Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Liefde

In deze afdeling van het Kritisch Podium Dewanand worden de filosofische aspecten van liefde, sexualiteit en erotiek behandeld.
Sex, liefde en erotiek horen bij het leven van elk mens en een ieder moet er normaal mee om kunnen gaan.

Titel:

"De vagina als filosofisch orgaan”Offeraar       Dewanand
Offercode      ART121
Offerdatum     donderdag 19 maart 1998

(Opm: Raadpleeg eerst de verklarende woordenlijst aan het eind)


Er zijn van die dingen die het leven aangenamer maken voor de mens en in het bijzonder voor mannen. In het leven van een man zijn er enkele dingen die zijn leven veraangenamen en verbloemen. Een van die dingen betreft een deel van de vrouw, de vagina genaamd. Dit orgaan heeft diverse eigenschappen, waardoor het zeer bijzonder is en tegelijkertijd oninteressant.

De vagina is het geslachtsorgaan van een vrouw. Het heeft de vorm van een zakje van vlees en bloed en is zelfreinigend. Van buiten af gezien lijkt het op een spleet of zelfs een gapende wond. Het bestaat uit schaamlippen, grote en kleine, en een clitoris. De binnenkant is zacht en elastisch, waardoor het zeer sterk uitgerekt kan worden, bij seksuele opwinding. Een echte vrouw is altijd in het bezit van een goed functionerende vagina en zal er zowel voor- als nadelen van ondervinden, want iedere heteroman is haast geobsedeerd door dit passieve orgaan en doet er alles aan om het te bereiken.

In zekere zin heeft een vagina oneindige eigenschappen, doordat het rekbaar is. Dit geeft het een grenzeloos karakter en een zekere macht over elke man. De penis van een man is eindig, doordat het niet groter kan worden dan het al is, tenzij het via plastische chirurgie vergroot wordt. Het seksuele spel gaat gepaard met penetratie van de vagina door de mannelijke penis, tenminste bij heteroseks. Dit impliceert dat de combinatie van oneindigheid en eindigheid, respektievelijk vagina en penis, leidt tot heel grote gevolgen voor de hele toekomst van de wereld. Het is een combinatie die al vele millennia hele volksstammen heeft gedomineerd, want in elke beschaving komen mannen en vrouwen voor. Hoe kunnen twee tegenpolen alles bepalen?

De vagina heeft vele vreemde kanten. Het is een mysterieus orgaan, doordat niemand precies weet wat het kan. De passiviteit ervan leidt tot aktiviteit bij de man, die een hemels gevoel ervaart als hij erin door mag dringen. Het is zijn grote droom en obsessie om de geslachtsdaad te realiseren, want alleen dat geeft zijn leven zin. Hij is ertoe bereid om flink in de buidel te tasten, voor een hoer die haar vagina verhuurt. Feitelijk verlangen mannen naar iets dat zij zelf nooit zullen hebben. Zou het niet makkelijker zijn als zij eens zelf een vagina krijgen, zodat zij bevrijd raken van het vrouwelijke terrorisme, want veel vrouwen zijn een kwelling voor mannen, die er hevig naar verlangen om hen in bed te krijgen en dan iets fundamenteels te kunnen presteren.

Veel heteromannen willen graag een vrouw om mee te trouwen. Toch lijkt het erop dat zij alleen haar vagina willen, omdat dat hen motiveert, opwindt en talloze orgasmen bezorgd. Misschien is het heterohuwelijk alleen uitgevonden om de man een vagina te bezorgen voor zijn hele leven, zodat hij zich kan uitleven op ieder moment van de 24 uren van een aardse rotatieperiode. Zelf komt de man uit een vagina. Het is de mannelijke penis die ernaar verlangt om terug te keren naar een vagina, hetgeen aangeeft dat dit deel van de man een foetaal orgaan is, dat nooit volwassen en onafhankelijk zal worden. Het heeft de koestering en omhelzing nodig van dat ene hemelse orgaan. E.e.a. lijkt hormonaal geregeld te zijn, maar niet helemaal, want de combinatie van eindigheid en oneindigheid is heel bijzonder.

De vagina betekent heel veel voor de man. Het geeft hem moed, kracht, zin in het leven, een levensdoel, een stabiel karakter en innerlijke rust. Als hij zijn potentie kwijt raakt, wordt zijn leven een marteling, omdat hij zich dan geen man meer voelt, want hij kan niet meer penetreren in dat oneindige orgaan van de vrouw. De meeste mannen plegen zelfmoord als zij hun penis kwijt raken of als zij geen erectie meer kunnen krijgen. De heteroseksuele man wordt haast overheerst door de almachtige vagina, hoewel hij dit orgaan vaak minacht. Hoe kan een objekt iemands hele innerlijk en toekomst overheersen, terwijl hsij dit orgaan feitelijk minacht en laagwaardig vind. Misschien is de man onbegrijpelijk, of beter gezegd de mens is raar en tegenstrijdig. “Ik heb haar gepakt en uitgenaaid” , zeggen veel mannen trots in de kroeg tegen hun concurrenten en pakken dan een stevig pilsje erbij. Dit gedrag komt haast dagelijks voor en symboliseert de trots van de man als hij een vagina heeft bezeten, want het draait allemaal om bezitten en overheersen. De man wil macht over dat ene oneindige orgaan, dat zijn leven beheerst, dat hem heeft gebaard en dat hem machtig en onmachtig kan maken. In iedere menselijke samenleving zie je dat de mannen ernaar streven om macht over de vrouw te krijgen, zodat zij alles te zeggen hebben over dat hemels genot schenkende orgaan. Dit geeft aan dat het mannelijk deel van de samenleving ernaar streeft om totalitaire macht te krijgen over het objekt dat hen oneindig genot kan schenken, in de vorm van lekkere potente erecties, zalige orgasmen en hemeltergend naspel. Dit streven komt in alle heilige boeken voor van alle menselijke beschavingen. Het heterohuwelijk lijkt op helotisme, omdat op den duur de man het meest zal profiteren ervan, omdat haar vagina dan van hem alleen is. Hij heeft dan de alleenheerschappij erover en is haar ultieme despotische machthebber. Zij krijgt desnoods een flinke afstraffing als er een vreemdeling in is geweest en wordt in sommige “beschavingen” (??) zelfs levend begraven bij overspel. De eindigheid streeft dus op een brute wijze naar totalitaire controle over de oneindigheid.

Het is de vagina die een vrouw maakt tot een mysterieus wezen, dat waarschijnlijk geheime krachten en eigenschappen bezit. Onbekendheid en anonimiteit geven macht en invloed. Daarom zijn vrouwen er als de dood voor om hun vagina aan een vreemde te afficheren; dat maakt hen bekend en daarna onbelangrijk en waardeloos. Toch is een tot haar poesje naakte vrouw een hele bezienswaardigheid, gezien de talloze naakte vrouwenbladen en films. Als zij zich toont en ook haar vagina totaal openbaart, zal zij daarna bekend zijn en over minder macht dan voorheen beschikken. Er wordt grof geld verdiend met al deze openbaringen van naakte vrouwen, die in de meest vulgaire poses de geheimen van hun kutje bloot geven. De vrouw die zich bloot heeft laten filmen is ontdaan van haar mysteriën en haar geheime ingangen. Het lijkt erop alsof men betaalt om de macht van het oneindige te verkleinen of desnoods geheel teniet te doen. Want stel dat alle vrouwen zich tot en met hun kutje bloot zouden vertonen op de televisie, dan zou geen enkele van ze meer over geheimen beschikken en zou hun macht sterk gereduceerd worden, omdat zij dan bewezen hebben eindig te zijn. Mannen zijn dus bereid om flink te betalen voor bloot, omdat zij dan de oneindigheid van de vagina kunnen verminderen en zo hun invloed en macht kunnen vergroten. Al die blote bladen en films geven aan dat de mens ernaar streeft om de vele mysteriën van de vagina te ontrafelen en zo de macht ervan te verkleinen. De mens heeft eigenlijk niet genoeg tijd om dit doel te bereiken, want iedere vrouw heeft een unieke vagina en beschikt over nieuwe geheimen, waanzinnig begoochelende mysteriën en onbekende krachten. Daarom zal de naakte vrouw die haar volwassen of onvolwassen spleetje openbaart via de moderne massacommunicatiemiddelen tot in de eeuwigheid goed verkopen en zeer gewild zijn. Zelfs lesbische vrouwen schijnen tot deze hongerige consumptiegroep te behoren.

Het is onbegrijpelijk voor een intelwezen dat een vagina zoveel teweeg kan brengen in de menselijke samenleving. Het is feitelijk een simpel ontworpen orgaan, dat lijkt op een nooit genezende gapende wond en dat uitermate passief is. Een vagina kan zich aanpassen aan de vorm en grootte van elke stijve penis, en kan zich dus aanpassen aan alle omstandigheden. Het is flexibel en vormloos. Zijn dit dan ook de eigenschappen van oneindigheid, dat zich aan alles kan aanpassen. Iedere eindigheid past in de oneindigheid, omdat elke eindigheid een deelverzameling is van de oneindigheid. De penis kan gezien worden als de verzameling N, dat eindig is ten opzichte van de verzameling C. N past altijd geheel in C, en dat maakt C groter en alomvattender dan N. De oneindige verzameling C kan dus verzameling N geheel omvatten. Hierbij kan de vagina gezien worden als verzameling C, dat alle andere verzamelingen kan omvatten. Een man is vaak begoocheld als hij in een vagina is doorgedrongen, want dan heeft hij haar gepakt (kroegenpraatjes). Hij denkt dat hij dan oneindig is, maar verkeert in een toestand van extreme onwetendheid, omdat hij, verzameling N, feitelijk wel eindig is ten opzichte van de vagina, verzameling C. Dit levert een soort bewijs dat eindigheid begoocheld en onwetend is.

Een vagina is een stabiel en evenwichtig orgaan. Het is de rust zelve en heeft een kalmerende invloed op de penis, want die gaat stijf en onrustig erin en komt er geheel ontspannen en inaktief uit, na het orgasme. Dit impliceert dat oneindigheid ook rust en stabiliteit is en dat elke neurotische eindigheid zich alleen in de oneindigheid kan ontspannen. Alleen verzameling C kan verzameling N rust geven. Oneindigheid is passief, net als een vagina en kan elke aktieve eindigheid, de penis, inaktiveren. Het is feitelijk ongelooflijk maar waar als dit alles tot het bewustzijn van een intelwezen doordringt. De hele heteroseksualiteit kan gezien worden als een strijd tussen enerzijds de passieve, zelfvoldane, rustige oneindigheid, de vagina oftewel verzameling C, en anderzijds de aktieve, onrustige, onbeheerste, op prestatie gerichte eindigheid, de mannelijke penis oftewel verzameling N, dat eindig is ten opzichte van C. Kennelijk kan een conclusie getrokken worden dat eindigheid altijd onrustig is en streeft naar macht over de oneindigheid, want mannen streven al sedert het ontstaan van de vrouw naar totalitaire macht over de filosofische vagina.

Man en vrouw kunnen samen heel veel genot ervaren als hun geslachtsdelen met elkaar in fysisch kontakt komen in stoffelijke zin. Het harmonisch spel tussen de penis en de vagina lijkt op het universele spel tussen eindigheid en oneindigheid. Hoe kan dit zo zijn en waarom is dit zo geregeld? Dat zijn vragen die wij mensen nog niet kunnen beantwoorden, omdat wij gebonden zijn en vaak bevooroordeeld. Het is triest dat de mannelijke helft van de mensheid er al millennia lang naar streeft om de vagina van de vrouwelijke helft te bespelen en te overheersen, omdat het juist dit orgaan is waaruit zij geboren zijn, als klein en weerloos schepsel. De openbaring van de vagina zal tot in de eeuwigheid doorgaan, en dit leidt ertoe dat dit oneindig orgaan sluier van de mystiek nooit en te nimmer zal af doen. De filosofie van de vagina is ongelooflijk, maar waar.

***** The end.
Verklarende woordenlijst.

Uitleg “hsij en hsijn”:
Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen “hij/zij” en “zijn/haar” te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen “hij” of “zijn” bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, “Onze taal”, zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur.

De definitie van een intelwezen is alsvolgt: Een intelwezen is een intelligent levend wezen, dat ook onstoffelijk kan zijn. De mens is een soort intelwezen, maar een intelwezen is niet altijd een mens. Een intelwezen wordt in staat geacht om iedere formule, denkwijze, theorie, model, filosofie, religie of bewustzijnsniveau volledig te kunnen begrijpen. Ook is een intelwezen in staat om hsijn bewustzijnsniveau volledig te beheersen en deze zelf te bepalen. De benaming intelwezen is een samentrekking van de woorden intelligent en wezen. Veel hedendaagse computers dragen het logo "intel-inside". Dit geeft aan dat deze computers bijna alle software-pakketten aan kunnen. Dit levert de metaforische vergelijking met een intelwezen, die allerlei denkwijzen kan volgen en volledig kan begrijpen.

Verzameling N is de verzameling van natuurlijke getallen in de wiskunde; {0, 1, 2, 3, ....}

Verzameling C is de verzameling van complexe getallen, dat de gehele verzameling van reele getallen omvat.
In de wiskundige getallenstellels geldt:
Verzameling N (natuurlijke getallen) is deelverzameling van Z (gehele getallen, positief en negatief).
Verzameling Z is deelverzameling van Q (rationale getallen, breuken).
Verzameling Q is deelverzameling van R (reeele getallen).
Verzameling R is deelverzameling van C (complexe getallen).


Geraadpleegde literatuur.

1. Analyse, door J.H.J. Almering...[et al.], Delft: Delftse Uitgevers Maatschappij, vijfde druk,1986, Delft, ISBN 90-6562-078-8 geb.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Liefde
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved