Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie

De levensfilosofie van een boom

Offeraar       Dewanand
Offercode      Art124
Offerdatum     zaterdag 11 april 1998


Over een boom zijn er heel wat theorieŽn en filosofieŽn op papier gezet. De centrale vraag in dit betoog is wat wij mensen kunnen leren van bomen.

Een boom verkeert continu op ťťn bewustzijnsniveau. Een gewoon mens kan niet communiceren met een boom. Toch communiceren bomen wel met elkaar via ferromons. De taal van de bomen wordt steeds duidelijker voor de biochemici die zich daarin verdiepen. En als er een taal is moet er m.i. ook een geloof aanwezig zijn. Ook een boom heeft een ziel, een atma, en dus een bepaald bewustzijn. Het is bekend dat een boom niks doet als iemand het iets "kwaads" aandoet. Een boom staat geheel ter beschikking van andere levende wezens. Al kapt iemand een tak, de betreffende boom doet niets ter verweer. Het zijn weerloze levende wezens. Het enige wat een boom doet is het dienen van de andere levende wezens eromheen. Deze eigenschap geeft aan hoe verdraagzaam bomen zijn.

De meeste bomen komen uit piepkleine zaadjes. Zo komt de grootste kankantrie (tropische woudreus) uit het allerkleinste zaadje. Dit zaadje is zo klein dat het door het geringste luchtbriesje al verstoven wordt. Het zaadje ontkiemt pas als het op vruchtbare bodem terecht komt. Dit maakt duidelijk dat een boom precies weet hoe en waar het wortel moet schieten. Het schat zijn levenskansen heel goed in.

Een boom maakt zich feitelijk nergens zorgen om. Het groeit zonder zorgen uit tot een enorme woudreus. Als een boom volgroeid is, heeft het zoveel dat het zich geen zorgen hoeft te maken als een ander levend wezen een tak, blad of vrucht afbreekt. Denk maar eens aan de talloze rupsen die van de boombladeren leven. De boom heeft echter zoveel andere bladeren dat het zich er geen zorgen om hoeft te maken. Wel zorgt de boom ervoor dat er altijd genoeg bladeren zijn voor de hongerige rupsen die ervan moeten leven. In de levensfilosofie van een boom geldt kennelijk het volgende: "vergaar zoveel mogelijk bezit dat anderen er nooit genoeg van krijgen om alles af te pakken". Er kunnen gemakkelijk duizend bladeren opgegeten worden voor honderd rupsen. Toch bestaat een boom niet voor de rupsen alleen. Indien de rupsen alle bladeren opeten zal de boom zich niet druk maken daarom. De rupsen zullen dan massaal sterven door gebrek aan bladeren en zichzelf zo straffen voor hun vraatzucht. De boom zal zijn groeitempo dus nooit verhogen of verlagen t.b.v. anderen. Nee, de boom is en blijft onafhankelijk met een eigen wil en levensdoel.

Dus hieruit kan ook de mens iets leren in tijd van nood. Al pakt men alles van je af, behoud altijd je eigen wilskracht en levensdoelen. Leef gewoon verder als je belagers het onderspit gedolven hebben. Op de lange termijn winnen rotsvaste levensprincipes en de goede levensdoelen altijd onherroepelijk.

Een evenwichtige ontwikkeling vindt een boom heel belangrijk. Het gewicht van de vele takken is zeer evenwichtig verdeeld over de gehele stam. Zelfs de wortels zijn evenwichtig ontwikkeld, om ieder deel van levenssap te voorzien. Als het hard waait lukt het een boom vrijwel altijd om het evenwicht te bewaren. De stam is daar veerkrachtig en evenwichtig genoeg voor. Ook als het even te hard regent zal de boom niet teveel water opnemen via de wortels. Dus de boom zal zich optimaal aanpassen aan een veranderend milieu. Dit bovenstaande vertelt ons dat voor een lang leven het noodzakelijk is om steeds in evenwicht te verkeren. Ook is het nodig om je steeds optimaal aan te passen aan een veranderend milieu. Aanpassingsvermogen bepaalt hoe groot de overlevingskans is.

De boomtakken zijn naar iedere richting gericht. Dit toont aan dat een boom rekening houdt met alles. Het is gezien zijn takken zeer veelzijdig georiŽnteerd. Ook de bladeren zijn in iedere richting gericht, hoewel de zon slechts van een kant schijnt. Kennelijk houdt een boom rekening ermee dat alles steeds kan veranderen. Het wil zich in iedere richting even sterk ontwikkelen.

Hieruit kan ook een mens iets van leren. Een boom zou beslist omvallen als een tak overontwikkeld zou zijn, doordat de boom juist deze ene tak alleen wilde laten groeien. Precies zo moet ook een mens zich niet teveel in een richting ontwikkelen tot bijvoorbeeld een vakidioot of een gespierde hersenloze sul. Mensen die eendimensionaal ontwikkeld zijn falen in de praktijk vaker. Een mens moet ook hsijn sociale, historische, intellectuele, fysieke en economische takken ontwikkelen. Alleen zo ontstaat een evenwichtige ontwikkeling. Veelzijdigheid is essentieel om te overleven op deze harde wereld.

Een boom streeft er ook naar om mooi eruit te zien, dus een soort kunstwerk te zijn. Precies zo moet een mens ook zichzelf "mooi" maken qua uiterlijk en qua innerlijk. Ontwikkel ook je eigen artistieke gaven, schep je eigen kunstwerk en geniet er eerst zelf van. Doe het eerst voor jezelf en dan pas voor anderen. Alleen als je voor jezelf iets goeds kan doen zal je in staat zijn om voor een ander iets goeds te doen. Alleen als je zelf gelukkig bent, kun je anderen gelukkig maken. Bomen zijn zich hier heel goed van bewust.

Al schop je tegen een boom, er gebeurt niets met de innerlijke gemoedstoestand van de boom. Zelfs als je takken en bladeren eraf kapt zal de gemoedstoestand niet veranderen. Hieruit kan je afleiden dat een boom onder alle omstandigheden tevreden en rustig blijft. De mens kan hiervan iets leren. Voel je altijd gelukkig en tevreden. Dan zal je niets ernstigs kunnen overkomen.

Bemesten en geld

Het meest opvallende van een boom is dat het altijd op dezelfde plaats blijft. Dit is echter ten dele waar. Want de wortels reizen wel. Tot in een straal van een kilometer kunnen de wijdvertakte boomwortels reizen. Dit blijft voor de meeste mensen onzichtbaar en een geheimzinnig gedoe. De wortels zijn echter steeds op zoek naar voldoende middelen van bestaan voor de betreffende boom. Ondergronds voert een boom een heel avontuurlijk bestaan. De wortels boren steeds nieuwe voedselbronnen aan. Binnen de kortste keren kennen zij de hele bodem.

Het spaargeld van de boom is feitelijk de grote kluit aarde waarin de wortels leven. Er zit altijd genoeg geld in de grond voor een boom. De grond is immers een onuitputtelijke bron van mineralen en voedingsstoffen voor de boom. Een boom zal de grond nooit snel verbruiken, omdat dat leidt tot de dood. Het is ook heel slim van een boom, dat het ervoor zorgt dat de bodem steeds bemest wordt door voorbijtrekkende dieren, middels hun uitwerpselen. Deze dieren staan misschien even stil in de schaduw van de boom of om eventjes een vrucht of blad op te peuzelen. Zo zorgt de boom zelf voor een continue aanvoer van voedsel en andere levensbenodigdheden. Het is ook heel intelligent dat een boom de grond waar het op vertoeft nooit in een keer geheel verbruikt. Nee, heel langzaam wordt de bodem aangewend voor de eigen overleving. Er wordt nooit opeens teveel voedsel uit die grote spaarpot of bomvolle bankrekening, de grond, opgenomen. Verspilling van de grond, daar doet een boom dus niet aan. De vergelijking van de bodem waarop een boom staat met een grote spaarpot is leerzaam voor ieder mens.

Stel dat je als mens een heel hoog spaarsaldo hebt. Hoe ga je dan al dit geld benutten? Kijk dan naar een boom, die ook een groot spaarsaldo ter beschikking heeft, namelijk de grond waar het zich in bevindt. Benut je spaargeld dan precies zo als een boom zijn grond benut. Naar behoefte en met berekening. Gebruik je geld alleen om je te voeden, te ontwikkelen en te groeien. Zo zal je veel langer kunnen genieten van je geld. Een boom gaat geen grote geldverslindende ( = gronduitputtende ) feesten houden als het bemest ( = geld krijgen) wordt. Hoe groter een boom wordt, hoe groter ook hsijn beschikbaar spaarsaldo wordt. Want de wortels zullen een steeds groter grondgebied gaan bestrijken en zo het "spaarsaldo" vergroten. Het is bovendien ook interessant om te beseffen dat de wortels ieder middel zullen benutten om aan meer "spaargeld" te komen. Dit is nodig want een boom wil lang leven. Er zijn bomen die 4000 jaren oud zijn. Precies zo moet een mens ieder middel aanwenden om aan geld te komen t.b.v. een lang en vruchtbaar bestaan op deze wereld.

Het motto van dit verhaal is dus het volgende. Doe alsof je spaartegoed hetzelfde is als de levensgrond van een boom. Doe ook aan "bemesting", een discontinue toename van je spaargeld. En benut je geld, als enig middel van bestaan, zeer zuinig en in het belang van een lang en gelukkig leven zonder teveel tekortkomingen of financiŽle problemen.

Ook financiŽle meevallers moeten beschouwd worden als een vorm van bemesting. In goede tijden met een hoog inkomen moet je je mesthoop verhogen. Net als een boom moet je voldoende eten en drinken op een vaste plaats. Goede voeding, ruim voldoende beschikbaar is het geheim van een lang en zich steeds verder ontwikkelend bestaan.

Bomen kunnen probleemloos samenwerken met andere levende wezens, omdat zij in de tropische jungle in een perfekte symbiose leven met hen. Hoe hebben bomen dat geleerd? Kan de mens er iets van leren? Het is best mogelijk. Het is eigenlijk noodzakelijk dat de mens iets leert van de andere levende wezens op ruimteschip aarde. Want de mens kan nog steeds niet harmonisch samenleven met anderen. Hsij beschikt over allerlei geweldige technologieen, maar kan niet met simpele levende wezens samenleven. Bomen hebben de afgelopen 30 miljoen jaar geleerd om samen te leven met andere levende wezens. Nu wordt het tijd dat de mens iets leert van de bomen. De mens moet leren samenleven met andere levende wezens. Dan pas zal ik de mens echt intelligent noemen. Bomen leven veel langer en kunnen daardoor als intelligenter beschouwd worden.

Rijkdom volgens de boom

Als ik met mensen praat, merk ik vaak dat het gesprek gaat over rijkdom en geld. Ik ken mensen die ervan dromen om eens miljonair te worden en alleen daarvoor leven. Maar weten deze mensen wel echt wat rijk zijn inhoudt? Zij kunnen beslist iets leren van bomen. Vraag jezelf eens af wanneer een levend wezen rijk is. Is iemand die een miljoen dollars heeft rijk? Als zo een miljonair op een onbewoond eiland terecht komt, zal hsij beslist de hongerdood sterven, ondanks de miljoenen, omdat er geen supermarkten zijn. Dit geeft aan dat het hebben van genoeg voedsel essentieel is als over rijkdom gesproken wordt. Iemand met genoeg voedsel is rijk. De meeste bomen hebben (nog) geen bankrekening en worden daarom door mensen als arm gezien. Maar deze bomen beschikken toch wel over voldoende voedsel tot hun dood en dat geeft aan dat zij wel rijk zijn. De rijkdom van een boom is hsijn grond en het weldadige zonlicht dat iedere dag op de bladeren schijnt. Bomen leven zorgeloos en beseffen dat er altijd genoeg voedsel is. Mensen maken zich echter de hele dag zorgen om hun geld en rijkdom en streven ernaar om alleen rijker te worden. Maar naarmate zij rijker worden, nemen ook hun zorgen toe, zodat zij ongelukkiger worden. Dit geeft aan dat rijkdom leidt tot meer zorgen. Bomen hebben hier geen last van, want zij zijn altijd rijk. Als een boom over voldoende voedsel beschikt, is hsij al rijk genoeg. Een levend wezen is rijk als hsij tot de dood over voldoende voedsel kan beschikken. Een mens zou iets moeten leren van deze visie over rijkdom. Als iemand bijvoorbeeld nog ťťn jaar te leven heeft en iedere dag 25 gulden nodig heeft om te leven, dan is hsij rijk als er ongeveer 10.000 gulden ter beschikking is. Genoeg voedsel om van te leven is een kenmerk en een voorwaarde voor het rijk zijn. Bomen definiŽren rijkdom alleen aan de hand van het voedselaanbod.

Bomen blijven hun hele leven lang op een plaats staan. Een heel leven op een plaats blijven lijkt saai, maar geen enkele boom klaagt erover. Dit betekent feitelijk dat bomen nooit migrant zullen zijn. Zij blijven trouw aan hun geboortegrond, die uit enkele vierkante meters bestaat en accepteren alle voor- en nadelen daarvan. Zelfs als het stormt, hagelt, bliksemt of dondert zal een boom hsijn verblijfplaats nooit verlaten, en blijft volhouden tot het bittere eind. Deze standvastigheid is bewonderenswaardig en ieder mens kan hier iets uit leren.

Hoe moet iemand omgaan met schaarste? Tijdens droge perioden sterven delen van bomen af. De boom laat bepaalde takken afsterven en verminderdt zo de behoefte aan voedsel. In de winterperiode worden zelfs alle bladeren afgeworpen. Dit geeft aan dat een boom zich aanpast aan de omstandigheden en bereid is hsijn behoeften te verminderen als het eventjes niet goed gaat of als er eventjes niet voldoende voedsel ter beschikking is. Mensen zouden in tijd van schaarste hun behoeften ook moeten verminderen, door minder te eten of minder dure spullen te kopen. De meesten doen dat echter niet, maar gaan zitten klagen en zeuren, dat zij arm zijn. Een boom klaagt nooit maar past zich gehoorzaam aan. Mensen gaan direkt klagen als het niet goed gaat en beginnen soms zelfs te vechten of oorlogen te voeren. Bomen voeren nooit oorlog en zijn de vrede en kalmte zelf.


Noot
Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen "hij/zij" en "zijn/haar" te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen "hij" of "zijn" bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, "Onze taal", zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. (M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur.)Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved