Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Poezie
Offeraar       Dewanand
Offercode      s063
Offerdatum     donderdag 8 april 1993
Coupletten     99 van elk vier versregels

Waarom zijn Surinamers buiten werking?

Surinamers hebben één leuke kant
Ze werken met de linkerhand
Ze luisteren te vaak naar hun band
En ze doen het altijd op de rand.


Surinamers vind je altijd op het strand
Ze maken zich niet druk om een brand
Ze vermoeien zich niet met een krant
De wind waait toch altijd in hun land.

Surinamers houden van hun rupsband
Al is die hun staatsvijand
Ze maken zich niet druk om hun land
Ze remigreren gewoon naar Nederland.

Suriname is echt een boterland
Het is feitelijk een perfekt beleggingsland
Suriname lijkt op het Beloofde Land
Maar Surinamers gaan liever naar de bijstand.

Suriname is een Tweestromenland
De ene stroom geniet in apenland
De andere stroom pakt haar gewapenderhand
Ze regelen alles wel onderhand.

Suriname ligt op het vasteland
Brazilie is haar Zuidland
Frans-Guyana is haar derde buurland
Zuid-Amerika is hun geboorteland.

Surinamers zitten ook in het binnenland
Daar hebben zij ook een rupsband
Die berijdt de tropische bomen van binnenland
Rupsband heeft ook drugs bij de hand.

Surinamers gaan plat voor Nederland
Ze koken in het hol van leeuweland
Ze eten de nieren van dit kippeland
Ze hebben een processor zonder bestand.

Surinamers draaien op een oud bestand
Hun chips zijn bijna aangebrand
Of zijn deze niet goed ingebrand
Stop, straks vliegt mijn toetsenbord in brand!!

Suriname is geen Heemland
Het is ook niet het Avondland
Het is ook geen gemenebestland
En tabak komt helaas uit Maryland.

Suriname heeft één zandbank
Deze heet de Tijgerbank
Daar pak ik haar op een bank
En met een rubbertje op versier ik de Surinaamse bank.

Suriname heeft meer dan één staatsvijand
Die zitten bij de koffie in Nederland
Die bakken nooit op het strand
Hun kleur ligt ze te zwaar op de hand.

Surinamers willen naar het bollenland
Ze willen dus naar het laagste land
Alleen hindostanen spinnen in dat kazenland
De rest leert dansen op heet kolengas van een CD-band.

Surinamers leven wel aan de rand
Ze geloven heilig in de zonnestand
Daarom komen ze nog niet in opstand
De Konmar is immers op loopafstand.

Surinamers bewonen grotendeels een slooppand
Het liefst verhuizen ze naar een leuk kraakpand
Dan hebben zij geen last van de rentestand
Hun favoriete stand is dus de nulstand.

Suriname is een gezellig land
Javaanse eettentjes vind je tegen menig wand
Mango’s zijn er zat in dit kikkerland
Manlobi grietjes zijn de beste van het land.

Suriname is een leuk bergland
Tafelen doe je aan de Tafelberg in het middenland
De Emma keten verkoopt de mooiste juwelen van het binnenland
Hete duifjes leveren de Duifjes gebergten in het Westland.

Suriname is een druk rivierenland
De Lucierivier regelt een partner zonder bijstand
De Emmarivier en Emmaketen zitten in het fusiebestand
De Oostrivier wil zoetwater leveren aan een ex-Oostblokland.

Suriname heeft hoopgevende kreken
Je toekomst kan je op de Toekomstkreek bespreken
Adam heeft Eva op de Adampadakreek bekeken
Iedere bejaarde kan bij de Nanikreek gaan preken.

Suriname kent ook nog de soela
Vadertje ga maar stappen op de Papadronsoela
Lange grieten haal ik bij de Langasoela
Ze doen met mij de hoela

Suriname biedt meer dan een soela
Goedkope koffie serveert de Koffikamisasoela
De eugenetica maakte al drievoetigen op de Driefoetoesoela
Nu moet ik even naar mijn griet te Langasoela.

Ook Nederland heeft lange grieten
Die zijn helaas als wilde bieten
En ze zijn slechter dan de mieten
Frieten produceren hun slappe tieten


Suriname heeft gevaarlijke vallen
Mijn lot is misschien bepaald door de Lothvallen
De Tijgerval is het brein achter roofovervallen
Nederland heeft rechten op de Frederik Willem IV vallen.

Bekijk ook eens de volgende vallen
Kampioenen gaan naar de Championvallen
De Prinses Ireneval is één van de hightech muizevallen
Velen zijn daarin gevallen.

Suriname bezit ook menige berg
Ananassen worden gevangen op de Ananasberg (433 m hoog)
Welke Prins zal trouwen met de Prinses Margrietberg (525 m hoog)
Suriname heeft dure elektriciteit ondanks de Voltzberg (240 m hoog).

Surinamers doen meer op een berg
Tafelen doen ze op de Tafelberg (1026 m hoog)
Het parlement (!) vergadert vaak op de Kroetoeberg
Nu heb ik je al genoeg getergd.

Suriname kent ook de Dam
De oscarwinnaar is beslist de Afobakadam
Het gele gevaar komt van de Awaradam
Het hele bos raakt zo in de vlam.

Surinaamse koeien grazen heerlijk rustig bij de Grasidam
Gefrustreerde mangers fantaseren nog over de Kabalebodam
Opa kan achter de wijven van de Nanidam
Daar vindt hij zo een nieuwe vlam.

Suriname hoort ook bij de top
Een goed voorbeeld is de Julianatop (1230 m hoog)
Japanse techniek levert nu haren aan de Kale Rots Top
Het passend bewijs van Nederlandse kolonisatie is de Hendriktop.

Suriname heeft menig Bosnegerdorp
Vertrouwen is een vertrouwelijk dorp
Manlobi is een sensueel vrouwendorp
Boslanti is het handelscentrum van menig (bosneger)dorp.

Suriname heeft ook menig Indianendorp
Deze liggen niet op een steenworp
Bigiston is een groot stenen dorp
Donderkamp is een viswijven dorp.

Suriname heeft verrassend genoeg ook een eiland
Luxueuze stoelen levert Stoelmanseiland
Leuke vogels zijn er op het Pauwieseiland
Het meeste werk heeft men op het Tamara eiland.

Suriname bezit tevens een meer
Krokodillen en vissen rappen in het Van Blommensteinmeer
Oma preekt en zwemt in het Nanimeer
De Surinaamse gekken scheppen misschien nog het Kabalebomeer.

Suriname heeft dingen als tabbetjes
Vrouwen vinden het zaliger op Langatabbetje
Arubanen vertrekken nu liever naar Aroeabatabbetje
Trio-tjes zijn normaal op Drietabbetje.

Suriname wil nog hoger in de top
Adelaars doen echter geen zaken met de Adelaarstop
De Van der Wijcktop heeft nu ruzie met de Bemautop
Wat is de volgende muziek-CD van de Ebbatop?

Suriname heeft menig Vliegveld
Voetballers zijn onveilig op het Zanderij vliegveld
Een watervliegtuig kan naar het Waterloo vliegveld
Het monster van Lochness had zich al bij Totness aangemeld.

Suriname heeft b.v. Apoera, Koeroeni, Avanavero en Sabana als vliegveld
En b.v. Alalapadu, Moengo, Asidonhopo en Kawam Hakon nog als vliegveld
De gekken bouwden het Kabalebo vliegveld
Die stomme piloot vergat het Njoeng Pelgrimkondre vliegveld!!!!

Suriname heeft nu zelfs telefoon
Het is wel wat ongewoon
Voetballers krijgen toch hun onverdiende loon
Nu zingen ze op een digitale toon!

In Suriname schijnt altijd de trouwe zon
Surinamers weten echter niet hoe dit begon
Ze fantaseren liever over hun honnepon
Velen zijn daarom net een icon.

In Suriname ligt nog wat goud
Surinamers laten het in het hout
Ze worden immers wel oud
Velen zijn gewoon een tikfout.

In Suriname is er veel bauxiet
Surinamers sturen het doodleuk naar de tiet
Ze houden meer van geschiet
Velen zijn gewoon hypocriet.

In Suriname slaapt ook nog diamant
Surinamers stoppen het in hun tand
Ze denken immers alleen aan hun mand
Velen rijden op een klapband.

In Suriname is er erts van ijzer
Surinamers zijn echter wijzer
Ze voorkomen een bijsmaak van gietijzer
Velen denken alleen aan hun Keizer.

In Suriname is er wat platina
Surinamers hebben meer behoefte aan een vagina
Ze lezen liever de roddelpagina
Velen houden meer van een doctrina.

In Suriname sterft het Mangaan
Surinamers hebben dat niet begaan
Ze denken immers liever aan de rode laan
Velen genieten aan een liaan.

In Suriname logeert tante Beryllium
Surinamers bezoeken liever aluminium
Ze leven echter (nog) in het Cambrium
Velen werken hard aan hun imperium.

Pak nu een hoes
Bel even een poes
Verschuil je voor moes
En noem haar vandaag Loes

Ze had helaas geen tasje
Daarom kreeg hij geen pasje
En hij werd koud zonder jasje
Surinamers doen het dan toch in hun sasje.


Suriname heeft ook een vreemdelingenstroom
Deze is de lastige Guyanastroom
Misschien houden ze van broom
Ze zijn helemaal niet schroom.

Suriname heeft misschien chroom
Rupsband zit helaas op het room
Hij is toch zo vroom
Wat moeten wij met deze stroom?

Suriname heeft veel wilde vogels
Die zijn er voor de kogels
Overleven doen alleen de klimvogels
En door geluk ook enkele loopvogels.

Suriname heeft heel leuke apen
Surinamers kunnen ze goed naapen
Velen zijn net als schapen
Ze gaan nu liever naar de Papen.


Surinaamse bosnegers managen nu de Kondre
Lekkere wijven halen ze van Oemakondre
De albino’s sturen ze naar Njoeng Jacob Kondre
De cowboy-achtigen krijgen visa voor Americankondre.

Surinaamse bosnegers plannen echt iedere Kondre
De godgelovigen gaan naar Christian Kondre
Lange vrouwen krijgen vrijkaartjes (met retour) voor Langamankondre
Vanwege oude Redi Moesoes bewaken ze nog steeds Corneliskondre.

Lezers(essen) zucht nu even met je tand
Want nu komt er veel in de mand
Voor jou is er niks aan de hand
Het is nu een dubbeltje op z’n kant!

Eens heel lang geleden
Het is een ver, duister verleden
Is er heel veel gestreden
En in Suriname veel geleden.


In Suriname leefden vroeger menig Indiaanse Orion
Die aanbaden hun eigen Hyperion
Toen ontplofte in de zon een ion
Er landde per vlootje een zijden spion.

Suriname kreeg toen een echte atoomspion
Die promoveerde met zijn wreedste pion
De strategie was à la dominion
Hij koos voor een Nederlands bastion.

Suriname werd toen een zendstation
Toen begon een helse non-fiction
Kralen werden gespiegeld naar het Afrikaanse station
Slechts enkelen betrapten restten na de reis als spion.

In Suriname werkten zij als lampionnen
En verbleven in de laagste regionnen
Er was geen tijd voor pionnen
Die bouwden in het Surinaamse bos wel enkele bastionnen.

Suriname was toen lang een zendstation
Suiker ging naar het Nederlandse eindstation
Er was niet gedacht aan een proefstation
Het land was gewoon een pompstation.

Opnieuw landde er een zijden spion
Rond 1800 ontstond een nieuw bastion
Het was Napoleon’s perfide Albion
Suriname was eventjes zijn tussenstation.


Suriname fungeerde toen weer als zendstation
Het was een Hollands bastion
Er was geen tijd voor gespion
In 1864 doofden zij de lampion.

Suriname kreeg een eigen bastion
Signalen zwakten af van dit zendstation
Uit India kwamen toen velen als een goed geronselde spion
De bezitten nu wel hun eigen bastion.

Suriname heeft lekkere vruchten
Daarover gaan vele geruchten
Ze horen het in alle gehuchten
Die vruchten groeien op in de schoonste luchten.

Suriname heeft lekkere kokosnoten
Twee sturen ze echter altijd naar de kloten
Ze spelen ook alleen de valse noten
Daarom slapen ze nu in de goten.

In Suriname groeit verse banaan
Vrouwen steken ze daarmee aan
Zonder mes en vork eet rupsband banaan
Daarom gaan ze nu ook naar de maan.

Surinamers vertrekken dus naar de maan
Straks is het leeg in iedere laan
Ze trekken het zich niet aan
Ze doen het toch bij volle maan.

In Suriname pluk je overal citroen
Maar die idioten doen het liever groen
Vrouwen letten alleen op hun poen
Mannen doen het liever zonder schoen

In Suriname planten ze geen enkele aardappel
Er is ook veel liefde voor de ijsappel
Zij verslindt ze onder getrappel
Iedereen daar oogst nu de granaatappel.

Suriname zit vol met pinda
Die zijn echter te klein voor Linda
Zij heeft liever een vibrerende Belinda
Geef mij maar een verse vliespinda.


Suriname heeft de lekkere manja
Die passen precies in Tanja
Van sinaasappels maakt zij ranja
Zij leeft voor haar manja.

Suriname heeft zelfs suikerriet
Suiker is er echter niet
Dat komt door hun getiet
En de Nederlandse suikerbiet.

In Suriname groeit en bloeit tamarinde
Die gebruikt lieve Linde
Totdat ze ervan spinde
Zo bleef zij mijn beminde.

Suriname heeft vele dieren
Er zijn ook vele banieren
En enkele wilde stieren
Die willen alleen vrouwelijke spieren.

Suriname heeft enkele wolven
Die gaan zelfs golfen
Aan zee bestuderen zij de golven
Rupsband heeft enkele bedolven.

Suriname heeft leuke honden
Deze wonen samen met de blonden
Hun vrouwen pakken ze met de monden
Als hun honden dat eens konden .....

Surinamers hebben ook katten
Toch stikt het van de ratten
Die zitten dus niet in de watten
Daarom leven zij van het jatten.

Suriname heeft ook driehoekige slangen
Veel zijn echter net tuinslangen
Dat is niet goed voor rode wangen
Ga dus niet in Suriname rondhangen.

Suriname heeft ook vele tijgers
Die zijn beter dan de hijgers
Die doen het aan de steigers
Maar nu zijn er te veel krijgers.

Surinamers houden van kladden
Te Galibi komen er schildpadden
Zij bezoeken helaas nooit de Wadden
Anders kon ik ze bekladden.

Suriname heeft veel ezels
Er zijn nu wel teveel wezels
Die willen alle vrouwelijke vezels
Oemakondre heeft gelukkig geen kwezels.

Suriname heeft ook menig nachtvlinder
Die krijgt de gelukkige vinder
Misschien zit er staatsolie in hun cilinder
Tijdens het zoeken geen gehinder.

Suriname heeft natuurlijk koeien
O, wat kunnen die toch loeien
Ik weet niet waarom ze nog bemoeien
Ze zitten toch al in de boeien.

Suriname is ideaal voor de loten
Daarom stuurde Holland grote vloten
Surinamers vouwen liever papieren loten
Daarom gaan ze naar de kloten.

Surinamer verdelen in moten?
Hindoestanen de economische loten
Creolen de gezellige noten
En de rest gaat dan naar de kloten.


Suriname naar de schroten?
Een deel is al uitgefloten
Een deel is zelfs afgeschoten
De rest hakken ze in moten....

Suriname heeft natuurlijk ook poten
Die kunnen het goed stoten
Ze doen het vaak in boten
Vaak leven ze in de goten.

Suriname heeft nog enkele dieren
Denk eens aan de pieren
En aan de miljarden mieren
Die vreten zo je nieren.

Suriname herbergt gezellige rupsen
Hasj is de business van de sponrupsen
Trefzeker zijn de Chinese zijderupsen
Helaas willen ze drupsen en hupsen.

In Suriname wonen er geen bantoes
Die slaan ze daar tot moes
Gelukkig voor blonde Loesjes poes
De doet het wel alleen met hoes.


Surinamers koken zelfs hun krabben
In masala kun je ze dan schrabben
Vrouwen gaan je de ogen uitkrabben
Onder het genot van het schrabben.

In Surinaamse wateren zitten vissen
De vissers zitten vaak te sissen
Jongetjes zitten daar te grissen
Vanwege grote clitorissen.

In Suriname zitten grote kaaimannen
Sommige vrouwen willen de aaimannen
Een deel wil alleen de naaimannen
Feministen pakken altijd de ideale mannen.

Suriname heeft nog leuke hutten
Daarin vind je jonge kutten
Die willen altijd even stutten
Het zijn gelukkig geen Paapse trutten.


Suriname doen het in besloten kring
Hindoestanen doen het via een ring
Creolen doen het met gespring
Chinezen beleven het in hun werkkring.

Surinamers doen lang over verwerking
Er is dan geen samenwerking
Vrouwen fantaseren over hun Viking
Ze gaan bloot voor een Haking.

Surinamers hebben behoefte aan versterking
Ze verlenen echter geen medewerking
Ze kennen ook geen samenwerking
Ze doen wel aan idiote tegenwerking.

Surinamers hebben behoefte aan inwerking
Zij willen echter geen bijwerking
En ze denken niet aan een afwerking
Daarom staan zij nu Buiten werking.

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Poezie
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved