het gaat om kritiek op de regering dan in het geval van kritiek op een burger of zelfs op een politicus.'

  Een regering moet dus de nodige kritiek kunnen verdragen

  De veroordeling van Castells bleef dan ook voor het Europese Hof niet in stand. Het Hof biedt zo een vergaande bescherming aan een volksvertegenwoordiger als Castells, ook buiten het parlement. In de zaak Castells was het Europese Hof unaniem van mening, dat artikel10 EVRM was geschonden.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 41 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007